GTGT206  PROJE HAZIRLAMA

1+1+2 

ECTS: 2   

Yıl / Yarıyıl

 2. Sınıf / Bahar Yarıyılı

Ders Düzeyi  Ön Lisans
Yazılım Şekli  Zorunlu
Bölümü  Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri
Ön Koşul  Yok
Öğretim Sistemi  Yüz yüze, Proje çalışması
Dersin süresi  14 hafta / 1 saat teorik & 1 saat uygulama
Öğretim Üyesi  Öğr. Gör. Pınar Uysal
Diğer Öğretim Üyesi / Üyeleri  Öğr. Gör. Melike Solmaz, Öğr. Gör.Esra Ok
Öğretim Dili  Türkçe
Staj  Yok
 
Dersin Amacı
Bu ders ile öğrencilere proje hazırlayabilme yeterliği kazandırılacaktır.
Öğrenme Çıktıları

BÖÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :    
ÖÇ - 1 :  Proje hazırlamak  1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15  1,2,3,5,6
ÖÇ - 2 :      
ÖÇ - 3 :      
ÖÇ - 4 :      
ÖÇ - 5 :      
ÖÇ - 6 :      
ÖÇ - 7 :      
ÖÇ - 8 :      
BÖÇK : Bölüm öğrenme çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı
Dersin İçeriği
 
 
Haftalık Detaylı Ders İçeriği
 Hafta Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1  Proje Konusu Araştırma  
 Hafta 2  Proje Konusu Araştırma  
 Hafta 3  Proje Adımlarını Planlama  
 Hafta 4  Proje Adımlarını Planlama  
 Hafta 5  Proje Bölümlerini Hazırlama  
 Hafta 6  Proje Bölümlerini Hazırlama  
 Hafta 7  Uygulama Aşamalarını Hazırlama ve Projeyi Yazma  
 Hafta 8  Uygulama Aşamalarını Hazırlama ve Projeyi Yazma  
 Hafta 9  Ara gelişim raporu  
 Hafta 10  Uygulama Aşamalarını Hazırlama ve Projeyi Yazma  
 Hafta 11  Uygulama Aşamalarını Hazırlama ve Projeyi Yazma  
 Hafta 12  Uygulama Aşamalarını Hazırlama ve Projeyi Yazma  
 Hafta 13  Uygulama Aşamalarını Hazırlama ve Projeyi Yazma  
 Hafta 14  Uygulama Aşamalarını Hazırlama ve Projeyi Yazma  
 Hafta 15  Projeyi sunma  
 Hafta 16  Sözlü sınav  
 
Ders Kitabı / Malzemesi
   Ders notları ve internet ortamı.
 
İlave Kaynak
   
 
Ölçme Yöntemi
Yöntem Hafta Tarih Süre (Saat) Katkı (%)
Ara gelişim raporu  9    

%40 

Dönem sonu sözlü sınavı  16     

%60 

       

 

 
Öğrenci İş Yükü
İşlem adı Haftalık süre (saat) Hafta sayısı Dönem toplamı
Yüz yüze eğitim  2  14  28
Sınıf dışı çalışma  1  14  14
Ara gelişim raporu hazırlık  1  8  6
Ara gelişim raporunun sunumu  1  1   1
       
Dönem sonu sınavı için hazırlık  1  6  6
Dönem sonu sınavı  1  1  1

Toplam iş yükü

   

56