GTGT209  KONFEKSİYONDA KALİTE KONTROL

2+1+3 

ECTS: 3    

Yıl / Yarıyıl  2. Sınıf / Güz Yarıyılı
Ders Düzeyi  Ön Lisans
Yazılım Şekli  Zorunlu
Bölümü  Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri
Ön Koşul  Yok
Öğretim Sistemi  Yüz yüze, Grup çalışması, Laboratuar çalışması
Dersin süresi  14 hafta - haftada 2 saat teorik & 1 saat uygulama
Öğretim Üyesi  Öğr. Gör. Pınar Uysal
Diğer Öğretim Üyesi / Üyeleri  Öğr. Gör. Esra Ok, Öğr. Gör. Melike Solmaz
Öğretim Dili  Türkçe
Staj  Yok
 
Dersin Amacı
Bu ders sonunda öğrenciye malzeme kontrolü yapma ve üretim kontrolü yapma yeterlilikleri kazandırılacaktır.
Öğrenme Çıktıları

BÖÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :    
ÖÇ - 1 :  Malzeme kontrolü yapabilirler.  1,2,3  3,4,5,6
ÖÇ - 2 :  Üretim kontrolü yapabilirler.  5,6,7,8,10,11,12,13,14,15  3,4,5,6
ÖÇ - 3 :      
ÖÇ - 4 :      
ÖÇ - 5 :      
ÖÇ - 6 :      
ÖÇ - 7 :      
ÖÇ - 8 :      
BÖÇK : Bölüm öğrenme çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı
Dersin İçeriği
Hammadde kontrolü. Yardımcı malzeme ve aksesuar kontrolü. Ürün kontrol yöntemleri. Kesimhanede kontrol. Üretimde kontrol. Sevkiyat kontrolü. Kalite kontrol sonuçlarını değerlendirilmesi.
 
Haftalık Detaylı Ders İçeriği
 Hafta Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1  Hammadde kontrolü  
 Hafta 2  Hammadde kontrolü  
 Hafta 3  Yardımcı malzeme ve aksesuar kontrolü  
 Hafta 4  Yardımcı malzeme ve aksesuar kontrolü  
 Hafta 5  Ürün kontrol yöntemleri  
 Hafta 6  Ürün kontrol yöntemleri  
 Hafta 7  Kesimhanede kontrol  
 Hafta 8  Kesimhanede kontrol  
 Hafta 9  Ara sınav  
 Hafta 10  Üretimde kontrol  
 Hafta 11  Üretimde kontrol  
 Hafta 12  Sevkiyat kontrolü  
 Hafta 13  Sevkiyat kontrolü  
 Hafta 14  Kalite kontrol sonuçlarının değerlendirilmesi  
 Hafta 15  Kalite kontrol sonuçlarının değerlendirilmesi ve örnek rapor hazırlanması  
 Hafta 16  Yıl sonu sınavı  
 
Ders Kitabı / Malzemesi
  KAYA, Serpil. 2001; “Konfeksiyonda Kalite Kontrol”, Ege Üniversitesi Tekstil ve Konfeksiyon Araştırma-Uygulama Merkezi Yayını, İzmir.
 
İlave Kaynak
   
 
Ölçme Yöntemi
Yöntem Hafta Tarih Süre (Saat) Katkı (%)
Arasınav  9    

%30 

Rapor  15    

%10 

Dönem sonu sınavı  16    

 %60

 
Öğrenci İş Yükü
İşlem adı Haftalık süre (saat) Hafta sayısı Dönem toplamı
Yüz yüze eğitim  3  14  52
Sınıf dışı çalışma  1  14  14
Arasınav için hazırlık  1  8  8
Arasınav  1  1  1
Rapor  1  1  1
Dönem sonu sınavı için hazırlık  1  6  1
Dönem sonu sınavı  1  1  1

Toplam iş yükü

   

78