GTGT211  ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ  1+1+2  ECTS: 3
Yıl / Yarıyıl 2. Yıl / Güz Dönemi
Ders Düzeyi Ön Lisans
Yazılım Şekli Seçmeli
Bölümü Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri
Ön Koşul Yok
Öğretim Sistemi Yüz yüze, Grup çalışması, Laboratuar Çalışması
Dersin süresi 14 hafta - haftada 1 saat teorik & 1 saat uygulama
Öğretim Üyesi Öğr. Gör. Pınar Uysal
Diğer Öğretim Üyesi / Üyeleri Yok
Öğretim Dili Türkçe
Staj Yok
 
Dersin Amacı
Bu derste öğrenciye; araştırma yapma yeterliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır.
 

Öğrenme Çıktıları

BÖÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

   
ÖÇ - 1 :

Araştırma yöntem ve tekniklerini uygulayabilir

1,2,3,5,6,7

1,5,6

ÖÇ - 2 :

Araştırma raporu hazırlayabilir

1,2,3,5,6,7

5,6

ÖÇ - 3 :

Araştırma ile ilgili sunum yapabilir

1,2,3,5,6,7

5,6

BÖÇK : Bölüm öğrenme çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

Araştırma yöntem ve teknikleri Araştırma raporu hazırlama Araştırma ile ilgili sunum

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Araştırma Konularını Seçme

 
 Hafta 2

Araştırma Konularını Seçme

 
 Hafta 3

Kaynak Araştırması Yapma

 
 Hafta 4

Kaynak Araştırması Yapma

 
 Hafta 5

Araştırma Sonuçlarını Değerlendirme

 
 Hafta 6

Araştırma Sonuçlarını Değerlendirme

 
 Hafta 7

Araştırma Sonuçlarını Rapor Hâline Dönüştürme

 
 Hafta 8

Araştırma Sonuçlarını Rapor Hâline Dönüştürme

 
 Hafta 9

I. Ara Sınav

 
 Hafta 10

Sunuma Hazırlık Yapma

 
 Hafta 11

Sunuma Hazırlık Yapma

 
 Hafta 12

Sunumu Yapma

 
 Hafta 13

Sunumu Yapma

 
 Hafta 14

Sunumu Yapma

 
 Hafta 15

Sunumu Yapma

 
 Hafta 16

Dönem Sonu Sınavı

 
 

Ders Kitabı / Malzemesi

[1]

ŞAHİN, Mehmet & KAYA, Zeki. 2010; Meslek Yüksekokulları İçin Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri, Siyasal Kitapevi / Eğitim Dizisi

 

İlave Kaynak

[1]

ARIKAN, Rauf. 2012; Araştırma Yöntem ve Teknikleri, Nobel Yayın Dağıtım / Teknik Bilimler Dizisi

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

9

 

 

40

Dönem sonu sınavı

16

 

 

60

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

2

10

20

Sınıf dışı çalışma

2

7

14

Arasınav için hazırlık

1

7

7

Arasınav

1

1

1

Ödev

1

1

1

Proje

5

5

25

Dönem sonu sınavı için hazırlık

1

5

5

Dönem sonu sınavı

1

1

1

Diğer 1

1

1

1

Toplam iş yükü

     75