MGT214 ÇOCUK GİYSİ ÜRETİMİ 

1+2+2

AKTS: 5   

Yıl / Yarıyıl  2. Sınıf / Bahar Dönemi
Ders Düzeyi  Önlisans
Yazılım Şekli  Zorunlu
Bölümü  Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri Bölümü
Ön Koşul  Yok
Öğretim Sistemi  Yüz Yüze, Grup Çalışması
Dersin süresi  14 Hafta - Haftada 1 saat teorik, 2 saat uygulama
Öğretim Üyesi  Öğr. Gör. Ayçin TAŞOLUK
Diğer Öğretim Üyesi / Üyeleri  Öğr. Gör. Pınar UYSAL, Öğr.Gör. Esra OK ZÖHRA
Öğretim Dili  Türkçe
Staj  Yok
 
Dersin Amacı
 Bu ders ile  öğrenciye, 2-6 yaş çocuk elbise dikme, 6-12 yaş pantolon dikme, 12-16 yaş gömlek dikme yeterlikleri kazandırılacaktır.
Öğrenme Çıktıları

BÖÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :    
ÖÇ - 1 :  2-6 yaş çocuk elbise kesimi yapmak 1,2,3,4,5,6  4
ÖÇ - 2 :  2-6 yaş çocuk elbisesini tekniğe uygun dikimini yapmak 1,2,3,4,5,6  4
ÖÇ - 3 :  2-6 yaş çocuk elbisesinin son ütü ve son kontrollerini yapmak 1,2,3,4,5,6  4
ÖÇ - 4 :  6-12 yaş pantolon kesimi yapmak 1,2,3,4,5,6  4
ÖÇ - 5 :  6-12 yaş pantolonun tekniğe uygun dikimini yapmak 1,2,3,4,5,6  4
ÖÇ - 6 :  6-12 yaş pantolonun son ütü ve kontrolünü yapmak 1,2,3,4,5,6  4
ÖÇ - 7 :  12-16 yaş gömlek dikimi 1,2,3,4,5,6  4
ÖÇ - 8 :  12-16 yaş gömlek son ütü ve son kontrolünü yapmak 1,2,3,4,5,6  4
BÖÇK : Bölüm öğrenme çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı
Dersin İçeriği
 Bu ders ile öğrenciye  2-6 yaş elbise dikme, 2-6 yaş pantolon dikme ve 12-16 yaş gömlek dikme yeterlikleri kazandırılacaktır.
 
Haftalık Detaylı Ders İçeriği
 Hafta Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1  2-6 yaş elbise kesimi   
 Hafta 2  2-6 yaş elbise dikimi  
 Hafta 3  2-6 yaş elbise dikimi  
 Hafta 4  2-6 yaş elbise son ütü ve son kontrolü  
 Hafta 5  2-6 yaş elbise son ütü ve son kontrolü  
 Hafta 6  6-12 yaş pantolon kesimi  
 Hafta 7  6-12 yaş pantolon dikimi  
 Hafta 8  Ara sınav  
 Hafta 9  6-12 yaş pantolon dikimi  
 Hafta 10  6-12 yaş pantolon son ütü ve son kontrolü  
 Hafta 11  12-16 yaş gömlek kesimi  
 Hafta 12  12-16 yaş gömlek dikimi  
 Hafta 13  12-16 yaş gömlek dikimi  
 Hafta 14  12-16 yaş gömlek son ütü ve son kontrolü  
 Hafta 15  12-16 yaş gömlek son ütü ve son kontrolü  
 Hafta 16  Dönem sonu sınavı  
 
Ders Kitabı / Malzemesi
   
   
 
İlave Kaynak
   
 
Ölçme Yöntemi
Yöntem Hafta Tarih Süre (Saat) Katkı (%)
Arasınav  8    3

40 

Dönem sonu sınavı  16    3

60 

 
Öğrenci İş Yükü
İşlem adı Haftalık süre (saat) Hafta sayısı Dönem toplamı
Yüz yüze eğitim  3  14  42
Sınıf dışı çalışma  2  12  24
Arasınav için hazırlık  3  12  36
Arasınav  3  1  3
Kısa sınav      
Dönem sonu sınavı için hazırlık  3  14  42
Dönem sonu sınavı  3  1  3

Toplam iş yükü

   

150