GTGT216  MARKA YÖNETİMİ VE PAZARLAMA

 1+1+2

ECTS: 2  

Yıl / Yarıyıl  2. Sınıf / Bahar Yarıyılı
Ders Düzeyi  Ön Lisans
Yazılım Şekli  Seçmeli
Bölümü  Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri
Ön Koşul  Yok
Öğretim Sistemi  Yüz Yüze, Grup Çalışması
Dersin süresi  14 hafta / haftada 1 saat teorik & 1 saat uygulama
Öğretim Üyesi  Öğr. Gör. Pınar Uysal
Diğer Öğretim Üyesi / Üyeleri  Öğr. Gör. Esra Ok, Öğr. Gör. Melike Solmaz
Öğretim Dili  Türkçe
Staj  Yok
 
Dersin Amacı
 Bu ders sonunda öğrenciye giysiyi pazarlama yeterliği kazandırılacaktır.
Öğrenme Çıktıları

BÖÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :    
ÖÇ - 1 :  Giysi Pazarlamak  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16  1,2,5,6
ÖÇ - 2 :      
ÖÇ - 3 :      
ÖÇ - 4 :      
ÖÇ - 5 :      
ÖÇ - 6 :      
ÖÇ - 7 :      
ÖÇ - 8 :      
BÖÇK : Bölüm öğrenme çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı
Dersin İçeriği
 Pazar araştırması. Markalaşma. Giyside markalaşma. Pazarlamada markalaşma. Pazarlamada marka yönetimi. Markalaşmanın başarısı. Pazar çeşitleri. Pazarlama stratejileri.
 
Haftalık Detaylı Ders İçeriği
 Hafta Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1  Pazar araştırmasının tanımı ve kapsamı  
 Hafta 2  Pazar araştırmasının faydası ve günümüzde kullanılma nedenleri  
 Hafta 3  Pazar araştırmasının amacı. Pazarlama araştırma süreci  
 Hafta 4  Pazar araştırmasındaki başlıca veri toplama metodları  
 Hafta 5  Markalaşmanın tanımı. Giyside markalaşmanın önemi  
 Hafta 6  Pazarlamada markalaşma fonksiyonları  
 Hafta 7  Pazarlamada marka yönetimi ve marka yapılandırma  
 Hafta 8  Markalaşmanın başarısını etkileyen faktörler  
 Hafta 9  Arasınav  
 Hafta 10  Pazarlamanın tanımı ve fonksiyonları  
 Hafta 11  Pazar çeşitleri  
 Hafta 12  Pazarlama stratejileri  
 Hafta 13  Giysi pazarlama süreci  
 Hafta 14  Giyside sunum yapmanın önemi  
 Hafta 15  Sunum çeşitleri  
 Hafta 16  Yıl sonu sınavı  
 
Ders Kitabı / Malzemesi
   İSLAMOĞLU, Ahmet Hamdi. 2010; Pazarlama Yönetimi, Beta Yayınevi / Ders Kitapları.
 
İlave Kaynak
   
 
Ölçme Yöntemi
Yöntem Hafta Tarih Süre (Saat) Katkı (%)
Arasınav  9    

%40 

       

 

Dönem sonu sınavı  16    

%60

 
Öğrenci İş Yükü
İşlem adı Haftalık süre (saat) Hafta sayısı Dönem toplamı
Yüz yüze eğitim  2  14  28
Sınıf dışı çalışma  1  14  14
Arasınav için hazırlık  1  8  8
Arasınav  1  1   1
       
Dönem sonu sınavı için hazırlık  1  6  6
Dönem sonu sınavı  1  1  1

Toplam iş yükü

   

58