PRP202 PAZARLAMA ARAŞTIRMASI 2+1+0 ECTS:4
Yıl / Yarıyıl 2. Yıl / Güz Dönemi
Ders Düzeyi Ön Lisans
Yazılım Şekli Zorunlu
Bölümü Pazarlama Ve Reklamcılık
Ön Koşul Yok
Öğretim Sistemi Yüz yüze
Dersin süresi 14 hafta - haftada 2 saat teorik ve 1 saat uygulama
Öğretim Üyesi  
Diğer Öğretim Üyesi / Üyeleri yok
Öğretim Dili Türkçe
Staj Yok
 
Dersin Amacı
Pazarlama araştırması yönetimi ve planlaması bilgilerini vermek.
 

Öğrenme Çıktıları

BÖÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

   
ÖÇ - 1 :

Pazarlama araştırmalarında kullanılan yöntemleri listeleyebilirler.

1,2,3,4,5,6,7,8

1,3,6

ÖÇ - 2 :

Pazarlama araştırmalarında kullanılan her bir yöntemin firma faaliyetleri üzerindeki etkisini tahmin edebilirler.

1,2,3,4,5,6,7,8

1

ÖÇ - 3 :

Firmanın amaçlarına en uygun pazarlama araştırmasına yönelik istatistiksel teknikleri kullanabilirler.

1,2,3,4,5,6,7,8

1

ÖÇ - 4 :

İstatistiksel teknikler aracılığıyla elde edilen sonuçların işletme amaçlarına uygunluğunu inceleyebilirler.

1,2,3,4,5,6,7,8

1

BÖÇK : Bölüm öğrenme çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

Pazarlama araştırmalarının önemi, karar modelleri, hipotez testleri, örnekleme süreci ve çeşitleri, ölçme ve ölçekleme, bilgi toplama yöntem ve araçları, analiz yöntemleri.

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Pazarlama araştırmasının tanımı ve içeriği

 
 Hafta 2

Pazarlama araştırması sürecinin aşamaları

 
 Hafta 3

Keşifsel araştırmalar ve kalitatif çalışmalar

 
 Hafta 4

İkincil veri toplama

 
 Hafta 5

Anketle veri toplama

 
 Hafta 6

Araştırma tasarımı ve hata kaynakları

 
 Hafta 7

Gözlemle veri toplama

 
 Hafta 8

Deneyle veri toplama

 
 Hafta 9

Arasınav

 
 Hafta 10

Ölçme ve ölçekleme

 
 Hafta 11

Anket tasarımı

 
 Hafta 12

Örnekleme

 
 Hafta 13

Frekans dağılımları ve hipotez testleri

 
 Hafta 14

Önem derecesi ve istatistiksel güç

 
 Hafta 15

Sayısal ve sayısal olmayan testler

 
 Hafta 16

Dönem sonu sınavı

 
 

Ders Kitabı / Malzemesi

[1]

Nakip, M. , 2008, Pazarlama Araştırmalarına Giriş (SPSS Destekli) , Seçkin Yayıncılık, Ankara

 

İlave Kaynak

[1]

Gegez,A,E. 2007; Pazarlama Araştırmaları,Bete Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul .

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

9

 

0,40

40

Dönem sonu sınavı

16

 

0,40

60

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

3

14

42

Sınıf dışı çalışma

3

14

42

Arasınav için hazırlık

1

2

2

Arasınav

1

1

1

Uygulama

2

14

28

Dönem sonu sınavı için hazırlık

3

3

9

Dönem sonu sınavı

1

1

1

Toplam iş yükü