PRP 203 ELEKTRONİK PAZARLAMA 1+1+0 ECTS:2
Yıl / Yarıyıl 2. Yıl / Bahar Dönemi
Ders Düzeyi Ön Lisans
Yazılım Şekli Zorunlu
Bölümü Pazarlama Ve Reklamcılık
Ön Koşul Yok
Öğretim Sistemi Yüz yüze
Dersin süresi 14 hafta - haftada 2 saat teorik
Öğretim Üyesi Onur ÇAPKULAÇ
Diğer Öğretim Üyesi / Üyeleri Yok
Öğretim Dili Türkçe
Staj Yok
 
Dersin Amacı
Öğrencinin, işletmenin ürün ve satış stratejilerine göre E-Ticaret müşterilerini belirleyebilmesini; müşteri özelliklerine göre internet üzerinden veri tabanı oluşturarak pazarlama/satış stratejilerinin oluşturulmasına yardımcı olabilmesini, işletmenin satış strateji ve politikaları ile müşteri özelliklerine göre, E-Satış yapabilmesini, işletme, pazar ve teknolojik gelişmelere göre web sayfasında satış bölümü ile ilgili güncellemeleri yaptırabilmesini sağlamaktır.
 

Öğrenme Çıktıları

BÖÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

   
ÖÇ - 1 :

E-ticaret faaliyetlerini düzenleyebilir

1,2,3,4,5,6,7,8

1

ÖÇ - 2 :

E-ticaret faaliyetlerini uygulayabilir

1,2,3,4,5,6,7,8

1

BÖÇK : Bölüm öğrenme çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

E-Ticaret müşterilerini belirlemek, İnternet üzerinden vertabanı oluşturmak ve Pazarlama satış stratejilerinin oluşturulmasına yardımcı olmak,E-Satış yapmak, Web sayfasında satış bölümü ile ilgili güncelleştirmeleri yaptırmak.

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

E-ticaret müşterilerini belirlemek

 
 Hafta 2

E-ticaret müşterilerini belirlemek

 
 Hafta 3

İnternet üzerinden veri tabanı oluşturmak ve pazarlama/satış stratejilerinin oluşturulmasına yardımcı olmak

 
 Hafta 4

İnternet üzerinden veri tabanı oluşturmak ve pazarlama/satış stratejilerinin oluşturulmasına yardımcı olmak

 
 Hafta 5

İnternet üzerinden veri tabanı oluşturmak ve pazarlama/satış stratejilerinin oluşturulmasına yardımcı olmak

 
 Hafta 6

İnternet üzerinden veri tabanı oluşturmak ve pazarlama/satış stratejilerinin oluşturulmasına yardımcı olmak

 
 Hafta 7

İnternet üzerinden veri tabanı oluşturmak ve pazarlama/satış stratejilerinin oluşturulmasına yardımcı olmak

 
 Hafta 8

E-Satış yapmak

 
 Hafta 9

Arasınav

 
 Hafta 10

E-Satış yapmak

 
 Hafta 11

Web sayfasında satış bölümü ile ilgili güncelleştirmeleri yaptırmak

 
 Hafta 12

Web sayfasında satış bölümü ile ilgili güncelleştirmeleri yaptırmak

 
 Hafta 13

Web sayfasında satış bölümü ile ilgili güncelleştirmeleri yaptırmak

 
 Hafta 14

Web sayfasında satış bölümü ile ilgili güncelleştirmeleri yaptırmak

 
 Hafta 15

Web sayfasında satış bölümü ile ilgili güncelleştirmeleri yaptırmak

 
 Hafta 16

Dönem sonu sınavı

 
 

Ders Kitabı / Malzemesi

[1]

ÖNCÜ, Fatih, Literatür yayınevi , E - Pazarlama : İnternet olanaklarıyla ürün ve hizmetin hedef pazara sunulması ve satışı

 

İlave Kaynak

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

9

 

0,40

40

Dönem sonu sınavı

16

 

0,40

60

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

2

14

28

Sınıf dışı çalışma

2

14

28

Arasınav için hazırlık

5

1

5

Arasınav

1

1

1

Kısa sınav

1

1

1

Dönem sonu sınavı için hazırlık

6

2

12

Dönem sonu sınavı

1

1

1

Toplam iş yükü

     76