PRP204 MARKA YÖNETİMİ 1+1+0 ECTS:2
Yıl / Yarıyıl 2. Yıl / Güz Dönemi
Ders Düzeyi Ön Lisans
Yazılım Şekli Zorunlu
Bölümü Pazarlama Ve Reklamcılık
Ön Koşul Yok
Öğretim Sistemi Yüz yüze
Dersin süresi 14 hafta - haftada 2 saat teorik
Öğretim Üyesi Onur ÇAPKULAÇ
Diğer Öğretim Üyesi / Üyeleri Yok
Öğretim Dili Türkçe
Staj Yok
 
Dersin Amacı
Markayı, markalaşmayı, marka değerini anlamak, uygun marka mesajları ve medya stratejileri geliştirmeyi ve markalaşmanın tutarlı ve devamlı pazarlama iletişimi gerektiren interaktif bir süreç olduğunu öğrenmek.
 

Öğrenme Çıktıları

BÖÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

   
ÖÇ - 1 :

marka yönetimi ile ilgili temel kavramları açıklayabilecektir

1,3,4,5,7,8

1

ÖÇ - 2 :

Marka yönetimi sürecinin başarısını arttırabilecek faktörleri açıklayabilecektir.

1,3,4,5,7,8

1

ÖÇ - 3 : 

Kişi ya da ürünlerin marka yönetimi süreçlerini değerlendirebilecektir

1,3,4,5,7,8  1
ÖÇ - 4 :  Küresel iş dünyasının marka yönetimi üzerindeki etkilerini açıklayabilecektir 1,3,4,5,7,8  1

BÖÇK : Bölüm öğrenme çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

Bu derste marka ve marka yönetimi ayrıntılı olarak incelenecektir. Ders kapsamında marka yönetimi süreci,ve bu süreci etkileyen faktörler ele alınacak ve örnek olaylar üzerinden analizler ve tartışmalar yapılacaktır. Derste aynı zamanda öğrencilerden marka yönetimi planları hazırlamaları istenecektir.

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Modern pazarlamanın gelişimi ve marka kavramına giriş

 
 Hafta 2

İletişim teorileri kapsamında markaya bakış

 
 Hafta 3

Markalamanın temelleri ve marka stratejileri

 
 Hafta 4

Halkla ilişkiler ve reklam yönünden marka imajı ve kimliği

 
 Hafta 5

Marka kişiliği ve bu alandaki örnekler

 
 Hafta 6

Rakiplerin analizi ve marka konumlandırma

 
 Hafta 7

Marka sadakati ve marka değerinin yaratılması

 
 Hafta 8

Marka yönetiminde sosyal sorumluluk kampanyalarından yararlanma

 
 Hafta 9

Ara sınav

 
 Hafta 10

Marka genişletme ve marka uzantıları

 
 Hafta 11

Marka iletişiminde kriz yönetimi

 
 Hafta 12

Yeni Medyanın marka yönetiminde kullanımı

 
 Hafta 13

Marka değeri ve itibar yönetimi ilişkisi

 
 Hafta 14

Başarılı-Başarısız marka örnekleri ve incelemeler.

 
 Hafta 15

Başarılı-Başarısız marka örnekleri ve incelemeler.

 
 Hafta 16

Dönem sonu sınavı

 
 

Ders Kitabı / Malzemesi

[1]

Karpat, I. 2004; Marka Yönetimi, İletişim Yayınları, İstanbul

 

İlave Kaynak

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

9

 

1

40

Dönem sonu sınavı

16

 

1

60

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

2

14

18

Sınıf dışı çalışma

2

14

18

Arasınav için hazırlık

6

6

26

Arasınav

1

1

1

Kısa sınav

1

1

1

Dönem sonu sınavı için hazırlık

5

6

10

Dönem sonu sınavı

1

1

1

Toplam iş yükü

     75