PRP205 GLOBAL PAZARLAMA 2+0+0 ECTS:2
Yıl / Yarıyıl 2. Yıl / Bahar Dönemi
Ders Düzeyi Ön Lisans
Yazılım Şekli Zorunlu
Bölümü Pazarlama Ve Reklamcılık
Ön Koşul Yok
Öğretim Sistemi Yüz yüze
Dersin süresi 14 hafta - haftada 2 saat teorik
Öğretim Üyesi Onur ÇAPKULAÇ
Diğer Öğretim Üyesi / Üyeleri Yok
Öğretim Dili Türkçe
Staj Yok
 
Dersin Amacı
Öğrencinin, uluslararası pazarların yapısına göre müşteri, işletme beklentilerini ve uluslararası pazarlarda işletme satış strateji ve politikalarına göre müşterileri belirleyebilmesini, uluslararası pazarlarda işletme hedef ve stratejilerine göre pazarlama faaliyetlerini planlamaya ve pazarlama karmasının uygulanmasına yardımcı olabilmesini sağlamaktır.
 

Öğrenme Çıktıları

BÖÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

   
ÖÇ - 1 :

Uluslararası pazarlama faaliyetlerinin belirlenmesine katkıda bulunabilir

1,3,4,5,6,7,8

1

ÖÇ - 2 :

Uluslar arası pazarlarda satış faaliyetlerini uygulayabilir

1,3,4,5,6,7,8

1

BÖÇK : Bölüm öğrenme çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

Uluslar arası pazarlarda müşteri ve işletme beklentilerini belirlemek Uluslar arası pazarlarda pazarlama faaliyetlerinin planlamaya yardımcı olmak

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Uluslararası pazarlarda müşteri ve işletme beklentilerini belirlemek

 
 Hafta 2

Uluslararası pazarlarda müşteri ve işletme beklentilerini belirlemek

 
 Hafta 3

Uluslararası pazarlarda müşteri ve işletme beklentilerini belirlemek

 
 Hafta 4

Uluslararası pazarlarda müşteri ve işletme beklentilerini belirlemek

 
 Hafta 5

Uluslararası pazarlarda müşterileri belirlemek

 
 Hafta 6

Uluslararası pazarlarda müşterileri belirlemek

 
 Hafta 7

Uluslararası pazarlarda müşterileri belirlemek

 
 Hafta 8

Uluslararası pazarlarda pazarlama faaliyetlerinin planlamaya yardımcı olmak

 
 Hafta 9

Uluslararası pazarlarda pazarlama faaliyetlerinin planlamaya yardımcı olmak

 
 Hafta 10

Uluslararası pazarlarda pazarlama faaliyetlerinin planlamaya yardımcı olmak

 
 Hafta 11

Uluslararası pazarlarda pazarlama karmasının uygulanmasına yardımcı olmak

 
 Hafta 12

Uluslararası pazarlarda pazarlama karmasının uygulanmasına yardımcı olmak

 
 Hafta 13

Uluslararası pazarlarda pazarlama karmasının uygulanmasına yardımcı olmak

 
 Hafta 14

Uluslararası pazarlarda pazarlama karmasının uygulanmasına yardımcı olmak

 
 Hafta 15

Uluslararası pazarlarda pazarlama karmasının uygulanmasına yardımcı olmak

 
 Hafta 16

Dönem Sonu Sınavı

 
 

Ders Kitabı / Malzemesi

[1]

Özmen,A. 2009; Stratejik Küresel Pazarlama, Elif Yayınevi, 1.Basım, Ankara

 

İlave Kaynak

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

9

 

0,50

40

Dönem sonu sınavı

16

 

0,50

60

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

2

14

28

Sınıf dışı çalışma

1

9

9

Arasınav için hazırlık

2

5

10

Arasınav

1

1

1

Kısa sınav

1

1

1

Dönem sonu sınavı için hazırlık

5

10

20

Dönem sonu sınavı

1

1

1

Toplam iş yükü

     70