PRP206 SATIŞ GÜCÜ EĞİTİMİ 3+1+0 ECTS:9
Yıl / Yarıyıl 2. Yıl / Güz Dönemi
Ders Düzeyi Ön Lisans
Yazılım Şekli Seçmeli
Bölümü Pazarlama Ve Reklamcılık
Ön Koşul Yok
Öğretim Sistemi Yüz yüze, Grup çalışması
Dersin süresi 14 hafta - haftada 3 saat teorik ve 1 saat uygulama
Öğretim Üyesi Öğr.Gör. Emrah KOPARAN
Diğer Öğretim Üyesi / Üyeleri yok
Öğretim Dili Türkçe
Staj Yok
 
Dersin Amacı
Öğrencinin, pazar ve hedef kitlenin özelliklerine göre mesleği İle ilgili yayınları takip edebilmesini ve kurs ve seminerlere katılabilmesini, paket programları analiz ederek işletme olanaklarına göre satış sürecinde kullanılan paket programları seçebilmesine, satış elemanlarının oryantasyonunu, performans değerleme sonuçlarına göre motivasyon ihtiyacını belirleyerek motivasyonunu sağlayabilmesini, toplum ve iş etiğinin gerektirdiği kurallara uygun davranarak uygulanmasını gerçekleştirerek, sosyal gelişmeleri inceleyip yorumlayabilmesini, almış olduğu eğitimler ve sahip olduğu niteliklere göre stresi yönetebilecek ve zamanı etkin kullanabilmesini sağlamaktır.
 

Öğrenme Çıktıları

BÖÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

   
ÖÇ - 1 :

Mesleki gelişim faaliyetlerini yürütebilirler

1,2,3,4,5,6,7,8

1

ÖÇ - 2 :

Ürün satışı ile ilgili paket programları kullanabilirler

1,2,3,4,5,6,7,8

1

ÖÇ - 3 :

Birim/Bölge satış elemanlarının mesleki gelişim faaliyetlerinin yürütebilirler

1,2,3,4,5,6,7,8

1

ÖÇ - 4 :

Birim/Bölge satış elemanlarını motive edebilirler

1,2,3,4,5,6,7,8

1

ÖÇ - 5 :

Birim/Bölge satış elemanlarının performanslarını değerlendirebilirler

1,2,3,4,5,6,7,8

1

ÖÇ - 6 :

Birim/Bölge satış elemanlarının kariyer planlarına yardımcı olabilirler

1,2,3,4,5,6,7,8

1

ÖÇ - 7 :

Mesleki etik değerlerine uyarlar

1,2,3,4,5,6,7,8

1

ÖÇ - 8 :

Toplumsal olayları takip edebilirler

1,2,3,4,5,6,7,8

1

ÖÇ - 9 :

Stresi yönetebilirler ve zamanı planlayabilirler

1,2,3,4,5,6,7,8

1

BÖÇK : Bölüm öğrenme çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

Mesleği ile igili yayınları takip etmek, kurs ve seminerlere katılmak, satış sürecinde kullanılan paket programların analizi, satış elemanlarının motivasyon ihtiyaçlarını belirlemek,satış elemanlarının motivasyonunu sağlamak, çalışanlara kariyer yolunu oluşturabilecek koçluk ve mentorluk sisteminin oluşturmak, sosyal olayları yorumlamak, stresi yönetmek.

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Mesleği ile ilgili yayınları takip etmek.

 
 Hafta 2

Kurs ve seminerlere katılmak

 
 Hafta 3

Satış sürecinde kullanılan paket programların seçimi

 
 Hafta 4

Satış elemanlarının oryantasyonunu sağlamak

 
 Hafta 5

Satış elemanlarının eğitimini sağlamak

 
 Hafta 6

Çalışanların kongre,seminer,panel gibi faaliyetlere katılımını sağlamak

 
 Hafta 7

Satış elemanlarının motivasyon ihtiyacını belirlemek.

 
 Hafta 8

Satış elemanlarının motivasyonunu sağlamak

 
 Hafta 9

Arasınav

 
 Hafta 10

Performans ölçüm sonuçlarına göre gerekenleri yapmak. Çalışanların kariyer basamaklarını belirlemek

 
 Hafta 11

Çalışanlara kariyer yolu oluşturabilecek koçluk ve mentorluk sistemini oluşturmak

 
 Hafta 12

Etik kurallara uygun davranılmasını sağlamak.

 
 Hafta 13

Sosyal gelişmeleri incelemek ve yorumlamak

 
 Hafta 14

Stresi yönetmek

 
 Hafta 15

Zamanı yönetmek

 
 Hafta 16

Dönem sonu sınavı

 
 

Ders Kitabı / Malzemesi

[1]

Taşkın, E. 2006; Satış Tekinkleri Eğitimi, Papatya Yayınları, İstanbul

 

İlave Kaynak

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

9

 

0,40

40

Dönem sonu sınavı

16

 

0,40

60

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

4

14

100

Sınıf dışı çalışma

3

8

68

Arasınav için hazırlık

3

3

20

Arasınav

1

1

1

Kısa sınav

1

1

1

Dönem sonu sınavı için hazırlık

2

4

80

Dönem sonu sınavı

1

1

1

Toplam iş yükü

     271