Ders Kodu:PRP 209 Ders Adı: PAZARLAMA İLETİŞİM TEKNİKLERİ  1 1 2

ECTS:4

Yıl / Yarıyıl  2. Yıl / Güz Dönemi
Ders Düzeyi  Ön Lisans
Yazılım Şekli  Zorunlu
Bölümü  Pazarlama Ve Reklamcılık
Ön Koşul  Yok
Öğretim Sistemi  Yüz yüze
Dersin süresi  14 hafta - haftada 2 saat 1 saat teorik 1 saat uygulama
Öğretim Üyesi  
Diğer Öğretim Üyesi / Üyeleri  
Öğretim Dili  Türkçe
Staj  Yok
 
Dersin Amacı
 Öğrencinin, işletmenin misyon ve vizyonuna göre işletme imajının korunması ve geliştirilmesine katkı sağlayabilmesini; işletmenin tutundurma amaçlarına göre işletme ve ürün hakkında çevreye bilgi verebilmesini ve sponsorluk çalışmalarına katkıda bulunabilecektir. İşletmenin reklam amacı ve ortamına göre oluşturulacak reklam kampanyasına veri sağlayabilecek ve reklam etkinliğinin ölçülmesi yöntemlerine göre yürütülmekte olan reklamlar ile ilgili geri bildirimde bulunabilecektir. Tutundurma stratejileri, satış elamanları ve müşterilerin özelliklerine ve aracılara göre satış elemanlarına, aracı ve müşterilere yönelik satış geliştirme faaliyetlerine yardımcı olmasını, hedef pazarın özelliklerine, tutundurma stratejilerine ve satış yöntemine göre doğrudan satış faaliyetleri için potansiyel alıcıları belirlemeye ve doğrudan satış faaliyetleri için gerekli araçların seçimine yardımcı olabilmesini sağlayacaktır.
Öğrenme Çıktıları

BÖÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :    
ÖÇ - 1 :  Halkla ilişkiler faaliyetlerine katkı sağlamak    
ÖÇ - 2 :  Reklam faaliyetlerine katkı sağlamak    
ÖÇ - 3 :  Satış geliştirme faaliyetlerine katkı sağlamak    
ÖÇ - 4 :  Doğrudan satış faaliyetlerine katkıda bulunmak    
ÖÇ - 5 :      
ÖÇ - 6 :      
BÖÇK : Bölüm öğrenme çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı
 
Dersin İçeriği
 Pazarlama iletişimi ve kurumsal imaj açısından Bütünleşik Pazarlama İletişimi karmasında yer alan faaliyetler kapsamlı olarak incelenecektir. Ayrıca tüm bu faaliyetlerin uygulamada eşzamanlı ve senkronize olarak sürdürülmesine ilişkin uygulamalar ve örnek olaylar kurumlar bazında incelenecektir.
 
Haftalık Detaylı Ders İçeriği
 Hafta Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1  Modern Pazarlama Anlayışı ve Gelişimi  
 Hafta 2  İletişim Kavramı, Pazarlama iletişimi.  
 Hafta 3  Pazarlama açısından iletişimin önemi ve Bütünleşik Pazarlama İletişimi  
 Hafta 4  Kurumsal kimlik, kurumsal imaj, misyon, vizyon... temel kavramlar  
 Hafta 5  Halkla İlişkiler  
 Hafta 6  Pazarlama yönlü Halkla İlişkiler (MPR)  
 Hafta 7  Reklam  
 Hafta 8  Ara Sınav  
 Hafta 9  Satış Tutundurma   
 Hafta 10  Kişisel Satış  
 Hafta 11  Doğrudan Pazarlama  
 Hafta 12  İnternette Pazarlama  
 Hafta 13  Pazarlama iletişimi açısından Ambalaj  
 Hafta 14  Medya Planlama  
 Hafta 15  Marka Yönetimi  
 Hafta 16    
 
Ders Kitabı / Malzemesi
[1]  Pazarlama İletişimi, Yrd. Doç Dr. Nihal Paşalı Taşoğlu, Detay, 2009.
 
İlave Kaynak
[1]  Elektronik belge, makale ve yayınlar.
 
Ölçme Yöntemi
Yöntem Hafta Tarih Süre (Saat) Katkı (%)
Arasınav  8      
Kısa sınav        
Dönem sonu sınavı  16      
 
Öğrenci İş Yükü
İşlem adı Haftalık süre (saat) Hafta sayısı Dönem toplamı
Yüz yüze eğitim  2  14  28
Sınıf dışı çalışma  3  14  42
Arasınav için hazırlık      
Arasınav  1  1  1
Kısa sınav      
Dönem sonu sınavı için hazırlık      
Dönem sonu sınavı  1  1  1
Diğer 1      

Toplam iş yükü