PRP 210 PAZARLAMA MEVZUATI 3+0+0 ECTS:4
Yıl / Yarıyıl 2. Yıl / Bahar Dönemi
Ders Düzeyi Ön Lisans
Yazılım Şekli Zorunlu
Bölümü Pazarlama Ve Reklamcılık
Ön Koşul Yok
Öğretim Sistemi Yüz yüze
Dersin süresi 14 hafta - haftada 2 saat teorik
Öğretim Üyesi  
Diğer Öğretim Üyesi / Üyeleri Yok
Öğretim Dili Türkçe
Staj Yok
 
Dersin Amacı
Dersin amacı, sözleşme, tüketicinin korunması, rekabet, marka, fikir ve sanat eserleri konusunda genel esasları ve ilgili kanunları kavrayabilme
 

Öğrenme Çıktıları

BÖÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

   
ÖÇ - 1 :

Tüketici hakları ile ilgili konuları kavramak

1,3,4,5,7,8

1

ÖÇ - 2 :

Tüketici ve işletme haklarını koruyan kanunları öğrenmek

3,4,5,7,8

1

BÖÇK : Bölüm öğrenme çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

Hukukla ilgili genel kavramlar, hukukun türleri, sözleşme kavramı, sözleşme çeşitleri, tüketici koruma kanununun amacı, garanti belgesi ve sorumluluğu, tanıtma ve kullanma kılavuzları, yasal sorumlulukları, haksız rekabet ve rekabetin korunması hakkındaki kanun, marka ve markalar kanunun, fikir ve sanat eserleri kanunu, ticaret ünvanı ve işletme adı, korunması ve devri.

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Hukuka ilişkin temel kavramlar; pazarlamanın hukuki boyutu

 
 Hafta 2

Sözleşme (akit) hukuku: Akit türleri, akitlerin oluşumu

 
 Hafta 3

Sözleşme (akit) hukuku: İrade ve irade beyanı arasındaki uygunsuzluk, akitlerde şekil ve temsil

 
 Hafta 4

Tüketicinin korunması: Tüketicinin korunması hakkında kanun

 
 Hafta 5

Tüketicinin korunması: Etiket, fiyat listeleri

 
 Hafta 6

Tüketicinin korunması: Reklam yönetmeliği

 
 Hafta 7

Rekabet, haksız rekabet

 
 Hafta 8

Rekabet, haksız rekabet

 
 Hafta 9

ara sınav

 
 Hafta 10

Rekabet kanunu

 
 Hafta 11

Ticaret unvanı ve işletme adı

 
 Hafta 12

Marka, markalar kanunu Marka tescil işlemleri

 
 Hafta 13

Marka, markalar kanunu Marka tescil işlemleri

 
 Hafta 14

Fikir ve sanat eserleri kanunu

 
 Hafta 15

Pazarlamada etik kavramı

 
 Hafta 16

Dönem sonu sınavı

 
 

Ders Kitabı / Malzemesi

[1]

Babacan, Muazzez, (2004) Pazarlama Mevzuatı, Ankara, Detay Yayıncılık

 

İlave Kaynak

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

9

 

0,40

40

Dönem sonu sınavı

16

 

0,40

60

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

2

14

48

Sınıf dışı çalışma

1

1

1

Arasınav için hazırlık

1

8

26

Arasınav

1

1

1

Kısa sınav

1

1

1

Dönem sonu sınavı için hazırlık

2

5

30

Dönem sonu sınavı

1

1

1

Toplam iş yükü

     108