PRP212  İLK YARDIM

2+0+0

ECTS: 2    

Yıl / Yarıyıl  1. Yıl / Bahar Dönemi
Ders Düzeyi  Ön Lisans
Yazılım Şekli  Seçmeli
Bölümü  Pazarlama ve Reklamcılık
Ön Koşul  Yok
Öğretim Sistemi  Yüz yüze, Grup Çalışması, Laboratuar Çalışması
Dersin süresi  14 hafta - haftada 2 saat teorik
Öğretim Üyesi  
Diğer Öğretim Üyesi / Üyeleri  
Öğretim Dili  Türkçe
Staj  
 
Dersin Amacı
İlk yardımın temel ilkeleri, temel yaşam desteği, yaralanmalarda ilk yardım, kırık, çıkık ve burkulmalarda ilk yardım, diğer acil durumlarda ilk yardım ve taşımalar ile ilgili yeterlikleri kazandırmaktır.
Öğrenme Çıktıları

BÖÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :  1,2,4  1,3,5
ÖÇ - 1 :  İlk yardımın temel ilkelerini uygulayabilir.  1,2,4  1,3,5
ÖÇ - 2 :  Temel yaşam desteği sağlayabilir.  1,2,4  1,3,5
ÖÇ - 3 :  Yaralanmalarda ilk yardım uygulayabilir.  1,2,4  1,3,5
ÖÇ - 4 :  Kırık, çıkık ve burkulmalarda ilk yardım uygulayabilir.  1,2,4  1,3,5
ÖÇ - 5 :  Diğer acil durumlarda ilk yardım uygulayabilir.  1,2,4  1,3,5
ÖÇ - 6 :  Hasta veya yaralıları taşıyabilir.  1,2,4  1,3,5
ÖÇ - 7 :      
ÖÇ - 8 :      
BÖÇK : Bölüm öğrenme çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı
Dersin İçeriği
 İlk yardımın temel uygulamaları. Birinci ve ikinci değerlendirme. Yetişkinlerde temel yaşam desteği. Çocuklarda ve bebeklerde temel yaşam desteği. Solunum yolu tıkanıklığında ilk yardım. Dış ve iç kanamalar. Yara ve yara çeşitleri. Bölgesel yaralanmalarda, baş ve omurga kırıklarında ilk yardım. Üst ekstremite kırık, çıkık ve burkulmalarında ilk yardım. Kalça ve alt ekstremite kırık, çıkık ve burkulmalarında ilk yardım. Acil bakım gerektiren hastalıklarda ilk yardım. Zehirlenmeler, sıcak çarpması, yanık ve donmalar. Yabancı cisim kaçmalarında ilk yardım. Acil taşıma teknikleri. Kısa mesafede hızlı taşıma teknikleri. Sedye oluşturarak hasta veya yaralıları taşıma.
 
Haftalık Detaylı Ders İçeriği
 Hafta Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1  İlk yardımın temel uygulamaları  
 Hafta 2  Birinci ve ikinci değerlendirme  
 Hafta 3  Yetişkinlerde temel yaşam desteği  
 Hafta 4  Çocuklarda ve bebeklerde temel yaşam desteği  
 Hafta 5  Solunum yolu tıkanıklığında ilk yardım  
 Hafta 6  Dış ve iç kanamalar  
 Hafta 7  Yara ve yara çeşitleri  
 Hafta 8  Bölgesel yaralanmalarda, baş ve omurga kırıklarında ilk yardım  
 Hafta 9  Ara sınav  
 Hafta 10  Üst ekstremite kırık, çıkık ve burkulmalarında ilk yardım  
 Hafta 11  Kalça ve alt ekstremite kırık, çıkık ve burkulmalarında ilk yardım  
 Hafta 12  Öğrenci sunumu: Acil bakım gerektiren hastalıklarda ilk yardım  
 Hafta 13  Öğrenci sunumu: Zehirlenmeler, sıcak çarpması, yanık ve donmalar  
 Hafta 14  Öğrenci sunumu: Acil taşıma teknikleri Kısa mesafede hızlı taşıma teknikleri  
 Hafta 15  Öğrenci sunumu: Sedye oluşturarak hasta veya yaralıları taşıma  
 Hafta 16  Dönem sonu sınavı  
 
Ders Kitabı / Malzemesi
   Dilek, O.N. 2003. İlk Yardım. Afyon Kocatepe Üniversitesi Yayınları, Afyon.
   Süzen, B. 2008. Temel İlk Yardım. Bedray Basın Yayıncılık, İstanbul.

 

İlave Kaynak
   Dramalı, A., Kaymakçı, Ş., Özbayır, T., Yavuz, M., Demir, F. 2003. Temel İlk Yardım Uygulamaları. Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir.

 

Ölçme Yöntemi
Yöntem Hafta Tarih Süre (Saat) Katkı (%)
 Arasınav  9    

 30 

 Sunum  12, 13, 14, 15    

10

 Dönem sonu sınavı  16    

 60 

 
Öğrenci İş Yükü
İşlem adı Haftalık süre (saat) Hafta sayısı Dönem toplamı
 Yüz yüze eğitim  1  14  14
 Sınıf dışı çalışma  1  1  14
 Arasınav için hazırlık  2  2  4
 Arasınav  1  1  1
 Uygulama  2  6  12
 Ödev  2  1  2
 Dönem sonu sınavı için hazırlık  4  2  8
 Dönem sonu sınavı  1  1  1
 Diğer  1  1  1

Toplam iş yükü

   

57