PRP 213 MESLEKİ YABANCI DİL I 1+1+0 ECTS:2
Yıl / Yarıyıl 2. Yıl / Güz Dönemi
Ders Düzeyi Ön Lisans
Yazılım Şekli Zorunlu
Bölümü Pazarlama Ve Reklamcılık
Ön Koşul Yok
Öğretim Sistemi Yüz yüze
Dersin süresi 14 hafta - haftada 2 saat teorik
Öğretim Üyesi  
Diğer Öğretim Üyesi / Üyeleri  
Öğretim Dili Türkçe
Staj Yok
 
Dersin Amacı
Bu ders ile öğrencinin; yabancı dilde mesleki uygulamaların nasıl yapıldığı ile ilgili bilgi kazanması ve beceri geliştirmesi amaçlanmaktadır.
 

Öğrenme Çıktıları

BÖÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

   
ÖÇ - 1 :

Telefonda yabancı dilde görüşmeler yapmak

6

1

ÖÇ - 2 :

Yabancı dilde okumak ve yazı yazmak

6

1

ÖÇ - 3 :

Yabancı dilde mesleki yazışmalar yapmak

6

1

ÖÇ - 4 :

Yüz yüze görüşmeler yapmak

6

1

BÖÇK : Bölüm öğrenme çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

Telefonda görüşme, not alma, metin okumak, yazı yazma, yazıyı düzeltme, ticari yazışmalar, standart yazılar, dil farklılıkları, deyimler, yüz yüze görüşme.

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Telefonda görüşme

 
 Hafta 2

Telefonda görüşme

 
 Hafta 3

Not alma, Metin okumak

 
 Hafta 4

Not alma, Metin okumak

 
 Hafta 5

Yazı yazma, Yazıyı düzeltme

 
 Hafta 6

Yazı yazma, Yazıyı düzeltme

 
 Hafta 7

Yazı yazma, Yazıyı düzeltme

 
 Hafta 8

ARASINAV

 
 Hafta 9

Ticari yazışmalar

 
 Hafta 10

Standart yazılar

 
 Hafta 11

Ticari yazışmalar, Standart yazılar

 
 Hafta 12

Ara Sınav

 
 Hafta 13

Dil farklılıkları

 
 Hafta 14

Deyimler

 
 Hafta 15

Yüz yüze görüşme

 
 Hafta 16

DÖNEM SONU SINAVI

 
 

Ders Kitabı / Malzemesi

[1]

Lowe, S ve Pile, L. 2009, Business English Language Practice, Delta Publishing.

 

İlave Kaynak

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

9

 

0,50

40

Dönem sonu sınavı

16

 

0,50

60

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

2

14

28

Sınıf dışı çalışma

1

7

7

Arasınav için hazırlık

3

1

3

Arasınav

1

1

1

Uygulama

1

1

1

Kısa sınav

1

1

1

Dönem sonu sınavı için hazırlık

1

8

8

Dönem sonu sınavı

1

1

1

Toplam iş yükü

     50