PRP 215 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ 1+1+0 ECTS:3
Yıl / Yarıyıl 2. Yıl / Bahar Dönemi
Ders Düzeyi Ön Lisans
Yazılım Şekli Seçmeli
Bölümü Pazarlama Ve Reklamcılık
Ön Koşul Yok
Öğretim Sistemi Yüz yüze
Dersin süresi 14 hafta - haftada 2 saat teorik
Öğretim Üyesi  
Diğer Öğretim Üyesi / Üyeleri Yok
Öğretim Dili Türkçe
Staj Yok
 
Dersin Amacı
Öğrencilerin literatür araştırması yapabilmelerini, literatür yardımıyla konuyla ilgili bir değerlendirmede bulunabilmelerini, bir konuda araştırma yapabilmelerini, elde edilen verileri analiz edebilmelerini ve sonuçları sınav jürisi huzurunda sunabilmelerini ve savunabilmelerini sağlamak
 

Öğrenme Çıktıları

BÖÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

   
ÖÇ - 1 :

Belirlenen bir konuda bağımsız olarak ya da bir takım içerisinde bilimsel bir çalışmayı tasarlayabilecek, yürütebilecek ve sunabilecekler.

1,3,4,5,6,7,8

1,3,5,6

BÖÇK : Bölüm öğrenme çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

Belirli bir konuda literatür taraması, metodoloji, bulgular ve sonuçların tez formatına göre hazırlama, tezi bir sınav jürisi önünde sunma ve savunma.

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Araştırma Konularını Seçme

 
 Hafta 2

Araştırma Konularını Seçme

 
 Hafta 3

Kaynak Araştırması Yapma

 
 Hafta 4

Kaynak Araştırması Yapma

 
 Hafta 5

Araştırma Sonuçlarını Değerlendirme

 
 Hafta 6

Araştırma Sonuçlarını Değerlendirme

 
 Hafta 7

Araştırma Sonuçlarını Rapor Hâline Dönüştürme

 
 Hafta 8

Araştırma Sonuçlarını Rapor Hâline Dönüştürme

 
 Hafta 9

Arasınav

 
 Hafta 10

Sunuma Hazırlık Yapma

 
 Hafta 11

Sunuma Hazırlık Yapma

 
 Hafta 12

Sunumu Yapma

 
 Hafta 13

Sunumu Yapma

 
 Hafta 14

Sunumu Yapma

 
 Hafta 15

Sunumu Yapma

 
 Hafta 16

Dönem sonu sınavı

 
 

Ders Kitabı / Malzemesi

[1]

Aziz,A. 2008; Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem ve Teknikleri, Nobel Yayınları, 4.Baskı, Ankara.

 

İlave Kaynak

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

9

 

0,50

40

Dönem sonu sınavı

16

 

0,50

60

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

2

14

28

Sınıf dışı çalışma

2

14

28

Arasınav için hazırlık

3

3

9

Arasınav

1

1

1

Kısa sınav

1

1

1

Dönem sonu sınavı için hazırlık

3

3

9

Dönem sonu sınavı

1

1

1

Toplam iş yükü

     66