PRP216 TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ 2+0+0 ECTS:2
Yıl / Yarıyıl 2. Yıl / Güz Dönemi
Ders Düzeyi Ön Lisans
Yazılım Şekli Seçmeli
Bölümü Pazarlama Ve Reklamcılık
Ön Koşul Yok
Öğretim Sistemi Yüz yüze, Grup çalışması
Dersin süresi 14 hafta - haftada 3 saat teorik ve 1 saat uygulama
Öğretim Üyesi  
Diğer Öğretim Üyesi / Üyeleri yok
Öğretim Dili Türkçe
Staj Yok
 
Dersin Amacı
Dersin sonunda öğrenci lojistik ve tedarik zincirinin temellerini öğrenecektir. Tedarik zinciri ve lojistik problemlerini çözmek için modeller kurma ve çeşitli teknikler geliştirme becerisi geliştireceklerdir.
 

Öğrenme Çıktıları

BÖÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

   
ÖÇ - 1 :

Tedarik zinciri yönetiminin temel yapısını tanımlayabileceklerdir

1,2,3,4,5,6,7,8

1

ÖÇ - 2 :

Tedarik zinciri performansının temel yönlendiricilerini ve bunların stratejik, operasyonel, satın alma ve pazarlama gibi fonksiyonlarla ilişkilerini belirleyebileceklerdir

1,2,3,4,5,6,7,8

1

ÖÇ - 3 :

Tedarik zinciri yönetiminin çeşitli performans metriklerini belirtebileceklerdir.

1,2,3,4,5,6,7,8

1

ÖÇ - 4 :

Firma içi ve firmalar arası koordinasyon karmaşasını kritik edebileceklerdir.

1,2,3,4,5,6,7,8

1

ÖÇ - 5 :

Belirsiz iş ortamlarında arz ve talep dengesinin nasıl sağlanacağını belirtebileceklerdir

1,2,3,4,5,6,7,8

1

ÖÇ - 6 :

Tedarik zinciri yönetiminde ortaklığın önemini açıklayabileceklerdir

1,2,3,4,5,6,7,8

1

ÖÇ - 7 :

Farklı tedarik zinciri strateji ve pratiklerini tartışabileceklerdir.

1,2,3,4,5,6,7,8

1

ÖÇ - 8 :

Tedarik zinciri yönetimi sırasında oluşan problemleri tanımlayabilecekler, analiz edebilecekler ve çözümlenmesini sağlayabileceklerdir

1,2,3,4,5,6,7,8

1

BÖÇK : Bölüm öğrenme çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

Temel kavramlar; temin, depolama, üretim ve dağıtım gibi lojistik ve tedarik zincirleri bileşenlerinin analizi; planlama ve kaynak tahsisi; tedarik, üretim ve sevkiyat faaliyetlerinin modellenmesi ve eşgüdümlenmesi ve matematiksel modelleme ve sayısal tekniklerle bu faaliyetler arasındaki ilişkilerin  optimizasyonu.

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Tedarik zinciri yönetimine giriş

 
 Hafta 2

Tedarik zinciri yönetimi çatısı ve sorunları

 
 Hafta 3

Tedarik zinciri sürücüleri

 
 Hafta 4

Tedarik zinciri sürücüleri

 
 Hafta 5

Stratejik uyum

 
 Hafta 6

Kamçı etkisi. Temel kavramların tekrarı

 
 Hafta 7

Satın alma, stok, üretim, envanter ve ulaştırma sistemlerinin rolü

 
 Hafta 8

Satın alma, stok, üretim, envanter ve ulaştırma sistemlerinin rolü

 
 Hafta 9

Arasınav

 
 Hafta 10

Risk dağıtma ve erteleme

 
 Hafta 11

Lojistik ve ağ tasarımı

 
 Hafta 12

Depolama

 
 Hafta 13

Dış kaynak-iç kaynak kullanımı

 
 Hafta 14

Ortaklık

 
 Hafta 15

SCOR Modeli

 
 Hafta 16

Dönem sonu sınavı

 
 

Ders Kitabı / Malzemesi

[1]

Görçün, Ö. Faruk,  2013; tedarik Zinciri Yönetimi, Beta Yayınları, İstanbul

 

İlave Kaynak

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

9

 

0,40

40

Dönem sonu sınavı

16

 

0,40

60

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

4

14

100

Sınıf dışı çalışma

3

8

68

Arasınav için hazırlık

3

3

20

Arasınav

1

1

1

Kısa sınav

1

1

1

Dönem sonu sınavı için hazırlık

2

4

80

Dönem sonu sınavı

1

1

1

Toplam iş yükü

     271