PRP226  SEKTÖREL TANIMA

2 2 3  

ECTS:5

Yıl / Yarıyıl  2.yıl - 2.yarıyıl
Ders Düzeyi  Ön Lisans
Yazılım Şekli  Seçmeli
Bölümü  Pazarlama ve Reklamcılık
Ön Koşul  Yok
Öğretim Sistemi Yüz Yüze 
Dersin süresi  14 hafta, haftada 4 saat
Öğretim Üyesi  
Diğer Öğretim Üyesi / Üyeleri  
Öğretim Dili  Türkçe
Staj  
 
Dersin Amacı
 Öğrenciye sektörlerin tanıtılması, sektörlerde karşılaşılan problemler ve sektörün beklentileri hakkında bilgi kazandırılacaktır. 
Öğrenme Çıktıları

BÖÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :    
ÖÇ - 1 :  Dünyada ve Türkiyedeki sektörleri tanımak  9  1
ÖÇ - 2 :  Sektörler arası ilişkiyi kavrayabilmek  9  1
ÖÇ - 3 :  Sektörün insan kaynakları açısından problemlerini tespit etmek  9-10  5
ÖÇ - 4 :  Uygulama konusunda bilgi sahibi olmak  9-10  5
ÖÇ - 5 :  Teorik ile uygulamayı bağdaştırabilmek  9-10-13  6
ÖÇ - 6 :      
ÖÇ - 7 :      
ÖÇ - 8 :      
BÖÇK : Bölüm öğrenme çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı
Dersin İçeriği
 Dersi alan öğrencilerin sektörleri tanımaları ve sektörlerin karşılaştıkları problemlerle işgücünden beklentilerini kavrayabilmek 
 
Haftalık Detaylı Ders İçeriği
 Hafta Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1  Dünyada ve Türkiye’deki sektörlerin tanınması sınıflandırılması  
 Hafta 2  Sektör temsilcisinin sunumu  
 Hafta 3  İlgili sektör ziyareti  
 Hafta 4  Sektör temsilcisinin sunumu  
 Hafta 5  İlgili sektör ziyareti  
 Hafta 6  Sektör temsilcisinin sunumu  
 Hafta 7  İlgili sektör ziyareti  
 Hafta 8  Ara Sınav  
 Hafta 9  Sektör temsilcisinin sunumu  
 Hafta 10  İlgili sektör ziyareti  
 Hafta 11  Sektör temsilcisinin sunumu  
 Hafta 12  İlgili sektör ziyareti  
 Hafta 13  Örnek olay analizleri  
 Hafta 14  Örnek olay analizleri  
 Hafta 15    
 Hafta 16    
 
Ders Kitabı / Malzemesi
   
 
İlave Kaynak
   
 
Ölçme Yöntemi
Yöntem Hafta Tarih Süre (Saat) Katkı (%)
Arasınav  8    40 dakika

40 

Kısa sınav      

 

Dönem sonu sınavı  16    60 dakika

 60

 
Öğrenci İş Yükü
İşlem adı Haftalık süre (saat) Hafta sayısı Dönem toplamı
Yüz yüze eğitim  4  14  56
Sınıf dışı çalışma  3  14  42
Arasınav için hazırlık  1  7  7
Arasınav  1  1  1
Kısa sınav      
Dönem sonu sınavı için hazırlık  1,5  14  21
Dönem sonu sınavı  1  1  1

Toplam iş yükü

   

128