PRP228  SOSYAL MEDYA

2  0  0

ECTS:2

Yıl / Yarıyıl  2. Yıl / Bahar Dönemi
Ders Düzeyi  Ön Lisans
Yazılım Şekli  Mesleki
Bölümü  Pazarlama
Ön Koşul  Yok
Öğretim Sistemi  Yüz Yüze
Dersin süresi  14 Hafta, Haftada 2 Saat
Öğretim Görevlisi  
Diğer Öğretim Üyesi / Üyeleri  
Öğretim Dili  Türkçe
Staj  
 
Dersin Amacı
 Bu ders ile amaçlanan gelişen teknolojik koşulların etkisiyle giderek önem kazanan ve geleceğin iletişim platformları olarak görülen yeni medyadaki iletişim süreçlerinin ve stratejilerinin anlatılmasıdır.
Öğrenme Çıktıları

BÖÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :    
ÖÇ - 1 :  Bilgi İletişim Teknolojileri Kavramı    
ÖÇ - 2 :  Bilgi İletişim Teknolojileri ve Pazarlama Bağlantısı     
ÖÇ - 3 :  Dijital Pazarlama     
ÖÇ - 4 :  Sosyal Medya Kavramı ve Önemi    
ÖÇ - 5 :  Sosyal Medya Pazarlaması Kavramı    
ÖÇ - 6 :  Online Sosyal Ağlar    
ÖÇ - 7 :  Blog, MikroBlog, Wiki, Sanal Dünya, Medya Paylaşım Siteleri, PodCastler    
ÖÇ - 8 :  Sosyal Medya Ölçümü     
BÖÇK : Bölüm öğrenme çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı
Dersin İçeriği
 Bu ders; bilgi iletişim teknolojileri kavramı ve önemi, bilgi iletişim teknolojileri ile pazarlama kavramları arasındaki bağlantı, dijital pazarlama, sosyal medya kavramı ve önemi, sosyal medya pazarlaması kavramı, online sosyal ağlar, bloglar, mikrobloglar, wikiler, sanal dünyalar, medya paylaşım siteleri, podcastler ve sosyal medya ölçümü konularını içermektedir.
 
Haftalık Detaylı Ders İçeriği
 Hafta Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1  Bilgi İletişim Teknolojileri Kavramı  
 Hafta 2  Bilgi İletişim Teknolojileri ve Pazarlama Bağlantısı  
 Hafta 3  Dijital Pazarlama  
 Hafta 4  Sosyal Medya Kavramı  
 Hafta 5  Sosyal Medya Özellikleri ve Önemi  
 Hafta 6  Sosyal Medya Pazarlaması Kavramı  
 Hafta 7  Online Sosyal Ağlar  
 Hafta 8  Ara sınav  
 Hafta 9  Blog Kavramı  
 Hafta 10  Mikroblog Kavramı  
 Hafta 11  Wiki Kavramı  
 Hafta 12  Sanal Dünya Kavramı  
 Hafta 13  Medya Paylaşım Siteleri  
 Hafta 14  Sosyal Medya Ölçümü  
 Hafta 15  Reklam Alanında Sosyal Medya Stratejileri  
 Hafta 16  Final sınavı  
 
Ders Kitabı / Malzemesi
   
 AÖF- Sosyal Medya
İlave Kaynak
   
 
Ölçme Yöntemi
Yöntem Hafta Tarih Süre (Saat) Katkı (%)
Arasınav  8    1

40 

Kısa sınav      

 

Dönem sonu sınavı  16    1

 60

 
Öğrenci İş Yükü
İşlem adı Haftalık süre (saat) Hafta sayısı Dönem toplamı
Yüz yüze eğitim  2  14  28
Sınıf dışı çalışma 14  28 
Arasınav için hazırlık 16 
Arasınav
Kısa sınav
Dönem sonu sınavı için hazırlık 12 
Dönem sonu sınavı

Toplam iş yükü

   

 86