Ders Kodu:SGT 105 Ders Adı:Uygulamalı Gıda Teknikleri I  0+4+0

ECTS: 3

Yıl / Yarıyıl  1.Yıl / Bahar Dönemi
Ders Düzeyi  Ön Lisans
Yazılım Şekli  Zorunlu
Bölümü  Gıda İşleme (Gıda Teknolojisi Programı )
Ön Koşul  Yok
Öğretim Sistemi  
Dersin süresi  14 hafta-Haftada 4 saat uygulama 
Öğretim Üyesi  Öğ. Gör. Şirin Oba
Diğer Öğretim Üyesi / Üyeleri  
Öğretim Dili  Türkçe
Staj  Yok
 D: Ders, U: Uygulama, L: Laboratuar
Dersin Amacı
 Çeşitli gıda üretim teknolojilerinin öğrenilmesi
Öğrenme Çıktıları

BÖÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :    
ÖÇ - 1 :  Gıda ürünleri üretimi ve fabrikaları hakkında bilgi sahibi olma 1,2,3,5,6,8,10  1,4,5,3,6
ÖÇ - 2 :  Ürünlerin kritik kontrol noktalarını belirleme ve üterim akış şaması hakkında bilgi sahibi olma 1,2,3,5,6,8,10  1,4,5,3,6
ÖÇ - 3 :  Çeşitli ürünlerin kalitelerinin değerlendirilmesinde kullanılan yöntemlerin öğrenilmesi 1,2,3,5,6,8,10  1,4,5,3,6
BÖÇK : Bölüm öğrenme çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı
 
Dersin İçeriği
 Un, Beyaz peynir ve  İçme sütü Üretimi, Şeker Üretimi, Ekmek üretim  basamaklarını fabrikada görsel eğitim ile öğrencilere aktarılması ön görülmüştür.
Haftalık Detaylı Ders İçeriği
 Hafta Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1  Laboratuarda uyulması gereken kurallar  
 Hafta 2  İyi Laboratuar uygulamaları  
 Hafta 3  Tüketici Hakları  
 Hafta 4  Un Teknolojisi  
 Hafta 5  Un Teknolojisi (Fabrika gezisi)  
 Hafta 6  Pastörize Süt ve UHT süt  üretimi  
 Hafta 7  Pastörize Süt ve UHT süt  üretimi (Fabrika gezisi)  
 Hafta 8  Ara Sınav  
 Hafta 9  Beyaz Peynir Üretimi  
 Hafta 10  Beyaz Peynir Üretimi (Fabrika gezisi)  
 Hafta 11  Şeker Üretim Teknolojisi  
 Hafta 12  Şeker Üretim Teknolojisi (Fabrika gezisi)  
 Hafta 13  Ekmek üretimi  
 Hafta 14  Ekmek üretimi (Fabrika gezisi)  
 Hafta 15  Genel Tekrar  
 Hafta 16  Yılsonu sınavları  
 
Ders Kitabı / Malzemesi
[1]  Gıda Teknolojisi (Prof. Dr. Sıdıka Bulduk)
 
İlave Kaynak
[1]  
 
Ölçme Yöntemi
Yöntem Hafta Tarih Süre (Saat) Katkı (%)
Arasınav  1    2  40
Kısa sınav        
Dönem sonu sınavı  1    2  60
 
Öğrenci İş Yükü
İşlem adı Haftalık süre (saat) Hafta sayısı Dönem toplamı
Yüz yüze eğitim  4  14  56
Sınıf dışı çalışma  3  14  42
Arasınav için hazırlık  4  2  8
Arasınav  2  1  2
Kısa sınav      
Dönem sonu sınavı için hazırlık  5  2  10
Dönem sonu sınavı  2  1
Diğer 1      

Toplam iş yükü

     120