SHU207  YÖNETİM VE ORGANİZASYON

T-U-K: 3+0+3

AKTS: 4

Yıl / Yarıyıl 2. Yıl / Güz Dönemi
Ders Düzeyi Ön Lisans
Yazılım Şekli Zorunlu
Bölümü Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
Ön Koşul -
Öğretim Sistemi Yüz Yüze
Dersin süresi 14 hafta - haftada 3 saat teorik
Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Onur ÇAPKULAÇ
Diğer Öğretim Elemanı / Elemanları -
Öğretim Dili Türkçe
Staj -
 
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, yönetim ve organizasyon ile ilgili temel kavramların kavratılması, Yönetim işlevlerinin anlaşılması, Havacılık sektörü açısından yeni yönetim eğilimlerini yorumlamasıdır
Öğrenme Çıktıları

BÖÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :    
ÖÇ - 1 :

Yönetim biliminin temel kavramlarını açıklayabilir.

 3 1
ÖÇ - 2 :

Yönetimin işlevlerini betimleyebilir.

 3 
ÖÇ - 3 :

Yönetim alanındaki yeni gelişmeleri tartışabilecek ve havacılık sektörü açısından değerlendirebilir.

 3 
BÖÇK : Bölüm öğrenme çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı
Dersin İçeriği                                                                  
Yönetim Kavramı, Klasik Yönetim Yaklaşımı, Neo-Klasik Yönetim Yaklaşımı, Modern Yönetim Yaklaşımları, Yönetimin İşlevleri: Planlama-Örgütleme-Yöneltme- Koordinasyon- Denetim, Örgüt Kültürü - Toplam Kalite Yönetimi, Yeniden Yapılanma, Kriz Yönetimi 
 
Haftalık Detaylı Ders İçeriği
 Hafta Detaylı İçerik  

Önerilen Kaynak

 Hafta 1 Yönetim Kavramı    
 Hafta 2 Klasik Yönetim Yaklaşımı    
 Hafta 3 Neo-Klasik Yönetim Yaklaşımı    
 Hafta 4 Modern Yönetim Yaklaşımları    
 Hafta 5 Yönetimin İşlevleri: Planlama    
 Hafta 6 Yönetimin İşlevleri: Örgütleme    
 Hafta 7 Yönetimin İşlevleri: Örgütleme    
 Hafta 8 Yönetimin İşlevleri: Yöneltme    
 Hafta 9 ARA SINAV    
 Hafta 10 Yönetimin İşlevleri: Koordinasyon
   
 Hafta 11 Yönetimin İşlevleri: Denetim    
 Hafta 12 Yetki, güç,liderlik ve organizasyon yapıları    
 Hafta 13 Örgüt Kültürü - Toplam Kalite Yönetimi    
 Hafta 14 Yeniden Yapılanma    
 Hafta 15 Kriz Yönetimi     
 Hafta 16 YARIYIL SONU SINAVI     
 
Ders Kitabı / Malzemesi                                                                                                                                                                                                                             
  - Eren, E. (2016) Yönetim ve Organizasyon ( Çağdaş ve Küresel Yaklaşımlar) 11. Baskı.  Beta Yayınları 
 
 
İlave Kaynak                    
   
 
Ölçme Yöntemi                                                                                                                
Yöntem Hafta Tarih Süre (Saat) Katkı (%)
Arasınav 9    

40

Dönem sonu sınavı 16    

 60 

 
Öğrenci İş Yükü                                                                                                                                                                                                 
İşlem adı Haftalık süre (saat) Hafta sayısı Dönem toplamı
Yüz yüze eğitim 3 14 42
Sınıf dışı çalışma 2 14  28
Arasınav için hazırlık 2 5 10
Arasınav
Dönem sonu sınavı için hazırlık 2 10
Dönem sonu sınavı

Toplam iş yükü

   

92