SHU209 HAVA KARGO 

T+P+C: 3 + 0 +3

AKTS: 4        

Yıl / Yarıyıl
2 Yıl / Güz Dönemi
Ders Düzeyi Ön lisans
Yazılım Şekli Zorunlu
Bölümü Sivil Havacılık Ulaştırma Yönetimi
Ön Koşul -
Öğretim Sistemi Yüz yüze
Dersin Süresi 14 hafta - haftada 3 saat
Öğretim Üyesi Öğr. Gör. Önder Mustafa GÜNAŞAN
Diğer Öğretim Üyesi/Üyeleri
-
Öğretim Dili Türkçe
Staj -
 
Dersin amacı
Bu dersin amacı hava kargo operasyonlarının detayları hakkında bilgi vermek, Hava kargo taşımacılığı ve özel yük kavramı kavramı ayrıntılı olarak aktarmak ve Türkiye`de ve Dünyada Sivil Havacılık Düzenlemeleri ve serbestleşme eğilimleri ele almaktır
Öğrenme Çıktıları

BÖÇK

OY

Bu dersi başarılı tamamlayan öğrenciler: 3 1
Ç - 1: Hava kargo kavramı hakkında bilgi 3 1
Ç - 2: Hava Kargoda kullanılan Belgeler hakkında bilgi
Ç - 3: Hava Kargo pazarı ile ilgili bilgi
Ç - 4: Kargo uçakları hakkında bilgi
Ç - 5: Yük Taşımacılığı Birimleri hakkında bilgi edineceklerdir 1
BÖÇK:  çıktıları, program Katkısı  : ÖY  Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması / Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi),  ÖÇ:  Öğrenme Sonuç
Kurs içeriği
Hava Kargo Konsept, Hava Kargo Taşımacılığı Gelişimi,  Hava Kargo Taşımacılığı, Hava Kargo Taşımacılığı Önemi, Hava Taşıyıcıların Sınıflandırılması, Hava kargoda kullanılan belgeler, Hava Kargo Pazarının Gelişimini Olumlu Etkileyen Faktörler, Hava Kargo Pazarının Gelişimini Olumsuz Etkileyen Faktörler, Hava Kargo İçin Uçak Tipleri, Hava Kargoda Kullanılan Taşıma Birimleri 
 
Haftalık Konular
 Hafta Detaylı İçerik  

Önerilen Kaynak

 1. hafta Hava Kargo Konsepti    
 2. Hafta Hava Kargo Taşımacılığı Gelişimi    
 3. Hafta Hava Kargo Taşımacılığı Önemi    
 4. Hafta Hava Kargo Taşımacılığı Özellikleri    
 5. Hafta Hava Taşıyıcıların Sınıflandırılması    
 6. hafta Hava kargoda kullanılan belgeler    
 7. Hafta Hava kargoda kullanılan belgeler    
 8. Hafta Örnek olaylar    
 Hafta 9 ARA SINAV    
 10. Hafta Hava Kargo Pazarının Gelişimini Olumlu Etkileyen Faktörler    
 Hafta 11 Hava Kargo Pazarının Gelişimini Olumsuz Etkileyen Faktörler    
 Hafta 12 Hava Kargo İçin Uçak Tipleri    
 Hafta 13 Hava Kargoda Kullanılan Taşıma Birimleri     
 Hafta 14 Hava Kargoda Kullanılan Taşıma Birimleri    
 Hafta 15 Genel Tekrar    
 Hafta 16 YARIYIL SONU SINAVI    
 
Ders Kitabı / Malzemesi                                                                                                                                                                                                         
  - Anadolu Üniversitesi Yayınları - Hava Kargo ve Tehlikeli Maddeler 
 
Ek kaynaklar                                                                                                                                                                                                                           
   
 
Ölçme Yöntemi                                                                                                                                                                                                                       
Yöntem Hafta Tarih Süre (Saat) Yüzde (%)
Ara SINAV 9    

40

Final sınavı 16    

 60 

 
Öğrenci İş yükü                                                                                                                                                                                                                      
Eylem adı Haftalık zaman (saat) Hafta sayısı Dönem toplamı
Yüz yüze eğitim 3 14 42
Aşımı of-sınıf çalışması 2 14  28
Ara sınav için hazırlık 5 10 
Ara SINAV 1 1
Final sınavı için hazırlık 2 10 
Final sınavı 1 1

Toplam iş yükü

   

92