SHU211 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ

T-U-K: 3+0+3 

AKTS: 3

Yıl / Yarıyıl 2. Yıl / Güz Dönemi
Ders Düzeyi Ön Lisans
Yazılım Şekli Zorunlu
Bölümü Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
Ön Koşul Yok
Öğretim Sistemi Yüz Yüze
Dersin süresi 14 hafta - haftada 3 saat teorik
Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Selçuk KAYHAN
Diğer Öğretim Elemanı / Elemanları Öğr. Gör. Onur ÇAPKULAÇ
Öğretim Dili Türkçe
Staj -
 

Dersin Amacı

Bu dersin amacı; öğrencilere bireysel, grup ve örgütsel sistemler aracılığı ile etkili işletmeler oluşturabilmenin bilgi ve becerilerini kazandırmaktır 

Dersin İçeriği
Örgütsel davranışın bilimsel temelleri, Örgüt içinde birey ve kişilik, Tutumlar ve iş tatmini, Yetenekler ve öğrenme, Örgüt kültürü, Örgütlerde Motivasyon,  Örgütlerde Liderlik,  Örgütlerde Çatışma,  Örgütsel değişme,  Örgütsel bağlılık,  Örgütsel Stres,  Örgütlerde etik davranışlar ve yönetimi,  Örgütlerde güç ve politika,  Takım Çalışması 
 
Öğrenme Çıktıları

BÖÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :    
ÖÇ - 1 : Örgütsel davranışı ve alanını tanımlayabilecek 3 1
ÖÇ - 2 : Örgüt içerisinde bireyin davranışları altında yatan temel etkenleri açıklayabilecek
ÖÇ - 3 : Örgütlerde motivasyon, liderlik, çatışma, güç ve politika konularına açıklayabilecek 
ÖÇ - 4 : Örgütsel bağlılık, stres ve değişme konularını açıklayabilecek 
BÖÇK : Bölüm öğrenme çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı
Haftalık Detaylı Ders İçeriği
 Hafta Detaylı İçerik  

Önerilen Kaynak

 Hafta 1  Örgütsel davranışın bilimsel temelleri    
 Hafta 2  Örgüt içinde birey ve kişilik    
 Hafta 3  Tutumlar ve iş tatmini    
 Hafta 4  Yetenekler ve öğrenme    
 Hafta 5  Örgüt kültürü    
 Hafta 6  Örgütlerde Motivasyon    
 Hafta 7  Örgütlerde Liderlik    
 Hafta 8  Örgütlerde Çatışma    
 Hafta 9  ARASINAV    
 Hafta 10  Örgütsel değişme     
 Hafta 11  Örgütsel bağlılık     
 Hafta 12  Örgütsel Stres     
 Hafta 13  Örgütlerde etik davranışlar ve yönetimi     
 Hafta 14  Örgütlerde güç ve politika     
 Hafta 15  Takım Çalışması     
 Hafta 16  YARIYIL SONU SINAVI    
 
Ders Kitabı / Malzemesi                   
 

- Robbins, S. P. and Judge, T. A. (2013) Örgütsel Davranış. [Organizational Behavior]. 14th edn. (İ. Erdem, Trans. and Eds.). Ankara: Siyasal Kitapevi.

-  Sığrı Ü., ve Gürbüz, S. (2015) Örgütsel Davranış. 3. Baskı. İstanbul: Beta Yayıncılık

 
İlave Kaynak                               
   
 
Ölçme Yöntemi                                                                                                                
Yöntem Hafta Tarih Süre (Saat) Katkı (%)
Arasınav  9    

 40

Dönem sonu sınavı  16    

  60 

 
Öğrenci İş Yükü                                                                                                                                                                                        
İşlem adı Haftalık süre (saat) Hafta sayısı Dönem toplamı
Yüz yüze eğitim 3 14 42
Sınıf dışı çalışma 2 14  28
Arasınav için hazırlık 12 
Arasınav
Dönem sonu sınavı için hazırlık 6 12 
Dönem sonu sınavı

Toplam iş yükü

   

92