SHU212 ÖRGÜTSEL İLETİŞİM

T-U-K: 2+0+2

AKTS: 2

Yıl / Yarıyıl 2. Yıl / Bahar Dönemi
Ders Düzeyi Ön Lisans
Yazılım Şekli Zorunlu
Bölümü Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
Ön Koşul Yok
Öğretim Sistemi Yüz Yüze
Dersin süresi 14 hafta - haftada 3 saat teorik
Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Selçuk KAYHAN
Diğer Öğretim Üyesi / Üyeleri Öğr. Gör. Onur ÇAPKULAÇ
Öğretim Dili Türkçe
Staj -
 
Dersin Amacı
Bu dersin amacı; birden fazla kişinin bir araya gelerek belli bazı ortak amaçları yerine getirmek üzere koordineli olarak çalıştıkları örgütlü yapılardaki, biçimsel ve biçimsel olmayan yapılarda gerçekleştirdikleri ortak anlam yaratmaya dönük çabalara ilişkin bilgilerin kazandırılmasıdır. 
Öğrenme Çıktıları

BÖÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :    
ÖÇ - 1 :  İletişim ve iletişim modellerini açıklayabilecek 3 1
ÖÇ - 2 :  Örgütlerde iletişimin amaç, önem ve işlevlerini açıklayabilecek
ÖÇ - 3 :  Örgütlerde etkin iletişimi etkileyen faktörleri açıklayabilecek
ÖÇ - 4 :  Halkla ilişkileri örgütsel iletişim kapsamında açklayabilecek
ÖÇ - 5 :  
BÖÇK : Bölüm öğrenme çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı
Dersin İçeriği
İletişim ve iletişim modelleri, İletişimin işlevleri, Algı ve ikna edici iletişim, Algı ve ikna edici iletişim, Uyma davranışı ve itaat, Örgütlerde iletişimin amaç ve işlevleri, Örgütlerde iletişim biçimleri, Örgütlerde iletişimin önemi, Örgütlerde etkin iletişimi engelleyen faktörler ve çatışma, Etkili konuşma ve dinleme,  Bir örgütsel iletişim biçimi olarak halkla ilişkiler, Rapor hazırlama ve yazma teknikleri
 
Haftalık Detaylı Ders İçeriği
 Hafta Detaylı İçerik  

Önerilen Kaynak

 Hafta 1 İletişim ve iletişim modelleri    
 Hafta 2 İletişim ve iletişim modelleri    
 Hafta 3 İletişimin işlevleri    
 Hafta 4 Algı ve ikna edici iletişim    
 Hafta 5 Uyma davranışı ve itaat    
 Hafta 6 Örgütlerde iletişimin amaç ve işlevleri    
 Hafta 7 Örgütlerde iletişim biçimleri    
 Hafta 8 Örgütlerde iletişim biçimleri    
 Hafta 9 ARASINAV    
 Hafta 10 Örgütlerde iletişimin önemi    
 Hafta 11 Örgütlerde etkin iletişimi engelleyen faktörler ve çatışma    
 Hafta 12 Etkili konuşma ve dinleme    
 Hafta 13 Bir örgütsel iletişim biçimi olarak halkla ilişkiler    
 Hafta 14 Rapor hazırlama ve yazma teknikleri    
 Hafta 15 Genel Tekrar    
 Hafta 16 YARIYIL SONU SINAVI    
 
Ders Kitabı / Malzemesi                                                                                                                                                                                                         
  - Eskiyörük, D. (2015). Örgütsel İletişim.Cinius, Çağdaş Türk Yazarları Dizisi  
 
İlave Kaynak                       
   
 
Ölçme Yöntemi                                                                                                           
Yöntem Hafta Tarih Süre (Saat) Katkı (%)
Arasınav 9    

40

Dönem sonu sınavı 16    

 60 

 
Öğrenci İş Yükü                                                                                                                                                                                   
İşlem adı Haftalık süre (saat) Hafta sayısı Dönem toplamı
Yüz yüze eğitim 2 14 28
Sınıf dışı çalışma 2 14  28
Arasınav için hazırlık 2 5 10 
Arasınav
Dönem sonu sınavı için hazırlık 2 5 10
Dönem sonu sınavı 1

Toplam iş yükü

   

78