SHU215  HAVACILIK İNGİLİZCESİ - III

T+U+K: 3+0+3

AKTS: 4

Yıl / Yarıyıl 2. Yıl / Güz Yarıyılı
Ders Düzeyi Önlisans
Yazılım Şekli Zorunlu Ders
Bölümü Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
Ön Koşul Yok
Öğretim Sistemi Yüz yüze
Dersin süresi 14 Hafta - Haftada 3 saat teorik
Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Onur ÇAPKULAÇ 
Diğer Öğretim Elemanı / Elemanları -
Öğretim Dili İngilizce
Staj
 
Dersin Amacı
Bu dersin amacı; öğrencilere, yer hizmetleri ve tehlikeli maddelerin taşısınması sürecince kullanacakları ingilizce kavramların öğretilmesi ve uygulamaya yönelik İngilizce`nin aktarılmasıdır.  
Öğrenme Çıktıları

BÖÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :    
ÖÇ - 1 : Yer Hizmetleri sürecinde kullanılan İngilizce kavramları öğrenebilecek   1
ÖÇ - 2 : Yer Hizmetleri sürecinde yabancı kişilerle İngilizce iletişim kurabilecek    1
ÖÇ - 3 : Tehlikeli maddelerin taşınması sürecinde kullanılan İngilizce kavramları öğrenebilecek   1
ÖÇ - 4 : Tehlikeli maddelerin taşınması sürecinde yabancı kişilerle İngilizce iletişim kurabilecek     
BÖÇK : Bölüm öğrenme çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı
Dersin İçeriği
Yer Hizmetleri Süreci: Yer Hizmetlerinde Kullanılan Ekipmanlar, Uçağın Yüklenmesi ve Boşaltılması, Yük Kontrolü ve Haberleşme, Ramp Hizmetler, Temsil- gözetim hizmetleri, Kargo, Posta ve Diğer Yer Hizmetleri, Tehlikeli Maddelerin Etiketlenmesi ve İşaretlenmesi, Tehlikeli Maddelerle İlgili Dokümantasyon, Tehlikeli Maddelerin Handlingi: Kabul, Depolama, Yükleme, Kontrol, Bilgi Sağlama ve Raporlama
 
Haftalık Detaylı Ders İçeriği
 Hafta Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1 Yer Hizmetleri Süreci: Yer Hizmetlerinde Kullanılan Ekipmanlar   
 Hafta 2 Yer Hizmetleri Süreci: Uçağın Yüklenmesi ve Boşaltılması    
 Hafta 3 Yer Hizmetleri Süreci: Uçağın Yüklenmesi ve Boşaltılması  
 Hafta 4 Yer Hizmetleri Süreci: Yük Kontrolü ve Haberleşme  
 Hafta 5 Yer Hizmetleri Süreci: Yük Kontrolü ve Haberleşme  
 Hafta 6 Yer Hizmetleri Süreci: Ramp Hizmetler  
 Hafta 7 Yer Hizmetleri Süreci: Temsil- gözetim hizmetleri  
 Hafta 8 Yer Hizmetleri Süreci: Kargo, Posta ve Diğer Yer Hizmetleri  
 Hafta 9 ARA SINAV  
 Hafta 10 Tehlikeli Maddelerin Etiketlenmesi ve İşaretlenmesi  
 Hafta 11 Tehlikeli Maddelerle İlgili Dokümantasyon  
 Hafta 12 Tehlikeli Maddelerin Handlingi: Kabul, Depolama  
 Hafta 13 Tehlikeli Maddelerin Handlingi: Yükleme, Kontrol  
 Hafta 14 Tehlikeli Maddelerin Handlingi: Bilgi Sağlama ve Raporlama  
 Hafta 15 Genel Tekrar  
 Hafta 16 YARIYIL SONU SINAVI  
 
Ders Kitabı / Malzemesi
   
 
İlave Kaynak   
   
 
Ölçme Yöntemi                                                                                                        
Yöntem Hafta Tarih Süre (Saat) Katkı (%)
Arasınav 9    

40  

Dönem sonu sınavı 16    

60  

 
Öğrenci İş Yükü                                                                                                                                                                           
İşlem adı Haftalık süre (saat) Hafta sayısı Dönem toplamı
Yüz yüze eğitim 3 14 42
Sınıf dışı çalışma 3 14 42
Arasınav için hazırlık 4 5 20 
Arasınav 4 1 1
Dönem sonu sınavı için hazırlık 4 5 20
Dönem sonu sınavı 1  1 1

Toplam iş yükü

   

126