SHU218  HAVACILIK İNGİLİZCESİ - IV

T+U+K: 3+0+3 

AKTS: 4

Yıl / Yarıyıl 1. Yıl / Bahar Yarıyılı
Ders Düzeyi Önlisans
Yazılım Şekli Zorunlu Ders
Bölümü Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
Ön Koşul Yok
Öğretim Sistemi Yüz yüze
Dersin süresi 14 Hafta - Haftada 3 saat teorik
Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Onur ÇAPKULAÇ 
Diğer Öğretim Elemanı / Elemanları -
Öğretim Dili İngiiizce
Staj Yok
 
Dersin Amacı
Bu dersin amacı; öğrencilere, Havayolu işletmeciliğinde ve yük kontrolü ve denge süreçlerinde kullanacakları ingilizce kavramların öğretilmesi ve uygulamaya yönelik İngilizce`nin aktarılmasıdır.  
Öğrenme Çıktıları

BÖÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :    
ÖÇ - 1 : Havayolu işletmeciliğinde kullanılan İngilizce kavramları öğrenebilecek 3 1
ÖÇ - 2 : Havayolu işletmeciliğinde yabancı kişilerle İngilizce iletişim kurabilecek  3 1
ÖÇ - 3 : Yük kontrolü ve denge süreçlerinde kullanılan İngilizce kavramları öğrenebilecek 3 1
ÖÇ - 4 : Yük kontrolü ve denge süreçlerinde yabancı kişilerle İngilizce iletişim kurabilecek  3 1
BÖÇK : Bölüm öğrenme çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı
Dersin İçeriği
Havayolu Taşımacılığına İlişkin Temel Kavramlar, Havayolu İşletmelerinin Sınıflandırılması, Havayolu İşletmelerinde Filo ve Tarife Planlaması, Havayolu İşletmelerinde Rekabet Stratejileri, Havayolu İşbirlikleri, Düşük Maliyetli Havayolu İşletmeleri, Uçak Yapısı, Apronda Kullanılan ekipmanlar, Yükleme Prensipleri ve yük tanımları, Yükleme planlaması, Yük Kontolü ve Haberleşme
 
Haftalık Detaylı Ders İçeriği                                                                                                                                                           
 Hafta Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1 Havayolu Taşımacılığına İlişkin Temel Kavramlar  
 Hafta 2 Havayolu İşletmelerinin Sınıflandırılması   
 Hafta 3 Havayolu İşletmelerinde Filo ve Tarife Planlaması  
 Hafta 4 Havayolu İşletmelerinde Filo ve Tarife Planlaması  
 Hafta 5 Havayolu İşletmelerinde Rekabet Stratejileri  
 Hafta 6 Havayolu İşletmelerinde Rekabet Stratejileri  
 Hafta 7 Havayolu İşbirlikleri  
 Hafta 8 Düşük Maliyetli Havayolu İşletmeleri  
 Hafta 9 ARA SINAV  
 Hafta 10 Uçak Yapısı  
 Hafta 11 Apronda Kullanılan ekipmanlar  
 Hafta 12 Yükleme Prensipleri ve yük tanımları  
 Hafta 13 Yükleme planlaması  
 Hafta 14 Yük Kontolü ve Haberleşme  
 Hafta 15 Genel Tekrar  
 Hafta 16 YARIYIL SONU SINAVI  
 
Ders Kitabı / Malzemesi
   
 
İlave Kaynak                    
   
 
Ölçme Yöntemi                                                                                                        
Yöntem Hafta Tarih Süre (Saat) Katkı (%)
Arasınav 9    

40  

Dönem sonu sınavı 16    

60  

 
Öğrenci İş Yükü                                                                                                                                                                           
İşlem adı Haftalık süre (saat) Hafta sayısı Dönem toplamı
Yüz yüze eğitim 3 14 42
Sınıf dışı çalışma 3 14 42
Arasınav için hazırlık 4 5 20 
Arasınav 4 1 1
Dönem sonu sınavı için hazırlık 4 5 20
Dönem sonu sınavı 1  1 1

Toplam iş yükü

   

126