TDL102                    TÜRK DİLİ II

 2+0+2

ECTS:2

Yıl / Yarıyıl   1. SINIF/2. YARI YIL
Ders Düzeyi  ÖN LİSANS
Yazılım Şekli  ZORUNLU
Bölümü  
Ön Koşul  YOK 
Öğretim Sistemi  YÜZ YÜZE 
Dersin süresi  14 HAFTA- HAFTADA 2 SAAT TEORİK 
Öğretim Üyesi  
Diğer Öğretim Üyesi / Üyeleri  
Öğretim Dili  TÜRKÇE 
Staj  Yok
 
Dersin Amacı
 Güzel ve etkili yazma beceri ve alışkanlığını kazandırmak, ana dili bilincini vermektir.Kendi Kültüründen haberdar bir nesil yetiştirmektir.
Öğrenme Çıktıları

BÖÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :    
ÖÇ - 1 :  gündelik işlerinde gerekli olan yazılı anlatım türlerini öğrenecektir.    
ÖÇ - 2 :   edebî eserleri tanır ve okuma becerisi kazanıp okur-yazar kimliğini geliştirebileceklerdir.    
ÖÇ - 3 :   Türkçenin kurallarına uygun olarak kendilerini yazılı ifade edeceklerdir    
ÖÇ - 4 :  eleştirel düşünme ve yazma etiği kazanacaklardır.    
ÖÇ - 5 :      
ÖÇ - 6 :      
ÖÇ - 7 :      
ÖÇ - 8 :      
BÖÇK : Bölüm öğrenme çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı
Dersin İçeriği
  Dilin tanımı ve önemi; dil kültür ilişkisi; yazı dili ve özellikleri, yazılı anlatımda dış yapı ve kurallar, imla kuralları ve noktalama işaretleri; yazıda plan, tema, bakış açısı, yardımcı fikirler, paragraf yazımı; kompozisyon kavramı, kompozisyon yazma kuralları ve planları; seçilmiş yazılarda kompozisyon çatısı, tema, paragraf incelemesi, kompozisyon düzeltme çalışmaları, genel anlatım bozuklukları, düşünme ve düşündüğünü ifade edebilme; çeşitli yazı türleri, (anı, fıkra, hikaye, eleştiri, roman, vb. ) , formal yazılar (özgeçmiş, dilekçe, rapor, ilan, bibliyografya, tebliğ, resmi yazılar, bilimsel yazılar, makale, vb. ) , makalelerin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri üzerine çalışma, makale yazma çalışması, not alma ve özetleme yöntem ve teknikleri
 
Haftalık Detaylı Ders İçeriği
 Hafta Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1  Türkçede yazılı anlatımın sorunları ve çözüm yolları; iletişim-dil-milli kültür ilişkisi; okumanın insan hayatındaki önemi; öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırabilmek için yapılması gerekenler.  
 Hafta 2   Farklı okuma tekniklerinin örneklerle anlatılması (amaçsız okuma, özgür okuma, sesli okuma, sessiz okuma, eleştirel okuma, toplu okuma)  
 Hafta 3   Etkili okumayı engelleyen fiziki ve psikolojik etkenler; okunan bir metnin kalıcı hale getirilmesi; hızlı okuma becerisinin geliştirilmesi  
 Hafta 4   Yazma becerisinin önemi; yazılı anlatımda başarılı olmanın yolları (üslup, gözlem, okumak, düşünmek)  
 Hafta 5  Yazılı anlatımın biçim ve içerik yönünden planlanmasının örneklerle anlatılması  
 Hafta 6  Metnin başarılı olması için gerekenler; iyi bir cümlenin ve iyi bir paragrafın özellikleri; paragraf oluşturma çalışmalarının yapılması  
 Hafta 7   Anlatım biçimlerinin örneklerle tanıtılması (açıklayıcı anlatım, kanıtlayıcı anlatım, tasvir edici anlatım, öyküleyici anlatım, manzum anlatım, konuşma yoluyla anlatım)  
 Hafta 8  ARA SINAV  
 Hafta 9  Yazma öğretim yöntemlerinin örneklerle tanıtılması (kontrollü yazma, serbest yazma, dikte yöntemiyle yazma, araştırmaya dayalı yazma, güdümlü yazma, küme çalışmasıyla yazma)  
 Hafta 10  Form yazı türlerinin örneklerle tanıtılması (öz geçmiş, dilekçe, rapor); anlatım bozukluklarının cümleler üzerinde tespit edilmesi  
 Hafta 11  Form yazı türlerinin örneklerle tanıtılması (mektup, telgraf, tutanak ve tebliğ); anlatım bozukluklarının cümleler üzerinde tespit edilmesi  
 Hafta 12  Öğretici metin türlerinin örneklerle tanıtılması (makale, eleştiri, deneme, sohbet ve fıkra); anlatım bozukluklarının cümleler üzerinde tespit edilmesi  
 Hafta 13  Öğretici metin türlerinin örneklerle tanıtılması (röportaj, hatıra, biyografi ve gezi); anlatım bozukluklarının cümleler üzerinde tespit edilmesi  
 Hafta 14  Edebî türlerin örneklerle tanıtılması (destan, masal, fabl, hikâye, roman ve şiir)  
 Hafta 15  Yazılı anlatım türlerinin genel değerlendirilmesi ve tekrarı  
 Hafta 16  DÖNEM SONU SINAVI  
 
Ders Kitabı / Malzemesi
   

Prof. Dr. Şerif Aktaş, Doç Dr. Osman Gündüz. Sözlü ve Yazılı Anlatım. Akçağ Yayıncılık

Prof. Dr. Muharrem Ergin. Türk Dil Bilgisi, Boğaziçi Yayıncılık.
 
İlave Kaynak
   
 
Ölçme Yöntemi
Yöntem Hafta Tarih Süre (Saat) Katkı (%)
Arasınav  8  

40 

Kısa sınav      

 

Dönem sonu sınavı 16   

60 

 
Öğrenci İş Yükü
İşlem adı Haftalık süre (saat) Hafta sayısı Dönem toplamı
Yüz yüze eğitim  2  14  28
Sınıf dışı çalışma
Arasınav için hazırlık
Arasınav
Kısa sınav      
Dönem sonu sınavı için hazırlık 14  14 
Dönem sonu sınavı

Toplam iş yükü

   

60