TDS101 TIBBİ DOKÜMANTASYON I 

2+1+3 

ECTS:4

Yıl / Yarıyıl  1. SINIF/1 YARI YIL
Ders Düzeyi  ÖN LİSANS
Yazılım Şekli   ZORUNLU 
Bölümü  TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK 
Ön Koşul   YOK 
Öğretim Sistemi  YÜZ YÜZE
Dersin süresi  14 HAFTA
Öğretim Üyesi  
Diğer Öğretim Üyesi / Üyeleri  
Öğretim Dili  TÜRKÇE 
Staj  YOK 
 
Dersin Amacı
 Bu ders ile tıbbi sekreterlerin tüm tıbbi dökümanların çeşitlerini, kullanım alanlarını ve dökümanlar hakkındaki yasal düzenlemeleri bilmeleri amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları

BÖÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :    
ÖÇ - 1 :  Tıbbi dokümantasyon ile ilgili temel kavramları ve tanımları bilir.  1,2,4,7,9  1
ÖÇ - 2 :  Tıbbi dokümanların tarihçesini bilir.  1,2,4,7,9  1
ÖÇ - 3 :  Tıbbi dokümanların çeşitlerini ve kullanıldıkları yerleri bilir.  1,2,4,7,9  1
ÖÇ - 4 :  Hasta dosyaları için kullanılan indeksleri bilir.  1,2,4,7,9  1
ÖÇ - 5 :  Tıbbi dokümanlar hakkındaki yasal düzenlemeleri ve hukuki zorunlulukları bilir.  1,2,4,7,9  1
ÖÇ - 6 :      
ÖÇ - 7 :      
ÖÇ - 8 :      
BÖÇK : Bölüm öğrenme çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı
Dersin İçeriği
 Tıbbi dokümanların tarihçesi, Tıbbi dokümanların çeşitleri ve tanımlanması, Tıbbi dokümanların sağlanması,kullanımı ve yasal durumları, Dokümanlar için kullanılan indeksler ve kodlar
 
Haftalık Detaylı Ders İçeriği
 Hafta Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1  Sağlık ve Sağlık Hizmetleri  1
 Hafta 2  Hastane ve Hastane Türleri  1
 Hafta 3  Tıbbi Dokümantasyona Giriş,Tıbbi Kayıt ve Dokümanların Tarihçesi  1
 Hafta 4  Tıbbi Dokümantasyonun Önemi ve Türleri  1
 Hafta 5  Tıbbi Dokümantasyonla İlgili Temel Kavramlar ve Tanımlar  1
 Hafta 6  Tıbbi Dokümantasyonla İlgili Temel Kavramlar ve Tanımlar  1
 Hafta 7  Tıbbi Dokümantasyonla İlgili Meslekleşmenin ve Eğitimin Gelişimi  1
 Hafta 8  ARA SINAV  1
 Hafta 9  Tıbbi Dokümantasyonun Hukuksal Yönü  1
 Hafta 10  Tıbbi Dokümantasyonda Kalite  1
Hafta 11  Sağlık Kayıtlarının Yapıları,Kullanıcıları ve Kullanımı  1
 Hafta 12  Tıbbi Raporlar ve Türleri  1
 Hafta 13  Tıbbi Raporlar ve Türleri  1
 Hafta 14  Sekreterlik Mesleği ve Sekreterlerin Sınıflandırılması  1
 Hafta 15  Sekreterlik Hizmetleri ve Nitelikleri  1
 Hafta 16  FINAL SINAVI  1
 
Ders Kitabı / Malzemesi
   Tıbbi Dokümantasyon ve Tıbbi Arşivler, Dr.Ali Erkan Balcı, Dokuz Eylül Üniversitesi, 2001, İzmir
 
İlave Kaynak
   
 
Ölçme Yöntemi
Yöntem Hafta Tarih Süre (Saat) Katkı (%)
Arasınav  8. HAFTA    1 SAAT

 %40

Kısa sınav      

 

Dönem sonu sınavı  16. HAFTA    1 SAAT

%60 

 
Öğrenci İş Yükü
İşlem adı Haftalık süre (saat) Hafta sayısı Dönem toplamı
Yüz yüze eğitim  3  14  42
Sınıf dışı çalışma  2  14  28
Arasınav için hazırlık  4  6  24
Arasınav  1  1  1
Kısa sınav  -  -  -
Dönem sonu sınavı için hazırlık  3  8  24
Dönem sonu sınavı  1  1  1

Toplam iş yükü

   

120