TDS102 TIBBİ DOKÜMANTASYON II 

2+1+3 

ECTS:3

Yıl / Yarıyıl  1. SINIF/2 YARI YIL
Ders Düzeyi  ÖN LİSANS
Yazılım Şekli  ZORUNLU
Bölümü  TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK
Ön Koşul  YOK
Öğretim Sistemi  YÜZ YÜZE
Dersin süresi  14 HAFTA
Öğretim Üyesi  
Diğer Öğretim Üyesi / Üyeleri  
Öğretim Dili   TÜRKÇE 
Staj  YOK
 
Dersin Amacı
 Hastane arşivinin oluşturulması ve düzenlenmesi için gerekli olan bilgi ve becerilerin kazandırılması.
Öğrenme Çıktıları

BÖÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :    
ÖÇ - 1 :  Arşivlemenin anlam ve önemini bilir.  1,2,4,7,9  1
ÖÇ - 2 :  Arşivleme yöntemlerini sayar.  1,2,4,7,9   1
ÖÇ - 3 :  Arşiv malzemelerini saklama yöntemlerini bilir.  1,2,4,7,9  1
ÖÇ - 4 :  İmha edilecek malzemeleri ayırt eder.  1,2,4,7,9   1
ÖÇ - 5 :  Tıp kütüphaneciliğinin tarihsel gelişimi bilir  1,2,4,7,9  1
ÖÇ - 6 :  Tıp kütüphaneciliğinin anlamını ve önemini bilir.  1,2,4,7,9  1
ÖÇ - 7 :      
ÖÇ - 8 :      
BÖÇK : Bölüm öğrenme çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı
Dersin İçeriği
 Tıbbi dokümanların saklanması, tıbbi arşivlemenin anlamı ve arşivleme sistemleri, arşivleme yöntemleri ve araçları,arşivlerde ayıklama ve imha süreçleri,arşivleme ve tıp kütüphaneciliği, kanıta dayalı tıp ve saha uygulamaları.
 
Haftalık Detaylı Ders İçeriği
 Hafta Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1  Arşivin Tanımı, amacı ve arşivleme türleri  1
 Hafta 2  Arşivleme yöntemleri ve araçları, arşivleme süreci, tasnifleme süreci  1
 Hafta 3  Bilgi saklama ortamları  1
 Hafta 4  Arşiv belgelerinin kodlanması, saklanması  1
 Hafta 5  Arşivlerde ayıklama ve imha süreçleri  1
 Hafta 6  Hasta Dosyaları Arşivinin Sağlık Kuruluşları Açısından Yeri ve Önemi  1
 Hafta 7  Hasta Dosyaları Arşivinin Sağlık Kuruluşları Açısından Yeri ve Önemi  1
 Hafta 8 ARA SINAV  1
 Hafta 9  Hasta Dosyaları Arşivinin Örgütlenmesi Bölümleri İşlevleri  1
 Hafta 10  Hasta Dosyaları Arşivinin Diğer Ünitelerle İşlevsel İlişkileri  1
 Hafta 11  Sağlık kurumlarında Tıbbi Arşivleme sistemleri  1
 Hafta 12  Tıp kütüphaneciliği anlamı, önemi ve tarihsel gelişimi  1
 Hafta 13  Tıp kütüphaneciliği konusunda Türkiye ve Dünya` daki gelişmeler  1
 Hafta 14  Kanıta Dayalı Tıp Kütüphaneciliği  1
 Hafta 15  Tıp ve Sağlık Bilimlerinde Bilgiye Erişim  1
 Hafta 16  FINAL SINAVI  1
 
Ders Kitabı / Malzemesi
   Yar.Doç.Dr. Mehmet ALTINÖZ, Dosya ve Arşiv Yönetimi, Nobel Yayın Dağıtım, 3.Baskı, Ankara,Şubat 2009
 
İlave Kaynak
   
 
Ölçme Yöntemi
Yöntem Hafta Tarih Süre (Saat) Katkı (%)
Arasınav  8 HAFTA    1 SAAT

%40 

Kısa sınav      

 

Dönem sonu sınavı  16. HAFTA    1 SAAT

 %60

 
Öğrenci İş Yükü
İşlem adı Haftalık süre (saat) Hafta sayısı Dönem toplamı
Yüz yüze eğitim  2  14  28
Sınıf dışı çalışma  1  14  14
Arasınav için hazırlık  4  5  20
Arasınav  1  1  1
Kısa sınav  -  -  -
Dönem sonu sınavı için hazırlık  4  6  24
Dönem sonu sınavı  1  1  1

Toplam iş yükü

   

 90