TDS103 TIBBİ TERMİNOLOJİ 

2+0+2 

ECTS:2

Yıl / Yarıyıl  1. Yıl/1. Yarıyıl
Ders Düzeyi  Önlisans
Yazılım Şekli  Zorunlu
Bölümü  Tıbbi Hizmetler ve Teknikler
Ön Koşul  Yok
Öğretim Sistemi  yüzyüze
Dersin süresi  14 hafta/ haftada 2 saat teorik
Öğretim Üyesi Öğr. Gör. Sevda DEMİRÖZ YILDIRIM
Diğer Öğretim Üyesi / Üyeleri  -
Öğretim Dili  Türkçe
Staj  Yok
 
Dersin Amacı
 Tıbbi terimleri doğru kullanmasını sağlamak.
Öğrenme Çıktıları

BÖÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :    
ÖÇ - 1 :  Tıbbi terminoloji ile ilgili temel tanımları ve kavramları öğrenir  1,2,4,6,7  1
ÖÇ - 2 :  İnsan yapısına ilişkin temel tanım ve terimler ile hastalıklara ilişkin genel bilgiler ve hastalıkların sınıflandırılmasını öğrenir  1,2,4,6,7  1
ÖÇ - 3 :  Tıbbi terimleri meydana getiren öğeleri öğrenir  1,2,4,6,7  1
ÖÇ - 4 :  Sistemlere ilişkin terimleri öğrenir 1,2,4,6,7   1
ÖÇ - 5 :  Kökler, önekler ve sonekleri öğrenir 1,2,4,6,7   1
ÖÇ - 6 :  Terimleri doğru olarak telafuz etmeyi öğrenir 1,2,4,6,7   1
ÖÇ - 7 :  Terimlerin kullanımı hakkında bilgi edinir 1,2,4,6,7   1
BÖÇK : Bölüm öğrenme çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı
Dersin İçeriği
 Giriş, temel tanım ve kavramlar; Terimlerde söyleyiş, Tıbbi terimleri meydana getiren öğeler; Kökler, Önekler, Sonekler;Çok kullanılan eş anlamlı terimler; Terim çeşitleri; Tanısal terimler; Hareket sistemine ilişkin terimleri; Kan terimleri, Kardiyovasküler sistemine ilişkin terimler; Solunum sistemine ilişkin terimler; Sindirim sistemine ilişkin terimler; Ürogenital sistem, doğum ve kadın hastalıklarına ilişkin terimler; Endokrin sistem terimleri, sinir sistemi ve psikiyatri terimleri; Duyu organları terimleri
 
Haftalık Detaylı Ders İçeriği
 Hafta Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1  Giriş, temel tanım ve kavramlar  1,2
 Hafta 2 Terimlerde söyleyiş, tıbbi terimleri meydana getiren öğeler  1,2
 Hafta 3 Kökler, Önekler, Sonekler 1,2 
 Hafta 4 Kökler, Önekler, Sonekler 1,2 
 Hafta 5 Çok kullanılan eş anlamlı terimler 1,2
 Hafta 6 Terim çeşitleri 1,2 
 Hafta 7 Tanısal terimler 1,2 
 Hafta 8 Hareket sistemine ilişkin terimleri 1,2 
 Hafta 9  ARA SINAV 1,2 
 Hafta 10 Kan terimleri, kardiyovasküler sistemine ilişkin terimler 1,2 
 Hafta 11 Solunum sistemine ilişkin terimler 1,2 
 Hafta 12 Sindirim sistemine ilişkin terimler 1,2 
 Hafta 13 Ürogenital sistem, doğum ve kadın hastalıklarına ilişkin terimler 1,2 
 Hafta 14 Endokrin sistem terimleri,sinir sistemi ve psikiyatri terimleri 1,2 
 Hafta 15 Duyu organları terimleri 1,2 
 Hafta 16  DÖNEM SONU SINAVI 1,2 
 
Ders Kitabı / Malzemesi
   1.Güler, Ç. ve Çakır, B. Tıbbi Terminoloji Nobel Yayınevi

 2.Yüksekokullar İçin Tıbbi Terminoloji Ders Kitabı (S.Ekinci-H.Gül Hatipoğlu) Hatipoğlu yayınları

 
İlave Kaynak
   
 
Ölçme Yöntemi
Yöntem Hafta Tarih Süre (Saat) Katkı (%)
Arasınav 9 - 1

%40 

Kısa sınav - -

 

Dönem sonu sınavı 16 - 1

%60 

 
Öğrenci İş Yükü
İşlem adı Haftalık süre (saat) Hafta sayısı Dönem toplamı
Yüz yüze eğitim 2  14  28
Sınıf dışı çalışma 3 6
Arasınav için hazırlık 3 4 12
Arasınav
Kısa sınav  -  -
Dönem sonu sınavı için hazırlık 3 12
Dönem sonu sınavı

Toplam iş yükü

   

60