TDS104 HALKLA İLİŞKİLER 

 2+0+2

ECTS:2

Yıl / Yarıyıl  1. SINIF/2 YARI YIL
Ders Düzeyi  ÖN LİSANS
Yazılım Şekli  ZORUNLU 
Bölümü  TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK 
Ön Koşul  YOK 
Öğretim Sistemi  YÜZ YÜZE 
Dersin süresi  14 HAFTA
Öğretim Üyesi  
Diğer Öğretim Üyesi / Üyeleri  
Öğretim Dili  TÜRKÇE 
Staj  YOK 
 
Dersin Amacı
 Halkla ilişkilerle ilgili temel kavramları tanıyabilme ve işletmeler için halkla ilişkilerin önemini anlayabilme ve etkin sunuş tekniklerini kavrayabilmek; Ayrıca Türkiye’de halkla ilişkiler uygulamalarını kavrayabilmeleri amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları

BÖÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :    
ÖÇ - 1 :  Halkla İlişkilerin gerekliliğini ve fonksiyonlarını tanıyabilir.  1,3,7,8,  1
ÖÇ - 2 :  Halkla İlişkiler departmanlarının yönetim fonksiyonlarını üstlenebilir.  1,3,7,8,  1
ÖÇ - 3 :  Yazılı ve görsel iç ve dış iletişim araçlarını uygulayabilir.  1,3,7,8,  1
ÖÇ - 4 :  Halkla İlişkilerin gerekliliği ve önemi kavrayabilir.  1,3,7,8,  1
ÖÇ - 5 :      
ÖÇ - 6 :      
ÖÇ - 7 :      
ÖÇ - 8 :      
BÖÇK : Bölüm öğrenme çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı
Dersin İçeriği
 Halkla İlişkiler ile İlgili Temel Kavramlar ve Tarihi Gelişimi, Halkla İlişkilerin Temel İlkeleri, Kullanılan Araçlar ve Yöntemler, Halkla İlişkilerin Organizasyonu ve Yönetimi, Halkla İlişkilerde Hedef Kitleler, Halkla İlişkilerde Etkin Sunuş Tekniği ve Basın Bülteni Hazırlama Yöntemi
 
Haftalık Detaylı Ders İçeriği
 Hafta Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1  Halkla İlişkiler ile İlgili Temel Kavramlar ve Tarihi Gelişimi  1,2
 Hafta 2  Halkla ilişkiler ve iletişim 1,2 
 Hafta 3  Halkla ilişkilerin amaçları ve ilkeleri 1, 2
 Hafta 4  İşletmelerde halkla ilişkiler biriminin örgütlenmesİ 1,2 
 Hafta 5  İşletmelerde halkla ilişkiler programının geliştirilmesi 1,2 
 Hafta 6  Halkla ilişkilerde hedef kitle 1,2 
 Hafta 7  İşletmelerde halkla ilişkiler faaliyetleri 1,2 
 Hafta 8  ARA SINAV 1,2 
 Hafta 9  Halkla ilişkiler faaliyetlerinde kullanılan iletişim araçları 1,2 
 Hafta 10  Halkla İlişkilerde Etik 1,2 
 Hafta 11  Kriz Yönetiminde Halkla İlişkiler 1,2 
 Hafta 12  Halkla İlişkiler ve Sponsorluk 1,2 
 Hafta 13  Halkla İlişkilerde İmaj Oluşturma 1,2 
 Hafta 14  Farklı Sektörlerde Halkla İlişkiler Uygulamaları 1,2 
 Hafta 15  Halkla İlişkilerin Geleceği 1,2 
 Hafta 16  FINAL SINAVI 1,2 
 
Ders Kitabı / Malzemesi
  

 1. Tengilimoğlu, Dilaver ve Yüksel Öztürk (2008);İşletmelerde Halkla İlişkiler,Seçkin Yayıncılık, Ankara.    

 2. İşletmelerde Halkla İlişkiler,Zeyyat Sabuncuoğlu ,2010

 
İlave Kaynak
   
 
Ölçme Yöntemi
Yöntem Hafta Tarih Süre (Saat) Katkı (%)
Arasınav  8. HAFTA    1 SAAT

%40 

Kısa sınav      

 

Dönem sonu sınavı  16. HAFTA    1 SAAT

%60 

 
Öğrenci İş Yükü
İşlem adı Haftalık süre (saat) Hafta sayısı Dönem toplamı
Yüz yüze eğitim  2  14  28
Sınıf dışı çalışma  2  3  6
Arasınav için hazırlık  3  4  12
Arasınav  1  1  1
Kısa sınav  -  -  -
Dönem sonu sınavı için hazırlık  3  4  12
Dönem sonu sınavı  1  1  1

Toplam iş yükü

   

 60