TDS105   ANATOMİ

2+0+2 

ECTS:2

Yıl / Yarıyıl  1. Yıl/1.Yarıyıl (Güz Dönemi)
Ders Düzeyi  Ön Lisans
Yazılım Şekli  Zorunlu
Bölümü  Tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik
Ön Koşul  Yok
Öğretim Sistemi  Yüz yüze
Dersin süresi  14 Hafta-Haftada 2 saat teorik
Öğretim Üyesi  
Diğer Öğretim Üyesi / Üyeleri  
Öğretim Dili  Türkçe
Staj  Yok
Dersin Amacı
İnsan anatomisinin prensiplerini inceleyerek temel anatomi bilgileri ve terminoloji ile kemik, eklem, kas, dolaşım, solunum, sindirim, genito-üriner ve sinir sistemleri hakkında genel ve özel bilgilerin kavranmasıdır.
Öğrenme Çıktıları

BÖÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :    
ÖÇ - 1 : İnsan vücudunun temel anatomik yapısını tanımlayabilir  1,2,4,6,7  1
ÖÇ - 2 : Kemikleri, eklemleri ve kasları tanımlayabilir  1,2,4,6,7  1
ÖÇ - 3 : Dolaşım sistemini oluşturan organların temel yapısını tanımlayabilir.  1,2,4,6,7  1
ÖÇ - 4 : Solunum sistemini oluşturan organların temel yapısını tanımlayabilir.  1,2,4,6,7  1
ÖÇ - 5 : Sindirim sistemini oluşturan organların temel yapısını ayırt edebilir.  1,2,4,6,7  1
ÖÇ - 6 : Erkek ve kadın genito-üriner sistem yapılarını tanımlayabilir.  1,2,4,6,7  1
ÖÇ - 7 : Merkezi ve periferik sinir sistemi yapılarını tanımlayabilir.  1,2,4,6,7  1
ÖÇ - 8 :      
BÖÇK : Bölüm öğrenme çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı
Dersin İçeriği
 Giriş ve Terminoloji, İskelet Sistemi, Eklemler, İskelet Kasları, Dolaşım Sistemi, Solunum Sistemi, Sindirim Sistemi, Genito-Üriner Sistem, Sinir Sistemi, Duyu Organları
 
Haftalık Detaylı Ders İçeriği
 Hafta Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1 ANATOMİ GİRİŞ (2saat) Anatomi çeşitleri, Tasarılı düzlemler ve eksenler, Hücreler, Dokular, Organlar ve Sistemler İnsan vücudunun anatomik bölümleri ve bölgeleri  
 Hafta 2 İSKELET SİSTEMİ (2 saat) Kemik çeşitleri, kemiğin fonksiyonları, kemik doku Üst taraf kemikleri, alt taraf kemikleri Omurga, kaburgalar, sternum Kafatası kemikleri (Neurocranium)  
 Hafta 3 İSKELET SİSTEMİ (2 saat) Kemik çeşitleri, kemiğin fonksiyonları, kemik doku Üst taraf kemikleri, alt taraf kemikleri Omurga, kaburgalar, sternum Kafatası kemikleri (Neurocranium)  
 Hafta 4 EKLEM SİSTEMİ.(2 saat) Genel eklem bilgisi Üst taraf eklemleri Alt taraf eklemleri Baş, boyun ve omurga eklemleri  
 Hafta 5 KAS SİSTEMİ (2 saat) Baş boyun kasları, Gövde kasları Üst taraf kasları Alt taraf kasları  
 Hafta 6 KAS SİSTEMİ (2 saat) Baş boyun kasları, Gövde kasları Üst taraf kasları Alt taraf kasları  
 Hafta 7 SOLUNUM SİSTEMİ (2 saat) Burun, Paranazal sinüsler, Farinks, larinks Trachea, bronchia Akciğer Solunum sisteminin klinik özellikleri  
 Hafta 8 Ara Sınav  
 Hafta 9 DOLAŞIM SİSTEMİ (2saat) Kalp, Aorta Baş ve boyun venleri Üst taraf venleri, alt taraf venleri Göğüs ve karın venleri Lenfatik sistem  
 Hafta 10 DOLAŞIM SİSTEMİ (2saat) Kalp, Aorta Baş ve boyun venleri Üst taraf venleri, alt taraf venleri Göğüs ve karın venleri Lenfatik sistem  
 Hafta 11 SİNDİRİM SİSTEMİ (2saat) Ağız,farinks Özafagus,gaster Duodenum,jejenum, İleum,colon (ince ve kalın bağırsaklar) Sindirim kanalının eklenti organları (karaciğer, pankreas, periton)  
 Hafta 12 ÜROGENİTAL SİSTEM (2 saat) Böbrekler Üreter, mesane, ürethra Kadın iç genital organları, Kadın dış genital organları Erkek iç genital organları Erkek dış genital organlar  
 Hafta 13 SİNİR SİSTEMİ (2saat) Sinir sisteminin yapısı MERKEZİ SİNİR SİSTEMİ Omurilik Beyin Beyin omurilik sıvısı Beynin kanlanması, beyin ventrikülleri PERİFERİK SİNİR SİSTEMİ Kranial sinirler Spinal sinirler Otonom sinir sistemi Sinir sisteminin klinik özellikleri  
 Hafta 14 DUYU ORGANLARI (2saat) Deri ve eklentileri Koku ve tat organı, görme organı İşitme ve denge organı Duyu organlarının klinik özellikleri  
 Hafta 15 ENDOKRİN SİSTEMİ (2 saat) Hipofiz, Tiroit, Paratiroit Bezi, Böbreküstü Bezleri Pankreas Bezi Timus ve Cinsiyet Hormonları  
 Hafta 16 Dönem Sonu Sınav  
 
Ders Kitabı / Malzemesi
   
 
İlave Kaynak
   
 
Ölçme Yöntemi
Yöntem Hafta Tarih Süre (Saat) Katkı (%)
Arasınav  8.HAFTA    1

%40 

Kısa sınav      

 

Dönem sonu sınavı  16.HAFTA    1

%60

 
Öğrenci İş Yükü
İşlem adı Haftalık süre (saat) Hafta sayısı Dönem toplamı
Yüz yüze eğitim  2  14  28
Sınıf dışı çalışma  1  9  9
Arasınav için hazırlık  1  6  6
Arasınav  1  1  1
Kısa sınav  1  1  1
Dönem sonu sınavı için hazırlık  1  14  14
Dönem sonu sınavı  1  1  1

Toplam iş yükü

   

60