TDS105   ANATOMİ

2+0 

ECTS:2

Yıl / Yarıyıl  1. Yıl/1.Yarıyıl (Güz Dönemi)
Ders Düzeyi  Ön Lisans
Yazılım Şekli  Zorunlu
Bölümü  Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Ön Koşul  Yok
Öğretim Sistemi  Yüz Yüze
Dersin süresi  14 Hafta-Haftada 2 saat teorik
Öğretim Üyesi  Öğr. Gör. Ertuğrul Deniz KÖSE
Diğer Öğretim Üyesi / Üyeleri  
Öğretim Dili  Türkçe
Staj  Yok
Dersin Amacı
İnsan anatomisinin prensiplerini inceleyerek temel anatomi bilgileri ve terminoloji ile kemik, eklem, kas, dolaşım, solunum, sindirim, genito-üriner ve sinir sistemleri hakkında genel ve özel bilgilerin kavranmasıdır.
Öğrenme Çıktıları

BÖÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :    
ÖÇ - 1 : İnsan vücudunun temel anatomik yapısını tanımlayabilir  1,2,4,6,7  1
ÖÇ - 2 : Kemikleri, eklemleri ve kasları tanımlayabilir  1,2,4,6,7  1
ÖÇ - 3 : Dolaşım sistemini oluşturan organların temel yapısını tanımlayabilir.  1,2,4,6,7  1
ÖÇ - 4 : Solunum sistemini oluşturan organların temel yapısını tanımlayabilir.  1,2,4,6,7  1
ÖÇ - 5 : Sindirim sistemini oluşturan organların temel yapısını ayırt edebilir.  1,2,4,6,7  1
ÖÇ - 6 : Erkek ve kadın genito-üriner sistem yapılarını tanımlayabilir.  1,2,4,6,7  1
ÖÇ - 7 : Merkezi ve periferik sinir sistemi yapılarını tanımlayabilir.  1,2,4,6,7  1
ÖÇ - 8 :      
BÖÇK : Bölüm öğrenme çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı
Dersin İçeriği
 Giriş ve Terminoloji, İskelet Sistemi, Eklemler, İskelet Kasları, Dolaşım Sistemi, Solunum Sistemi, Sindirim Sistemi, Genito-Üriner Sistem, Sinir Sistemi, Duyu Organları
 
Haftalık Detaylı Ders İçeriği
 Hafta Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1 ANATOMİ GİRİŞ Anatomi. K Arıncı, A Elhan - Güneş Kitabevi, Ankara, 1995
 Hafta 2 İSKELET SİSTEMİ   Anatomi. K Arıncı, A Elhan - Güneş Kitabevi, Ankara, 1995
 Hafta 3 İSKELET SİSTEMİ   Anatomi. K Arıncı, A Elhan - Güneş Kitabevi, Ankara, 1995
 Hafta 4 EKLEM SİSTEMİ  Anatomi. K Arıncı, A Elhan - Güneş Kitabevi, Ankara, 1995
 Hafta 5 KAS SİSTEMİ   Anatomi. K Arıncı, A Elhan - Güneş Kitabevi, Ankara, 1995
 Hafta 6 KAS SİSTEMİ   Anatomi. K Arıncı, A Elhan - Güneş Kitabevi, Ankara, 1995
 Hafta 7 SOLUNUM SİSTEMİ   Anatomi. K Arıncı, A Elhan - Güneş Kitabevi, Ankara, 1995
 Hafta 8 Ara Sınav  Anatomi. K Arıncı, A Elhan - Güneş Kitabevi, Ankara, 1995
 Hafta 9 DOLAŞIM SİSTEMİ   Anatomi. K Arıncı, A Elhan - Güneş Kitabevi, Ankara, 1995
 Hafta 10 DOLAŞIM SİSTEMİ   Anatomi. K Arıncı, A Elhan - Güneş Kitabevi, Ankara, 1995
 Hafta 11 SİNDİRİM SİSTEMİ   Anatomi. K Arıncı, A Elhan - Güneş Kitabevi, Ankara, 1995
 Hafta 12 ÜROGENİTAL SİSTEM   Anatomi. K Arıncı, A Elhan - Güneş Kitabevi, Ankara, 1995
 Hafta 13 SİNİR SİSTEMİ   Anatomi. K Arıncı, A Elhan - Güneş Kitabevi, Ankara, 1995
 Hafta 14 DUYU ORGANLARI   Anatomi. K Arıncı, A Elhan - Güneş Kitabevi, Ankara, 1995
 Hafta 15 ENDOKRİN SİSTEMİ   Anatomi. K Arıncı, A Elhan - Güneş Kitabevi, Ankara, 1995
 Hafta 16 Dönem Sonu Sınav  Anatomi. K Arıncı, A Elhan - Güneş Kitabevi, Ankara, 1995
 
Ders Kitabı / Malzemesi
   
 
İlave Kaynak
   
 
Ölçme Yöntemi
Yöntem Hafta Tarih Süre (Saat) Katkı (%)
Arasınav  8.HAFTA    1

%40 

Kısa sınav      

 

Dönem sonu sınavı  16.HAFTA    1

%60

 
Öğrenci İş Yükü
İşlem adı Haftalık süre (saat) Hafta sayısı Dönem toplamı
Yüz yüze eğitim  2  14  28
Sınıf dışı çalışma  1  9  9
Arasınav için hazırlık  1  6  6
Arasınav  1  1  1
Kısa sınav  1  1  1
Dönem sonu sınavı için hazırlık  1  14  14
Dönem sonu sınavı  1  1  1

Toplam iş yükü

   

60