TDS105   ANATOMİ

2+0+2 

ECTS:2

Yıl / Yarıyıl  1. Yıl/1.Yarıyıl (Güz Dönemi)
Ders Düzeyi  Ön Lisans
Yazılım Şekli  Zorunlu
Bölümü  Tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik
Ön Koşul  Yok
Öğretim Sistemi  Yüz yüze
Dersin süresi  14 Hafta-Haftada 2 saat teorik
Öğretim Üyesi  Öğr. Gör. Aslı KURTGÖZ
Diğer Öğretim Üyesi / Üyeleri  
Öğretim Dili  Türkçe
Staj  Yok
Dersin Amacı
İnsan anatomisinin prensiplerini inceleyerek temel anatomi bilgileri ve terminoloji ile kemik, eklem, kas, dolaşım, solunum, sindirim, genito-üriner ve sinir sistemleri hakkında genel ve özel bilgilerin kavranmasıdır.
Öğrenme Çıktıları

BÖÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :    
ÖÇ - 1 : İnsan vücudunun temel anatomik yapısını tanımlayabilir  1,2,4,6,7  1
ÖÇ - 2 : Kemikleri, eklemleri ve kasları tanımlayabilir  1,2,4,6,7  1
ÖÇ - 3 : Dolaşım sistemini oluşturan organların temel yapısını tanımlayabilir.  1,2,4,6,7  1
ÖÇ - 4 : Solunum sistemini oluşturan organların temel yapısını tanımlayabilir.  1,2,4,6,7  1
ÖÇ - 5 : Sindirim sistemini oluşturan organların temel yapısını ayırt edebilir.  1,2,4,6,7  1
ÖÇ - 6 : Erkek ve kadın genito-üriner sistem yapılarını tanımlayabilir.  1,2,4,6,7  1
ÖÇ - 7 : Merkezi ve periferik sinir sistemi yapılarını tanımlayabilir.  1,2,4,6,7  1
ÖÇ - 8 :      
BÖÇK : Bölüm öğrenme çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı
Dersin İçeriği
 Giriş ve Terminoloji, İskelet Sistemi, Eklemler, İskelet Kasları, Dolaşım Sistemi, Solunum Sistemi, Sindirim Sistemi, Genito-Üriner Sistem, Sinir Sistemi, Duyu Organları
 
Haftalık Detaylı Ders İçeriği
 Hafta Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1 ANATOMİ GİRİŞ  
 Hafta 2 İSKELET SİSTEMİ   
 Hafta 3 İSKELET SİSTEMİ   
 Hafta 4 EKLEM SİSTEMİ  
 Hafta 5 KAS SİSTEMİ   
 Hafta 6 KAS SİSTEMİ   
 Hafta 7 SOLUNUM SİSTEMİ   
 Hafta 8 Ara Sınav  
 Hafta 9 DOLAŞIM SİSTEMİ   
 Hafta 10 DOLAŞIM SİSTEMİ   
 Hafta 11 SİNDİRİM SİSTEMİ   
 Hafta 12 ÜROGENİTAL SİSTEM   
 Hafta 13 SİNİR SİSTEMİ   
 Hafta 14 DUYU ORGANLARI   
 Hafta 15 ENDOKRİN SİSTEMİ   
 Hafta 16 Dönem Sonu Sınav  
 
Ders Kitabı / Malzemesi
   
 
İlave Kaynak
   
 
Ölçme Yöntemi
Yöntem Hafta Tarih Süre (Saat) Katkı (%)
Arasınav  8.HAFTA    1

%40 

Kısa sınav      

 

Dönem sonu sınavı  16.HAFTA    1

%60

 
Öğrenci İş Yükü
İşlem adı Haftalık süre (saat) Hafta sayısı Dönem toplamı
Yüz yüze eğitim  2  14  28
Sınıf dışı çalışma  1  9  9
Arasınav için hazırlık  1  6  6
Arasınav  1  1  1
Kısa sınav  1  1  1
Dönem sonu sınavı için hazırlık  1  14  14
Dönem sonu sınavı  1  1  1

Toplam iş yükü

   

60