TDS106  YAZIŞMA TEKNİKLERİ

2+0+2 

ECTS:2

Yıl / Yarıyıl  1. SINIF/2 YARI YIL
Ders Düzeyi  ÖN LİSANS
Yazılım Şekli  ZORUNLU
Bölümü   TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK 
Ön Koşul  YOK
Öğretim Sistemi   YÜZ YÜZE
Dersin süresi  14 HAFTA
Öğretim Üyesi  
Diğer Öğretim Üyesi / Üyeleri  
Öğretim Dili  TÜRKÇE
Staj   YOK 
 
Dersin Amacı
 Resmi ve resmi olmayan yazışma tekniklerinin öğretilmesi amaçlanmıştır.
Öğrenme Çıktıları

BÖÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :    
ÖÇ - 1 :  İletişim çeşitlerini ve süreçlerini bilir.  1,2,4,10  1
ÖÇ - 2 :  İletişim araçlarını ve unsurlarını bilir.  1,2,4,10  1
ÖÇ - 3 :  Yazılı, basılı, ve diğer belgelerin yasal dayanaklarını bilir.  1,2,4,10  1
ÖÇ - 4 :  Yazılarda kullanılan biçim ve ekleri bilir.  1,2,4,10  1
ÖÇ - 5 :  Rapor yazma tekniklerini bilir.  1,2,4,10  1
ÖÇ - 6 :  Konuşma sanatının kurallarını bilir.  1,2,4,10  1
ÖÇ - 7 :  Etkin dinleme kurallarını bilir.  1,2,4,10  1
ÖÇ - 8 :      
BÖÇK : Bölüm öğrenme çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı
Dersin İçeriği
 İletişim ve yazılı iletişim, yazışma türleri, esasları, ifade usulü, yazı yazma kuralları, yazıların hazırlanması.
 
Haftalık Detaylı Ders İçeriği
 Hafta Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1  İletişim ve yazılı iletişim  1
 Hafta 2  İletişimin ilişkili bulunduğu konular  1
 Hafta 3  İletişim araçları ve unsurları  1
 Hafta 4  Yazılı, basılı ve diğer belgelerin yasal dayanakları.  1
 Hafta 5  İş (Ticari) yazıları  1
 Hafta 6  Resmi yazılar  1
 Hafta 7  Ödev ve örnek olay incelemeleri  1
 Hafta 8  ARA SINAV  1
 Hafta 9  Özel Yazılar; özgeçmiş, referans (tavsiye) mektubu  1
 Hafta 10  Özel Yazılar; özgeçmiş, referans (tavsiye) mektubu  1
 Hafta 11  Kamu ve özel işletmelerde kullanılan belge ve çeşitleri  1
 Hafta 12  Kamu ve özel işletmelerde kullanılan belgelerin içerik açısından özellikleri  1
 Hafta 13  Değerli kağıtlar ve yasal özellikleri  1
 Hafta 14  Rapor yazma teknikleri  1
 Hafta 15  Genel şekil ve yazım planı  1
 Hafta 16  FİNAL SINAVI  1
 
Ders Kitabı / Malzemesi
   Yar.Doç.Dr. Mehmet ALTINÖZ, Öğr.Gör. Ceyhun Parıldar, Yazışma Teknikleri, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, Mart 2007
 
İlave Kaynak
   
 
Ölçme Yöntemi
Yöntem Hafta Tarih Süre (Saat) Katkı (%)
Arasınav  8. HAFTA    1 SAAT

 %40

Kısa sınav      

 

Dönem sonu sınavı  16. HAFTA    1 SAAT

 %60

 
Öğrenci İş Yükü
İşlem adı Haftalık süre (saat) Hafta sayısı Dönem toplamı
Yüz yüze eğitim  2  14  28
Sınıf dışı çalışma  2  3  6
Arasınav için hazırlık  3  4  12
Arasınav  1  1  1
Kısa sınav  -   -  -
Dönem sonu sınavı için hazırlık  3  4  12
Dönem sonu sınavı  1  1  1

Toplam iş yükü

   

60