TDS107 HASTALIKLAR BİLGİSİ 

2+0+2 

ECTS:2

Yıl / Yarıyıl  1. SINIF/1 YARI YIL
Ders Düzeyi  ÖN LİSANS
Yazılım Şekli  ZORUNLU
Bölümü   TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK 
Ön Koşul  YOK 
Öğretim Sistemi  YÜZ YÜZE
Dersin süresi  14 HAFTA
Öğretim Üyesi  
Diğer Öğretim Üyesi / Üyeleri  
Öğretim Dili  TÜRKÇE
Staj   YOK
 
Dersin Amacı
 Bu dersle sağlık hastalık kavramları ve sistemlere yönelik hastalıkların tanıtılması amaçlanmaktadır
Öğrenme Çıktıları

BÖÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :    
ÖÇ - 1 :  Sağlık hastalık kavramlarını ve ilişkili olan durumları açıklar.  1,2,5,9  1
ÖÇ - 2 :  İnsan organizmasındaki sistemlerin çalışma mekanizmasını ve hastalıklarını tanır.  1,2,5,9  1
ÖÇ - 3 :  Hastalıkların tanı ve tedavi yollarını tanır. 1,2,5,9   1
ÖÇ - 4 :  Sağlığın sürdürülebilmesi için gerekli olan temel korunma yöntemlerini sayar. 1,2,5,9   1
ÖÇ - 5 :      
ÖÇ - 6 :      
ÖÇ - 7 :      
ÖÇ - 8 :      
BÖÇK : Bölüm öğrenme çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı
Dersin İçeriği
 Bu ders sağlık hastalık kavramları, sistemler ve hastalıkları,hastalıklardan korunma yolları ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırmaya yönelik bilgileri içerir
 
Haftalık Detaylı Ders İçeriği
 Hafta Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1  Sağlık,hastalık, çevre,insan, stres vb. temel kavramların tanıtılması, tartışılması  1,2,3
 Hafta 2  İnsan vücudunun genel yapısı, hücre ve fonksiyonları  1,2,3
 Hafta 3  Metabolizma, vücut sıvıları, elektrolitler, doku ve tipleri 1,2,3 
 Hafta 4  Solunum sistemi hastalıkları 1,2,3 
 Hafta 5  Dolaşım sistemi ve hastalıkları 1,2,3 
 Hafta 6  Sindirim ve boşaltım sistemi hastalıkları 1,2,3 
 Hafta 7  İskelet sistemi, bağ dokusu ve hastalıkları Deri ve hastalıkları 1,2,3 
 Hafta 8  ARA SINAV 1,2,3 
 Hafta 9  Sinir sistemi ve hastalıkları Duyu organları ve hastalıkları 1,2,3 
 Hafta 10  Üriner sistem ve hastalıkları Erkek ve kadın genital sistemi ve hastalıkları 1,2,3 
 Hafta 11  Kanserler ve kan hastalıkları 1,2,3 
 Hafta 12  Endokrin sistem ve hastalıkları 1,2,3 
 Hafta 13  Üreme ve işlevleri, cinsel sağlık Gebelik ve doğum 1,2,3 
 Hafta 14  Konjenital anomaliler, enfeksiyon ve parazit hastalıkları 1,2,3 
 Hafta 15  Ruh sağlığı ve hastalıkları 1,2,3 
 Hafta 16  FINAL SINAVI 1,2,3 
 
Ders Kitabı / Malzemesi
 

1. Halk sağlığı Temel Bilgiler. Güneş Kitabevi, 1995

2.Sağlık Alanında Temel Kavramlar Fatma Öz Doğum

3.Kadın Sağlığı Hemşireliği Prof. Dr. Lale Taşkın Sistem Ofset Matbaacılık

 
İlave Kaynak
   
 
Ölçme Yöntemi
Yöntem Hafta Tarih Süre (Saat) Katkı (%)
Arasınav  8. HAFTA    1 SAAT

%40 

Kısa sınav      

 

Dönem sonu sınavı  16. HAFTA    1 SAAT

 %60

 
Öğrenci İş Yükü
İşlem adı Haftalık süre (saat) Hafta sayısı Dönem toplamı
Yüz yüze eğitim  2  14  28
Sınıf dışı çalışma  1  9 9
Arasınav için hazırlık  1  6  6
Arasınav  1  1  1
Kısa sınav  1  1  1
Dönem sonu sınavı için hazırlık  1  14  14
Dönem sonu sınavı  1  1  1

Toplam iş yükü

   

 60