TDS108 KLAVYE KULLANIM TEKNİKLERİ II 

2+1+3 

ECTS:3

Yıl / Yarıyıl  1. SINIF/2 YARI YIL
Ders Düzeyi  ÖN LİSANS
Yazılım Şekli  ZORUNLU 
Bölümü  TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK 
Ön Koşul  YOK 
Öğretim Sistemi  YÜZ YÜZE 
Dersin süresi  14 HAFTA
Öğretim Üyesi  
Diğer Öğretim Üyesi / Üyeleri  
Öğretim Dili  TÜRKÇE 
Staj  YOK
 
Dersin Amacı
 Bu ders ile öğrenciye, bilgisayar ortamında klavye ile profesyonelce 10 parmak seri yazı yazabilme alışkanlığı ve yeterlikleri kazandırılacaktır. 
Öğrenme Çıktıları

BÖÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :    
ÖÇ - 1 :  Duruş ve oturuş tekniklerine uygun oturabileceksiniz. Bilgisayarı kullanarak F klavyede parmaklarınızı temel harf sırasına yerleştirebilecek ve temel harf sırasına göre diğer harf tuşlarına basarak hızlı yazabileceksiniz.  1,2,4,11  1
ÖÇ - 2 :

Bilgisayarı kullanarak F klavyede parmaklarınızı temel sırasına yerleştirebilecek ve eskiye göre Temel Sıra Harflerine basarak daha hızlı yazabileceksiniz.

 1,2,4,11  1
ÖÇ - 3 : Bilgisayarı kullanarak F klavyede parmaklarınızı temel sırasına yerleştirebilecek ve eskiye göre Temel Sıra Harflerine, T, Ü ve Ş tuşlarına basarak daha hızlı yazabileceksiniz.  1,2,4,11  1
ÖÇ - 4 :  Bilgisayarda hız testi yapmak  1,2,4,11  1
ÖÇ - 5 :  Klavye programlarını kullanarak yazılar yazmak  1,2,4,11  1
ÖÇ - 6 :

Bilgisayarı kullanarak F klavyedeki harfleri pekiştirerek daha hızlı yazabileceksiniz.

   
ÖÇ - 7 :

Bilgisayarı kullanarak F klavyede parmaklarınızı temel sırasına yerleştirebilecek ve eskiye göre Nokta (.), İki Nokta (:), Noktalı Virgül (;) ve Virgül (,) tuşlarına basarak daha hızlı yazabileceksiniz.

   
ÖÇ - 8 :      
BÖÇK : Bölüm öğrenme çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı
Dersin İçeriği
 
 
Haftalık Detaylı Ders İçeriği
 Hafta Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1 Oturuş ve duruş ayarlama  1
 Hafta 2 Temel sıra tuşları pekiştirme  1
 Hafta 3 Temel sıra tuşları pekiştirme  1
 Hafta 4 T, Ü ve Ş tuşları  1
 Hafta 5 I, S ve R tuşları   1
 Hafta 6 C, Z ve O tuşları  1
 Hafta 7 D, N ve Ğ tuşları  1
 Hafta 8  ARA SINAV  1
 Hafta 9 V, B ve Ç tuşları  1
 Hafta 10 G, H ve Ö tuşları  1
 Hafta 11 F, P ve J tuşları  1
 Hafta 12 Nokta ve Virgül tuşları  1
 Hafta 13 Shift, Ünlem ve Soru İşareti tuşları  1
 Hafta 14 Harf tekrarları ve hız çalışması  1
 Hafta 15 Harf tekrarları ve hız çalışması  1
 Hafta 16  FİNAL SINAVI  1
 
Ders Kitabı / Malzemesi
  1. Öğr. Gör. ders notları
 
İlave Kaynak
   
 
Ölçme Yöntemi
Yöntem Hafta Tarih Süre (Saat) Katkı (%)
Arasınav  8. HAFTA    1 SAAT

 %40

Kısa sınav      

 

Dönem sonu sınavı  16. HAFTA    1 SAAT

%60 

 
Öğrenci İş Yükü
İşlem adı Haftalık süre (saat) Hafta sayısı Dönem toplamı
Yüz yüze eğitim  2  14  28
Sınıf dışı çalışma  1  14  14
Arasınav için hazırlık  4  5  20
Arasınav  1  1  1
Kısa sınav  -  -  -
Dönem sonu sınavı için hazırlık  4  6  24
Dönem sonu sınavı  1  1  1

Toplam iş yükü

   

90