TDS110 BIYOİSTATİSTİK 

 3+0+3

ECTS:3

Yıl / Yarıyıl   1. SINIF/ 2. YARIYIL
Ders Düzeyi  ÖNLİSANS
Yazılım Şekli  SEÇMELİ
Bölümü  TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK
Ön Koşul  YOK
Öğretim Sistemi  YÜZ YÜZE
Dersin süresi  14 HAFTA/HAFTADA 2 SAAT TEORİK
Öğretim Üyesi  
Diğer Öğretim Üyesi / Üyeleri  
Öğretim Dili  TÜRKÇE
Staj YOK 
 
Dersin Amacı
 Öğrencilere çeşitli çalışma disiplinleri içinde doğru veri toplama, gruplandırma ve analiz etme kabiliyetini kazandırmaktır. Temelde amaç, öğrencilerin karşılaştıkları bilimsel problemler çözümünde doğru istatistik analiz yöntemlerini seçmelerini ve doğru uygulamalarını sağlamaktır.
Öğrenme Çıktıları

BÖÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :    
ÖÇ - 1 :  Sağlık hizmetleri ve istatistiki yapabilir  1,2,4,9  1
ÖÇ - 2 :  Tablo ve grafik yapabilir  1,2,4,9  1
ÖÇ - 3 :  Önemlilik testlerini yapabilir  1,2,4,9  1
ÖÇ - 4 :      
ÖÇ - 5 :      
ÖÇ - 6 :      
ÖÇ - 7 :      
ÖÇ - 8 :      
BÖÇK : Bölüm öğrenme çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı
Dersin İçeriği
 Sağlık hizmetleri ve istatistik, Frekans dağılımları ve tanımlayıcı ölçüler, Verilerin sınıflandırılması, Ortalamalar, Dağılımın yaygınlık ölçüleri, Tablo ve grafik yapım yöntemleri, Teorik dağılımlar, Önemlilik testleri, Korelasyon ve regrasyon analizi, Zaman serileri analizi
 
Haftalık Detaylı Ders İçeriği
 Hafta Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1  Biyoistatistik Temel Kavramlar  1,2,3,4
 Hafta 2  Frekans Dağılımı Ve Tanımlayıcı Ölçütleri I  1,2,3,4
 Hafta 3  Frekans Dağılımı Ve Tanımlayıcı Ölçütleri II  1,2,3,4
 Hafta 4  Tablo Ve Grafik Yapım Yöntemleri  1,2,3,4 
 Hafta 5  1.Teorik Dağılışlar 2. Örneklem Dağılışları 1,2,3,4 
 Hafta 6  Hipotez Testleri 1,2,3,4 
 Hafta 7  Parametrik Yöntemler Önemlilik testleri 1,2,3,4 
 Hafta 8  Ara Sınav 1,2,3,4 
 Hafta 9  Parametrik Olmayan Yöntemler 1,2,3,4 
 Hafta 10  Regresyon Ve Korelasyon 1,2,3,4 
 Hafta 11  Ki-kare Testi Ve Uygulama 1,2,3,4 
 Hafta 12  Deneme planları, Varyans Analizi Ve F Testi 1,2,3,4 
 Hafta 13  Çoklu Karşılaştırma Testleri 1,2,3,4 
 Hafta 14  SPSS Ve Uygulama 1,2,3,4 
 Hafta 15  Zaman serileri analizi 1,2,3,4 
 Hafta 16  Final Sınavı 1,2,3,4 
 
Ders Kitabı / Malzemesi
   1.Kan, İ (2006). Biyoistatistik, Nobel yayın dağıtım.

 2.Dişçi, R (2008). Temel ve Klinik biyoistatistik, İstanbul medikal yayıncılık.

 3.Sümbüloğlu, K., Sümbüloğlu, V (2007) Biyoistatistik, Hatiboğlu basım yayım.

 4.Kocaçalışkan, İ., Bingöl, N.,A (2008). Biyoistatistik, Nobel yayın dağıtım.

 
İlave Kaynak
   
 
Ölçme Yöntemi
Yöntem Hafta Tarih Süre (Saat) Katkı (%)
Arasınav  8  

40 

Kısa sınav      

 

Dönem sonu sınavı 16   

60 

 
Öğrenci İş Yükü
İşlem adı Haftalık süre (saat) Hafta sayısı Dönem toplamı
Yüz yüze eğitim 2  14  28
Sınıf dışı çalışma 14  14 
Arasınav için hazırlık 5 20 
Arasınav
Kısa sınav      
Dönem sonu sınavı için hazırlık 24
Dönem sonu sınavı

Toplam iş yükü

   

90