TDS111 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI 

2+1+3

ECTS:3

Yıl / Yarıyıl  1. Yıl-1. Yarıyıl-Güz Dönemi
Ders Düzeyi  Ön Lisans
Yazılım Şekli  Zorunlu
Bölümü  Tıbbi Dokümantasyon ve sekreterlik
Ön Koşul  Yok
Öğretim Sistemi  Yüz yüze
Dersin süresi  14 Hafta-Haftada 1 Saat Teorik, 2 Saat Uygulama
Öğretim Üyesi  
Diğer Öğretim Üyesi / Üyeleri  
Öğretim Dili  Türkçe
Staj  Yok
 
Dersin Amacı
 Bilgisayar sistemleri, İnternet ve yaygın kullanılan servisleri hakkında bilgiler verilerek işletim sistemi (Windows 7) ve ofis uygulama programlarının (MS Word, Excel, PowerPoint) temel seviyede kullanım becerilerini vermektir.
Öğrenme Çıktıları

BÖÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :    
ÖÇ - 1 :  Bilgisayar sistemine ait temel kavramları bilir.  1,2,4,7,8  1,5
ÖÇ - 2 :  Windows İşletim sistemini kullanabilir ve ayarlarında değişiklik yapabilir. 1,2,4,7,8   1,5
ÖÇ - 3 :  İnternet hizmetini tanır, interneti kullanarak araştırma yapabilir, yaygın internet servislerini kullanabilir. 1,2,4,7,8   1,5
ÖÇ - 4 :  MS Powerpoint programında sunu dosyası oluşturabilir, slayt ekleyebilir, silebilir. Slayt düzenini seçebilir, slaytlara metin, tablo, grafik, resim ve küçük resimler ekleyebilir. Slayt geçişi yapabilir ve animasyon uygulayabilir. Belgeyi yazdırabilir. 1,2,4,7,8   1,5
ÖÇ - 5 :  MS Word programında belge oluşturabilir, kaydedebilir. Sayfa ayarlamalarını yapıp bu sayfaya metin girişi yapabilir, değiştirebilir. Metin biçimlendirmeleri yapabilir, Tablo, Resim ve Grafikler ekleyebilir, düzenleyebilir. Belgeyi yazdırabilir. 1,2,4,7,8   1,5
ÖÇ - 6 :  MS Excel uygulamasını kullanarak çalışma kitabı oluşturabilir, hücrelere veri girişi yapabilir, formül ekleyebilir, verilerin grafiklerini oluşturabilir ve program ve çalışma kitaplarının özelliklerini değiştirebilir ve belgeyi yazdırabilir. 1,2,4,7,8   1,5
ÖÇ - 7 :      
ÖÇ - 8 :      
BÖÇK : Bölüm öğrenme çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı
Dersin İçeriği
 
 
Haftalık Detaylı Ders İçeriği
 Hafta Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1  Genel Kavramlar  
 Hafta 2   İşletim Sistemi ve Dosya Yönetimi  
 Hafta 3  İşletim Sistemi ve Dosya Yönetimi  
 Hafta 4  Google Mail ve Google Takvim, Google Doküman Servisi (Docs) ve Google Günlük (Blog)  
 Hafta 5   MS POWERPOINT - Temel Ayarlar, Sunum Oluşturma, Metin, Görüntüler ve Tablo  
 Hafta 6   MS POWERPOINT - Grafik ve Çizim Nesneleri, Ekran Gösterisi Efektleri, Slayt Gösterisi ve Çıktı Hazırlama  
 Hafta 7   MS WORD - Kelime İşlemciye İlk Adımlar ve Temel İşlemler  
 Hafta 8  Ara sınav  
 Hafta 9  MS WORD - Biçimlendirme (Metin, Paragraf, Belge)  
 Hafta 10  MS WORD - Nesneler (Tablo, Resim. Görüntü, Grafik) ve Yazdırma  
 Hafta 11  MS WORD - Nesneler (Tablo, Resim. Görüntü, Grafik) ve Yazdırma  
 Hafta 12  MS EXCEL - Giriş, Hücreler ve Çalışma Sayfaları  
 Hafta 13  MS EXCEL - Biçimlendirme, Formüller ve İşlevler  
 Hafta 14  MS EXCEL - Biçimlendirme, Formüller ve İşlevler  
 Hafta 15  Grafikler, Sayfa Yapısı ve Çıktıların Hazırlanması  
 Hafta 16  Dönem sonu sınavı  
 
Ders Kitabı / Malzemesi
   
 
İlave Kaynak
   
 
Ölçme Yöntemi
Yöntem Hafta Tarih Süre (Saat) Katkı (%)
Arasınav  8 HAFTA   1 SAAT

%40 

Kısa sınav      

 

Dönem sonu sınavı 16 HAFTA   1 SAAT

%60 

 
Öğrenci İş Yükü
İşlem adı Haftalık süre (saat) Hafta sayısı Dönem toplamı
Yüz yüze eğitim  3  14  42
Sınıf dışı çalışma 14  14 
Arasınav için hazırlık
Arasınav
Kısa sınav 14 14 
Dönem sonu sınavı için hazırlık 10  10 
Dönem sonu sınavı

Toplam iş yükü

   

90