TDS114 ÇOCUK VEKADIN HAKLARI (SEÇMELİ 1)

2+0+2 

ECTS:4

Yıl / Yarıyıl  1. SINIF/ 2. YARIYIL
Ders Düzeyi   ÖNLİSANS
Yazılım Şekli  SEÇMELİ
Bölümü  TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK 
Ön Koşul  YOK
Öğretim Sistemi  YÜZYÜZE
Dersin süresi 14 HAFTA 
Öğretim Üyesi  
Diğer Öğretim Üyesi / Üyeleri  
Öğretim Dili  TÜRKÇE
Staj YOK 
 
Dersin Amacı
 
Öğrenme Çıktıları

BÖÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :    
ÖÇ - 1 :  Hak, adalet, eşitlik, özgürlük gibi başlıca temel kavram ve terimler bilgisine sahip olabilme.  1,3,5,6,8,  1,5
ÖÇ - 2 :  İnsan hakları düşüncesinin tarihsel boyutta gelişimini kavrayabilme 1,3,5,6,8,  1,5 
ÖÇ - 3 :  Kadın kavramına yüklenen anlamların tarihsel sürecini doğu ve batı ekseninde kavrayabilme 1,3,5,6,8,  1,5 
ÖÇ - 4 :  Geleneksel batıda kadının sivil toplumda yer alma sürecini açıklayabilme 1,3,5,6,8,  1,5 
ÖÇ - 5 :  Dünyada ve Türkiye’de kadının temel sorunlarının kaynağını çözümleyebilme 1,3,5,6,8,  1,5 
ÖÇ - 6 :      
ÖÇ - 7 :      
ÖÇ - 8 :      
BÖÇK : Bölüm öğrenme çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı
Dersin İçeriği
 
 
Haftalık Detaylı Ders İçeriği
 Hafta Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1  Ders içeriği hakkında genel bilgi ve kaynakların tanıtımı  1,2,3,4
 Hafta 2  II. Tarihsel Süreçte İnsan Hakları Düşüncesinin Gelişmesi 1,2,3,4 
 Hafta 3  KADIN KAVRAMI ve KADINLIĞIN TARİHSEL GELİŞİMİ 1,2,3,4 
 Hafta 4  KADIN KAVRAMI ve KADINLIĞIN TARİHSEL GELİŞİMİ 1,2,3,4 
 Hafta 5  GELENEKSEL BATININ GELİŞİMİ 1,2,3,4 
 Hafta 6  DÜNYADA ve TÜRKİYE’DE KADINLARIN TEMEL SORUNLARI 1,2,3,4 
 Hafta 7  DÜNYADA ve TÜRKİYE’DE KADINLARIN TEMEL SORUNLARI 1,2,3,4 
 Hafta 8   Ara Sınav 1,2,3,4 
 Hafta 9  DÜNYADA ve TÜRKİYE’DE KADIN ÖRGÜTLENME ve HAREKETLERİ 1,2,3,4 
 Hafta 10  TÜRKİYE’DE KADININ TOPLUMSAL ve HUKUKSAL KONUMU 1,2,3,4 
 Hafta 11  DÜNYADA ve TÜRKİYE’DE KADIN HAKLARININ ÇERÇEVESİ ve GELİŞİMİ 1,2,3,4 
 Hafta 12  ÇOCUK KAVRAMI ve ÇOCUKLUĞUN TARİHSEL GELİŞİMİ 1,2,3,4 
 Hafta 13  DÜNYADA ve TÜRKİYE’DE ÇOCUKLARIN TEMEL SORUNLARI 1,2,3,4 
 Hafta 14  TÜRKİYE’DE ÇOCUĞUN TOPLUMSAL ve HUKUKSAL KONUMU 1,2,3,4 
 Hafta 15  DÜNYADA ve TÜRKİYE’DE ÇOCUKHAKLARINA YÖNELİK 
 ÖRGÜTLENME ve MÜCADELELER
1,2,3,4 
 Hafta 16  FİNAL 1,2,3,4 
 
Ders Kitabı / Malzemesi
   1.DOĞAN, İsmail;Modern Toplumda Vatandaşlık ve İnsan Hakları, Ankara : Pegem Yay., 2001
 2.DONNELLY , Jack ;Teoride ve Uygulamada Evrensel İnsan Hakları ( Türkçesi :Mustafa Erdoğan , Levent Korkut ), Ankara : Yetkin Yay.,1995.
 3.FRANKLLİN , Bob , Çocuk Hakları , (Çev.A.Türker ) İstanbul . Ayrıntı Yay., 1993.
 4.GÜNDÜZ, Mustafa-GÜNDÜZ, Ferhan; Yurttaşlık Bilinci, Anı Yay.Ankara 2002
 
İlave Kaynak
   
 
Ölçme Yöntemi
Yöntem Hafta Tarih Süre (Saat) Katkı (%)
Arasınav  8 HAFTA   1 SAAT

 %40

Kısa sınav      

 

Dönem sonu sınavı 16 HAFTA    1 SAAT

%60 

 
Öğrenci İş Yükü
İşlem adı Haftalık süre (saat) Hafta sayısı Dönem toplamı
Yüz yüze eğitim  4  14  56
Sınıf dışı çalışma 14  28 
Arasınav için hazırlık 18 
Arasınav
Kısa sınav      
Dönem sonu sınavı için hazırlık 18 
Dönem sonu sınavı

Toplam iş yükü

   

120