TDS115  ÇEVRE SAĞLIĞI (SEÇMELİ 2)

2+0+2 

ECTS:4

Yıl / Yarıyıl  1. Yıl/1. Yarı Yıl (Bahar Dönemi)
Ders Düzeyi  Ön Lisans
Yazılım Şekli  Seçmeli
Bölümü  Tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik
Ön Koşul  Yok
Öğretim Sistemi  Yüz Yüze Eğitim
Dersin süresi  14 Hafta-Haftada 2 saat teorik
Öğretim Üyesi  
Diğer Öğretim Üyesi / Üyeleri  
Öğretim Dili  Türkçe
Staj  Yok
 
Dersin Amacı
Bu derste öğrenciler çevre kavramını, çevresel etkilenimi, atık çeşitlerini ve çevreyi korumayla ilgili tedbirleri öğrenirler. kadının, yaşlının, çocuğun çevre ile ilişkisini öğrenir.
Öğrenme Çıktıları

BÖÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :    
ÖÇ - 1 :  Çevre kavramını öğrenir  1, 3
ÖÇ - 2 :  Atık yönetimini öğrenir. 1, 3   1
ÖÇ - 3 :  Sağlık çevre ilişkisini kavrar  1, 3  1
ÖÇ - 4 : Toplumun bütün bireyleri ile çevrenin nasıl bir etkileşim içinde olduğunu öğrenir.  1, 3  1
ÖÇ - 5 :      
ÖÇ - 6 :      
ÖÇ - 7 :      
ÖÇ - 8 :      
BÖÇK : Bölüm öğrenme çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı
Dersin İçeriği
 
 
Haftalık Detaylı Ders İçeriği
 Hafta Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1  Çevre Kavramı  1
 Hafta 2  Çevresel Etkilenim  1
 Hafta 3  Katı Atıklar  1
 Hafta 4  Geri Dönüşüm ve Plastikler  1
 Hafta 5  Cam Atıklar  1
 Hafta 6  E-Atıklar, Atık Piller  1
 Hafta 7  Hava Kirliliği ve Asit Yağmurları  1
 Hafta 8  Ara Sınav  1
 Hafta 9  Küresel Isınma ve İklim Değişikliği  1
 Hafta 10  Çevre Kirliliği ve Deri  1
 Hafta 11  Çevre Kirliliği ile Solunum ve Sindirim Sistemi  1
 Hafta 12  Canlıkıranlar  1
 Hafta 13  Çocuk ve Çevre  1
 Hafta 14  Yaşlı, Kadın ve Çevresel Etkilenim  1
 Hafta 15  Afetlerde Çevre Sağlığı Önlemleri  1
 Hafta 16  Dönem Sonu Sınav  1
 
Ders Kitabı / Malzemesi
   1. Güler Ç. Çevre Sağlığı (Çevre ve Ekoloji Bağlantılarıyla)
 
İlave Kaynak
   
 
Ölçme Yöntemi
Yöntem Hafta Tarih Süre (Saat) Katkı (%)
Arasınav  8. hafta    1 SAAT

%40 

Kısa sınav      

 

Dönem sonu sınavı  16. hafta    1 SAAT

 %60

 
Öğrenci İş Yükü
İşlem adı Haftalık süre (saat) Hafta sayısı Dönem toplamı
Yüz yüze eğitim  3  14  42
Sınıf dışı çalışma  2  14  28
Arasınav için hazırlık  4  6  24
Arasınav  1  1  1
Kısa sınav      
Dönem sonu sınavı için hazırlık  3  8  24
Dönem sonu sınavı  1  1  1

Toplam iş yükü

   

120