TDS116 AİLE PLANLASI VE CİNSEL EĞİTİM (SEÇMELİ 2)

 2+0+2

ECTS:4

Yıl / Yarıyıl  1. SINIF/ 2. YARIYIL
Ders Düzeyi  ÖNLİSANS
Yazılım Şekli  SEÇMELİ
Bölümü  TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK
Ön Koşul  YOK
Öğretim Sistemi  YÜZYÜZE
Dersin süresi  14 HAFTA
Öğretim Üyesi  
Diğer Öğretim Üyesi / Üyeleri  
Öğretim Dili  TÜRKÇE
Staj YOK 
 
Dersin Amacı
 Cinselliğin fiziksel, duygusal, sosyal ve entelektüel yönlerinin kişiliği ve iletişimi geliştirecek yönde bütünleştirilerek cinsel sağlığın korunması bilgi ve anlayışının kazanılmasını amaçlar. Aile Planlaması konusunda bilgi kazanarak,insan yaşamındaki ve toplumdaki önemini kavrayarak danışmanlık ve eğitim yapabilme bilgi ve becerisini kazandırmak.
Öğrenme Çıktıları

BÖÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :    
ÖÇ - 1 :  Yaşam boyu bütünsel sağlık bakışıyla cinsel sağlık ve üreme sağlığının yeri ve önemini açıklar.  1,3,5,6,8  1,5
ÖÇ - 2 :  Üreme haklarını sayar ve toplumsal cinsiyet ayrımının üreme sağlığına etkilerini tartışır.  1,3,5,6,8 1,5 
ÖÇ - 3 :  Toplumda cinselliğe bakış ve cinsellikle ilgili değerlerin oluşma süreçlerini anlar  1,3,5,6,8 1,5 
ÖÇ - 4 :  Kadın ve erkeğin karşılaşabileceği cinsel sağlık ve üreme sağlığı risklerini açıklar.  1,3,5,6,8 1,5 
ÖÇ - 5 :  Kadın ve erkekte cinsellik süreçlerini, cinsel organları benzerlikler ve farklılıkları bilir.  1,3,5,6,8 1,5 
ÖÇ - 6 :  Aile planlamasının önemini ve amaçlarını yorumlar  1,3,5,6,8 1,5 
ÖÇ - 7 :      
ÖÇ - 8 :      
BÖÇK : Bölüm öğrenme çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı
Dersin İçeriği
 
 
Haftalık Detaylı Ders İçeriği
 Hafta Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1  Dersin tanıtımı, içerik ve amaçların açıklanması  1,2,3
 Hafta 2  Cinsel Sağlık Eğitimine Giriş  1,2,3
 Hafta 3  Toplumlarda cinselliğe bakış- Cinsellik Hakkında Değer Oluşturma 1,2,3 
 Hafta 4  Üreme Sağlığı –Cinsel Sağlık Hakları 1,2,3 
 Hafta 5  Cinsel kimlik gelişimi -Ergenlik dönemindeki bedensel ve ruhsal değişiklikler  1,2,3 
 Hafta 6  Üreme ve Cinsel Fonksiyon anatomi ve Fizyolojisi ve Bozuklukları 1,2,3 
 Hafta 7  Aile Planlaması 1,2,3 
 Hafta 8  Ara Sınav 1,2,3 
 Hafta 9  Aile Planlaması 1,2,3 
 Hafta 10  Aile Planlaması 1,2,3 
 Hafta 11  İnfertilite -Yardımcı -Üreme Teknikleri 1,2,3 
 Hafta 12  Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar 1,2,3 
 Hafta 13  Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar 1,2,3 
 Hafta 14  Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar 1,2,3 
 Hafta 15  Cinsel İstismar, Cinsellikle İlgili Yanlış Bilgi ve İnanışlar 1,2,3 
 Hafta 16  Final Sınavı 1,2,3 
 
Ders Kitabı / Malzemesi
   1. Ulusal Aile Planlaması Hizmet Rehberi, Kontraseptif Yöntemler, TC Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı Ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü, Ankara,2005

2. Taşkın L (2009). Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği. Genişletilmiş VIII. Baskı, Sistem Ofset Matbaacılık, Ankara. 

3. Coşkun A, Karanisoğlu H (1992). Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği. Seçim H (Ed). Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları No:556, Eskişehir.

 
İlave Kaynak
   
 
Ölçme Yöntemi
Yöntem Hafta Tarih Süre (Saat) Katkı (%)
Arasınav  8. HAFTA   1 SAAT

%40 

Kısa sınav      

 

Dönem sonu sınavı 16. HAFTA   1 SAAT

%60 

 
Öğrenci İş Yükü
İşlem adı Haftalık süre (saat) Hafta sayısı Dönem toplamı
Yüz yüze eğitim  4  14  56
Sınıf dışı çalışma 14  28 
Arasınav için hazırlık 28 
Arasınav
Kısa sınav      
Dönem sonu sınavı için hazırlık 18 
Dönem sonu sınavı

Toplam iş yükü

   

120