TDS117 MESLEK ETİĞİ (SEÇMELİ 1)

2+0+2 

ECTS:3

Yıl / Yarıyıl 1. Yıl/1. Yarı Yıl (Güz Dönemi)
Ders Düzeyi Ön Lisans
Yazılım Şekli Seçmeli
Bölümü Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Ön Koşul  Yok
Öğretim Sistemi  Yüz yüze eğitim
Dersin süresi  14 hafta-haftada 2 saat teorik
Öğretim Üyesi  
Diğer Öğretim Üyesi / Üyeleri  
Öğretim Dili  Türkçe
Staj  Yok
 
Dersin Amacı
 
Öğrenme Çıktıları

BÖÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :    
ÖÇ - 1 :  Etik, ahlak, gibi temel kavramları tanımlayabilecek,
Ahlaki iyi’nin hangi yöntemlerle belirlendiğini açıklayabilecek,
 1,2,4,7,10  1
ÖÇ - 2 :  Etik ve ahlak kavramları arasındaki farkları açıklayabilmek  1,2,4,7,10  1
ÖÇ - 3 :  Temel mesleki değerleri tanımlayabilecek,
Mesleki değerlerin ahlaki haklı çıkarımlarını açıklayabilecek,
 1,2,4,7,10  1
ÖÇ - 4 :  Meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçlarını açıklayabilme  1,2,4,7,10  1
ÖÇ - 5 :   Etik analizi yapabilecek  1,2,4,7,10  1
ÖÇ - 6 :  Etik sorunları karşısında mesleki değerler ile haklı çıkarılabilen çözüm üretebilecek,
Mesleki değerleri olgu örneklerinde uygulayabilecek
 1,2,4,7,10  1
ÖÇ - 7 :  Meslek ahlakı kurallarının ulusal ve uluslararası düzenlemelerde nasıl yer aldığını tanımlayabilecek,
İlgili düzenlemelere nasıl ulaşacağını kavrayacak,
 1,2,4,7,10  1
ÖÇ - 8 :  Sosyal sorumluluk kavramlarını değerlendirebilmek.  1,2,4,7,10  1
BÖÇK : Bölüm öğrenme çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı
Dersin İçeriği
 
 
Haftalık Detaylı Ders İçeriği
 Hafta Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1  Etik ve ahlak kavramlarını incelemek  1,2
 Hafta 2  Etik ve ahlak kavramlarını incelemek  1,2
 Hafta 3  Etik sistemlerini incelemek 1,2 
 Hafta 4  Etik sistemlerini incelemek 1,2 
 Hafta 5  Etik sistemlerini incelemek 1,2 
 Hafta 6  Ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörleri incelemek 1,2 
 Hafta 7  Ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörleri incelemek 1,2 
 Hafta 8  Ara sınav 1,2 
 Hafta 9  Meslek etiğini incelemek 1,2 
 Hafta 10  Meslek etiğini incelemek 1,2 
 Hafta 11  Meslek etiğini incelemek 1,2 
 Hafta 12  Mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçlarını incelemek 1,2 
 Hafta 13  Sosyal sorumluluk kavramını incelemek 1,2 
 Hafta 14  Sosyal sorumluluk kavramını incelemek 1,2 
 Hafta 15  Sosyal sorumluluk kavramını incelemek 1,2 
 Hafta 16  Dönem Sonu Sınavı 1,2 
 
Ders Kitabı / Malzemesi
  1.Öztürk Nuran, Çakıroğlu Demet, Meslek Etiği, Seçkin Yayınları, Ankara,2011
2.Arslan Mahmut, İş ve Meslek Ahlakı,Siyasal Kitabevi, Ankara,2012
 
İlave Kaynak
   
 
Ölçme Yöntemi
Yöntem Hafta Tarih Süre (Saat) Katkı (%)
Arasınav  8 HAFTA    1 SAAT

%40 

Kısa sınav      

 

Dönem sonu sınavı  16 HAFTA    1 SAAT

 %60

 
Öğrenci İş Yükü
İşlem adı Haftalık süre (saat) Hafta sayısı Dönem toplamı
Yüz yüze eğitim  2  14  28
Sınıf dışı çalışma  14  14
Arasınav için hazırlık  5  20
Arasınav  1
Kısa sınav      
Dönem sonu sınavı için hazırlık 4  6 24
Dönem sonu sınavı  1

Toplam iş yükü

   

90