TDS118 İLKYARDIM (SEÇMELİ 1)

2+0+2 

ECTS:4

Yıl / Yarıyıl  1. SINIF/2. YARI YIL
Ders Düzeyi  ÖN LİSANS
Yazılım Şekli  SEÇMELİ
Bölümü TIBBİ DOKUMANTASYON VE SEKRETERLİK 
Ön Koşul  YOK
Öğretim Sistemi  YÜZ YÜZE
Dersin süresi  14 HAFTA- HAFTADA 2 SAAT TEORİK 
Öğretim Üyesi  
Diğer Öğretim Üyesi / Üyeleri  
Öğretim Dili  TÜRKÇE 
Staj  YOK
 
Dersin Amacı
  Öğrencilerin karşılacabileceği kaza, yaralanma, hayvan sokması, afet vb durumlarda uygulayabileceği ilkyardım metodlarını öğrenmesini amaçlar
Öğrenme Çıktıları

BÖÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :    
ÖÇ - 1 :  Afet tanımı ve afetlerle ilgili kuruluşları öğrenir  1,2,4,5,8,  1,4
ÖÇ - 2 :  Genel ilk yardım kuralları ve insan anatomisini öğrenir  1,2,4,5,8,  1,4
ÖÇ - 3 :  Hasta/yaralı ve olay yerinin değerlendirilmesini öğrenir  1,2,4,5,8,  1,4
ÖÇ - 4 :  Temel yaşam desteği (CPR) uygulamalarını öğrenir  1,2,4,5,8,  1,4
ÖÇ - 5 :   Solunum yolu tıkanıklıkları ve yaralanmalarda ilk yardımı öğrenir  1,2,4,5,8,  1,4
ÖÇ - 6 :  Kanama ve şok durumlarında ilk yardım ve turnike uygulamaları öğrenir  1,2,4,5,8,  1,4
ÖÇ - 7 :  Kırık, çıkık, burkulmalarda ilk yardım, pansuman, atel, sargı uygulamayı öğrenir  1,2,4,5,8,  1,4
ÖÇ - 8 :  Yanık, ısı dengesi bozulmalarında ve ev kazalarında ilk yardımı öğrenir  1,2,4,5,8,  1,4
BÖÇK : Bölüm öğrenme çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı
Dersin İçeriği
 Afet tanımı ve afetlerle ilgili kuruluşlar;Genel ilk yardım kuralları ve insan anatomisi; Hasta/yaralı ve olay yerinin değerlendirilmesi; Temel yaşam desteği (CPR) uygulamaları; Solunum yolu tıkanıklıkları ve yaralanmalarda ilk yardım Kanama ve şok durumlarında ilk yardım ve turnike uygulamaları; Kazalarda ilk yardım ve yaralı sayısı çok kazalarda triyaj uygulamaları; Kırık, çıkık, burkulmalarda ilk yardım, pansuman, atel, sargı uygulama; Kafa omurilik yaralanmalarında ve boğulmalarda ilk yardım; Yanık, ısı dengesi bozulmalarında ve ev kazalarında ilk yardım; Ani bilinç kaybı durumlarında ilk yardım(epilepsi, diabet koması vb);Hayvan ısırmalarında ve zehirlenmelerde ilk yardım;Kulak, burun, yutak ve göze yabancı cisim kaçmasında ilk yardım.
 
Haftalık Detaylı Ders İçeriği
 Hafta Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1  Afet tanımı ve afetlerle ilgili kuruluşlar  1,2,3
 Hafta 2  Genel ilk yardım kuralları ve insan anatomisi  1,2,3
 Hafta 3  Hasta/yaralı ve olay yerinin değerlendirilmesi 1,2,3 
 Hafta 4  Temel yaşam desteği (CPR) uygulamaları; 1,2,3 
 Hafta 5  Solunum yolu tıkanıklıkları ve yaralanmalarda ilk yardım Kanama ve şok durumlarında ilk yardım ve turnike uygulamaları 1,2,3 
 Hafta 6  Kazalarda ilk yardım ve yaralı sayısı çok kazalarda triyaj uygulamaları 1,2,3 
 Hafta 7  Kırık, çıkık, burkulmalarda ilk yardım, pansuman, atel, sargı uygulama 1,2,3 
 Hafta 8  VİZE 1,2,3 
 Hafta 9  Yanık, ısı dengesi bozulmalarında ve ev kazalarında ilk yardım 1,2,3 
 Hafta 10  Ani bilinç kaybı durumlarında ilk yardım(epilepsi, diabet koması vb) 1,2,3 
 Hafta 11  Hayvan ısırmalarında ve zehirlenmelerde ilk yardım 1,2,3 
 Hafta 12  Kulak, burun, yutak ve göze yabancı cisim kaçmasında ilk yardım.  1,2,3
 Hafta 13  Kafa omurilik yaralanmalarında ve boğulmalarda ilk yardım 1,2,3 
 Hafta 14  Kulak, burun, yutak ve göze yabancı cisim kaçmasında ilk yardım 1,2,3 
 Hafta 15  Kulak, burun, yutak ve göze yabancı cisim kaçmasında ilk yardım 1,2,3 
 Hafta 16  FİNAL 1,2,3 
 
Ders Kitabı / Malzemesi
  1.İlk Yardım Kılavuzu(2008)Stuart Fischer, Mikado Yayınları, İstanbul

2.İlk Yardım(2008)Macide Tüzün, Elif Taşkın, Funda Gülay Ünal ODTÜ Geliştirme Vakfı Yayıncılık, Ankara

3.İlk Yardım Uygulamaları(2006)Neslihan Koçer, Morpa Kültür Yayınları,İstanbul

 
İlave Kaynak
   
 
Ölçme Yöntemi
Yöntem Hafta Tarih Süre (Saat) Katkı (%)
Arasınav  8. HAFTA   1 SAAT

%40

Kısa sınav      

 

Dönem sonu sınavı  16. HAFTA   1 SAAT

%60 

 
Öğrenci İş Yükü
İşlem adı Haftalık süre (saat) Hafta sayısı Dönem toplamı
Yüz yüze eğitim  3  14  42
Sınıf dışı çalışma 14  28
Arasınav için hazırlık 4 24
Arasınav
Kısa sınav      
Dönem sonu sınavı için hazırlık 24 
Dönem sonu sınavı

Toplam iş yükü

   

120