TDS119  STRES VE KRİZ YÖNETİMİ (SEÇMELİ 2)

 2+0+2

ECTS:4

Yıl / Yarıyıl  1. Yıl/1. Yarıyıl
Ders Düzeyi  Önlisans
Yazılım Şekli  Seçmeli
Bölümü  Tıbbi Hizmetler ve Teknikler
Ön Koşul  yok
Öğretim Sistemi  yüzyüze
Dersin süresi  14 hafta/ haftada 2 saat teorik
Öğretim Üyesi  
Diğer Öğretim Üyesi / Üyeleri  
Öğretim Dili Türkçe
Staj yok 
 
Dersin Amacı
  İşletmelerde kriz ve stres ortamında öğrenciye nasıl davranacağı konusunda bilgi vermek
Öğrenme Çıktıları

BÖÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :    
ÖÇ - 1 :  Kriz ve kriz kaynaklarını açıklamak  1, 3  1
ÖÇ - 2 :  Krizde alınacak önlemleri açıklamak  1, 3  1
ÖÇ - 3 :  Kriz ekibinin oluşturulması ve kriz dosyası hazırlama konusunda bilgi sahibi olmak  1, 3  1
ÖÇ - 4 :  Stres yönetimini açıklamak  1, 3  1
ÖÇ - 5 :  Stres ve stres nedenlerini açıklamak  1, 3  1
ÖÇ - 6 :  Kişisel stres yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak  1, 3  1
ÖÇ - 7 :  Örgütsel stres yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak  1, 3  1
BÖÇK : Bölüm öğrenme çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı
Dersin İçeriği
 İş yaşamında karşılaşılan kriz ve stres kavramlarının öğretilmesi.
 
Haftalık Detaylı Ders İçeriği
 Hafta Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1  Krizin Tanımları ve Özellikleri-Analizi  1
 Hafta 2   Krizin Kaynakları  1
 Hafta 3  Kriz Süreci ve Sonuçları  1
 Hafta 4  Kriz ve Plan Değişimi Yönetimi  1
 Hafta 5   Kriz Döneminin Yönetimi ve Aşamaları  1
 Hafta 6   Kriz Dönemlerinde İnsan Kaynakları Yönetimi  1
 Hafta 7  Kriz Sonrası Yönetimi  1
 Hafta 8   ARA SINAV  1
 Hafta 9  Kriz Ortamında Stres Yönetimi  1
 Hafta 10  Stres Faktörleri  1
 Hafta 11  Stres Türleri ve Örgütsel Stres  1
 Hafta 12  Stres Türleri ve Bireysel Stres  1
 Hafta 13  Stresle Başa Çıkma ( Stresin Yönetimi)  1
 Hafta 14  Stresle Başa Çıkma ( Stresin Yönetimi)  1
 Hafta 15  Kriz ve Stres Yönetiminin Genel Değerlendirmesi  1
 Hafta 16  DÖNEM SONU SINAVI  1
 
Ders Kitabı / Malzemesi
   1. Hasan Tutar, Kriz ve Stres Yönetimi, Seçkin Yayınları, ANKARA:2004
 
İlave Kaynak
   
 
Ölçme Yöntemi
Yöntem Hafta Tarih Süre (Saat) Katkı (%)
Arasınav  8. HAFTA    1 SAAT

%40 

Kısa sınav      

 

Dönem sonu sınavı  16 HAFTA   1 SAAT

%60 

 
Öğrenci İş Yükü
İşlem adı Haftalık süre (saat) Hafta sayısı Dönem toplamı
Yüz yüze eğitim 3 14 42
Sınıf dışı çalışma 14  28
Arasınav için hazırlık 24 
Arasınav
Kısa sınav      
Dönem sonu sınavı için hazırlık 24
Dönem sonu sınavı  1

Toplam iş yükü

   

120