TDS120 DOSYALAMA VE ARŞİV TEKNİKLERİ (SEÇMELİ 2)

2+0+2 

ECTS:4

Yıl / Yarıyıl  1. SINIF/ 2. YARIYIL
Ders Düzeyi  ÖNLİSANS
Yazılım Şekli   SEÇMELİ
Bölümü  TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK 
Ön Koşul   YOK
Öğretim Sistemi  YÜZ YÜZE
Dersin süresi  14 HAFTA 
Öğretim Üyesi  
Diğer Öğretim Üyesi / Üyeleri  
Öğretim Dili  TÜRKÇE
Staj  YOK
 
Dersin Amacı
 sanal veya klasik ortamda evrakın doğuşundan evrakın taşınması, depolanması, tekrar kullanılabilir formatta saklanması ve imha edilmesine kadar olan aşamaları detaylıca ortaya koymak ve ihtiyaç olan bilgi sisteminin alt gerekliliklerini analiz edip, tasarlayabilme kabiliyetine ulşamaktır.
Öğrenme Çıktıları

BÖÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :    
ÖÇ - 1 :  Arşiv, Arşiv malzemesi ve Arşiv işlevleri ve arşiv türleri hakkında bilgi sahibi olur  1,2,7,9  1
ÖÇ - 2 :  Dosyalama işlemleri ve dosyalama sistemlerini öğrenir  1,2,7,9  1
ÖÇ - 3 :  Tıbbi arşiv, Hastane arşivini öğrenir  1,2,7,9  1
ÖÇ - 4 :  Hastane arşivin örgütlemesi, kullanımı, dosya saklama şekillerini öğrenir  1,2,7,9  1
ÖÇ - 5 :  Arşiv otomasyonu hakkında bilgi sahibi olur  1,2,7,9  1
ÖÇ - 6 :      
ÖÇ - 7 :      
ÖÇ - 8 :      
BÖÇK : Bölüm öğrenme çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı
Dersin İçeriği
 Arşiv, Arşiv malzemesi ve Arşiv işlevleri, Arşivin türleri, Dünyada ve Türkiye´ deki arşivcilik ve tarihi. Arşivde sınıflama işlemleri, Ayıklama ve imha işlemleri, Koruma ve restorasyon işlemleri, Arşiv malzemelerini yıpratıcıları, Dosyalama işlemleri, Mikrofilm işlemleri, Manyetik ortama aktarma işlemleri, Tıbbi arşiv, Hastane arşivi. Tıbbi arşivin amacı, görevleri ve malzemeleri, Dosyalama işlemleri, Dosyalama sistemleri, İndeksleme işlemleri ve hastane arşivin bölümleri, Hastane arşivin örgütlemesi, kullanımı, dosya saklama şekilleri, sınıf1andırılması, Arşiv otomasyonu
 
Haftalık Detaylı Ders İçeriği
 Hafta Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1  Arşiv, Arşiv malzemesi ve Arşiv işlevleri  1
 Hafta 2  Arşiv, Arşiv malzemesi ve Arşiv işlevleri  1
 Hafta 3  Arşivin türleri  1
 Hafta 4  Dünyada ve Türkiye´ deki arşivcilik ve tarihi  1
 Hafta 5  Arşivde sınıflama işlemleri, Ayıklama ve imha işlemleri  1
 Hafta 6  Koruma ve restorasyon işlemleri  1
 Hafta 7  Arşiv malzemelerini yıpratıcıları  1
 Hafta 8  ARA SINAV  1
 Hafta 9  Dosyalama işlemleri ve dosyalama sistemleri  1
 Hafta 10  Mikrofilm işlemleri  1
 Hafta 11  Manyetik ortama aktarma işlemleri  1
 Hafta 12  Tıbbi arşiv, Hastane arşivi  1
 Hafta 13  İndeksleme işlemleri ve hastane arşivin bölümleri  1
 Hafta 14  Hastane arşivin örgütlemesi, kullanımı, dosya saklama şekilleri  1
 Hafta 15  Arşiv otomasyonu.  1
 Hafta 16  FINAL SINAVI  1
 
Ders Kitabı / Malzemesi
   1.Dosya ve Arşiv Yönetimi, Mehmet Altınöz Nobel Yayın Dağıtım, 2007 2. baskı
 
İlave Kaynak
   
 
Ölçme Yöntemi
Yöntem Hafta Tarih Süre (Saat) Katkı (%)
Arasınav  8    1

40 

Kısa sınav      

 

Dönem sonu sınavı  16    1

 60

 
Öğrenci İş Yükü
İşlem adı Haftalık süre (saat) Hafta sayısı Dönem toplamı
Yüz yüze eğitim  4  14  56
Sınıf dışı çalışma  2  14  28
Arasınav için hazırlık  3  6  18
Arasınav  1  1  1
Kısa sınav      
Dönem sonu sınavı için hazırlık  3  6  18
Dönem sonu sınavı  1  1  1

Toplam iş yükü

   

120