TDS201  TIBBİ DOKUMANTASYON III

 2+1+3

ECTS:5

Yıl / Yarıyıl  2. SINIF/3. YARI YIL
Ders Düzeyi  ÖN LİSANS
Yazılım Şekli  ZORUNLU
Bölümü  TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK 
Ön Koşul  YOK
Öğretim Sistemi  YÜZ YÜZE 
Dersin süresi  14 HAFTA
Öğretim Üyesi  
Diğer Öğretim Üyesi / Üyeleri  
Öğretim Dili  TÜRKÇE
Staj YOK 
 
Dersin Amacı
 Yataklı tedavi kurumlarında verilen hizmetlerin değerlendirilmesi ve Uluslar arası hastalıkların kodlanması sisteminin kullanılması
Öğrenme Çıktıları

BÖÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :    
ÖÇ - 1 :   Hastane hizmetlerinin değerlendirilmesinde kullanılan veri araçlarının öğrenilmesi  1,3,4,5  1,3,5
ÖÇ - 2 :  Hastane verimliliğinin ölçülmesi  1,3,4,5 1,3,5 
ÖÇ - 3 :  Uluslar arası hastalıkların sınıflandırılması ve kodlanması sistemlerinin uygulama alanları  1,3,4,5 1,3,5 
ÖÇ - 4 :   ICD-10 AM kullanımı  1,3,4,5 1,3,5 
ÖÇ - 5 :      
ÖÇ - 6 :      
ÖÇ - 7 :      
ÖÇ - 8 :      
BÖÇK : Bölüm öğrenme çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı
Dersin İçeriği
 Yataklı tedavi kurumlarının değerlendirilmesi için gerekli istatistiklerin çıkarılması ve analizi, ICD kullanımı ile ilgili temel kavramları.
 
Haftalık Detaylı Ders İçeriği
 Hafta Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1  Sağlık Kuruluşlarında Tıbbi ve İdari Raporlar  1,2,3,4
 Hafta 2  Yataklı Tedavi Kurumları Hizmetlerinin Değerlendirilmesinde Kullanılan Veri Araçları   1,2,3,4
 Hafta 3  Yataklı Tedavi Kurumlarında Hizmetlerin Değerlendirilmesi   1,2,3,4
 Hafta 4  Hastanelerde Kullanılan Temel İstatistiksel Formlar ve Kullanım Amaçları   1,2,3,4
 Hafta 5  I. Basamak Sağlık Kuruluşlarında Tıbbi Dokümantasyon Hizmetleri   1,2,3,4
 Hafta 6  I. Basamak Sağlık Kuruluşlarında Tıbbi Dokümantasyon Hizmetleri   1,2,3,4
 Hafta 7  Aile Hekimliği ve Türkiye?de Aile Hekimliği Çalışmaları   1,2,3,4
 Hafta 8  Ara Sınav   1,2,3,4
 Hafta 9  Hastalıkların Sınıflandırılması ICD Kullanımı İle İlgili Temel Kavram ve Kurallar   1,2,3,4
 Hafta 10  ICD?nin Dünya ve Türkiye?de Uygulanması   1,2,3,4
 Hafta 11  ICD-8 Öncesi Kullanılan Sınıflamalar ve ICD-8   1,2,3,4
 Hafta 12  ICD-9   1,2,3,4
 Hafta 13  ICD-10   1,2,3,4
 Hafta 14  ICD-10 AM   1,2,3,4
 Hafta 15  ICD-10 AM   1,2,3,4
 Hafta 16  final sınavı   1,2,3,4
 
Ders Kitabı / Malzemesi
  1. Artukoğlu A., Kaplan A., Yılmaz A., Tıbbi Dokümantasyon, Ankara, 2002.
2. Sümbüloğlu K., Çelebioğlu, T., Sağlık İstatistiği, Ankara, 1995.
3. Demircan A., Tıbbi Dokümantasyon, Tokat, 1996.
4. ICD-9 CM
 
İlave Kaynak
   
 
Ölçme Yöntemi
Yöntem Hafta Tarih Süre (Saat) Katkı (%)
Arasınav  8    1

40 

Kısa sınav      

 

Dönem sonu sınavı  16  

60 

 
Öğrenci İş Yükü
İşlem adı Haftalık süre (saat) Hafta sayısı Dönem toplamı
Yüz yüze eğitim  3  14  42
Sınıf dışı çalışma 14  42 
Arasınav için hazırlık 18 
Arasınav
Ödev-sunum  14 14 
Dönem sonu sınavı için hazırlık  8 32 
Dönem sonu sınavı

Toplam iş yükü

   

150