TDS202  HASTANE OTOMASYONU II

 2+1+3

ECTS:5

Yıl / Yarıyıl  2. SINIF/4. YARI YIL
Ders Düzeyi  ÖN LİSANS
Yazılım Şekli  ZORUNLU
Bölümü    TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK 
Ön Koşul  YOK
Öğretim Sistemi  YÜZ YÜZE
Dersin süresi  14 HAFTA
Öğretim Üyesi  
Diğer Öğretim Üyesi / Üyeleri  
Öğretim Dili  TÜRKÇE
Staj  YOK
 
Dersin Amacı
 Hastaneye başvuran hastanın randevu almadan taburcu olma aşamasına kadar gerçekleşen poliklinik, klinik, numune alma, değerlendirme, tıbbi kontrolleri, raporlama, ödeme (ücretli hastalarda) veya faturalandırma (resmi hastalarda) ve benzeri tüm tıbbi ve idari sekretarya hizmetlerinin takip ve arşivi ile arşivlerin istatistiklere yansıtılmasını pratik ve teorik olarak kavrayacak, ülkemiz sağlık sektörüne kalifiye elemanlar yetiştirmek.
Öğrenme Çıktıları

BÖÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :    
ÖÇ - 1 :  Hastalıkları çeşitli eksenlerde göre sınıflama yapma,  1,2,5,9  1
ÖÇ - 2 :  Örnekler üzerinde Kodlama Kurallarını uygulama,  1,2,5,9
ÖÇ - 3 :  Hasta takibi, hasta kayıt ve arşivlerinin tutulması ve bunlara erişim  1,2,5,9
ÖÇ - 4 :  Kaynak yönetimi gibi İdareye yönelik kullanımının yapılması  1,2,5,9
ÖÇ - 5 :  Sekretarya hizmetlerinin takibi ve arşivlerinin oluşturulması  1,2,5,9
ÖÇ - 6 :      
ÖÇ - 7 :      
ÖÇ - 8 :      
BÖÇK : Bölüm öğrenme çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı
Dersin İçeriği

Hastalıkların sistemli ve anlamlı bir şekilde düzenlenmesi, Hastalıkların sistemli ve anlamlı bir şekilde düzenlenmesi, Her hastalık için o hastalığa özgü bir kod kullanımı, Her hastalık için o hastalığa özgü bir kod kullanımı, Gerek sağlık hizmetlerinin yönetimi, gerekse epidemiyolojik çalışmalarda kullanım kolaylığı sağlama

 
Haftalık Detaylı Ders İçeriği
 Hafta Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1  Hastalıkların sistemli ve anlamlı bir şekilde düzenlenmesi I  
 Hafta 2  Hastalıkların sistemli ve anlamlı bir şekilde düzenlenmesi II  
 Hafta 3  Her hastalık için o hastalığa özgü bir kod kullanımı I  
 Hafta 4  Her hastalık için o hastalığa özgü bir kod kullanımı II  
 Hafta 5  Gerek sağlık hizmetlerinin yönetimi, gerekse epidemiyolojik çalışmalarda kullanım kolaylığı sağlama,  
 Hafta 6  Hasta takibi  
 Hafta 7  Hasta kayıt ve arşivlerinin tutulması ve bunlara erişim  
 Hafta 8  ARASINAV  
 Hafta 9  Kaynak yönetimi gibi İdareye yönelik kullanımının yanı sıra hastalıklarla ilgili istatistiksel çalışmalar ve uluslararası niteliği sayesinde ülkeler arasında sağlıkla ilgili karşılaştırmalar yapma olanağını ortaya koyma  
 Hafta 10  Hastalık ve ölüm kodlamalarında hastalık tanısının yazılması ya da ölüm nedeninin belirtilmesinde kayıtların mümkün olduğu kadar doğru tutulmasını sağlama II  
 Hafta 11  Hastalık ve ölüm kodlamalarında hastalık tanısının yazılması ya da ölüm nedeninin belirtilmesinde kayıtların mümkün olduğu kadar doğru tutulmasını sağlama II  
 Hafta 12  Sosyal Güvenlik Kurumunun uyguladığı Bütçe Uygulama Talimatlarının Takip edilmesi ve otomasyona yansıtılması I  
 Hafta 13  Sosyal Güvenlik Kurumunun uyguladığı Bütçe Uygulama Talimatlarının Takip edilmesi ve otomasyona yansıtılması II  
 Hafta 14  Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından gündeme giren Medula Web Servisleri Mantık ve kullanımı I  
 Hafta 15  Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından gündeme giren Medula Web Servisleri Mantık ve kullanımı II  
 Hafta 16  FİNAL SINAVI  
 
Ders Kitabı / Malzemesi
   
 
İlave Kaynak
   
 
Ölçme Yöntemi
Yöntem Hafta Tarih Süre (Saat) Katkı (%)
Arasınav  8    1

40 

Kısa sınav      

 

Dönem sonu sınavı 16     1

60 

 
Öğrenci İş Yükü
İşlem adı Haftalık süre (saat) Hafta sayısı Dönem toplamı
Yüz yüze eğitim  3  14  42
Sınıf dışı çalışma 14  42 
Arasınav için hazırlık 18 
Arasınav
Kısa sınav 14  14 
Dönem sonu sınavı için hazırlık 32 
Dönem sonu sınavı

Toplam iş yükü

   

150