TDS204  TIBBİ DOKÜMANTASYON IV

2+1+3 

ECTS:6

Yıl / Yarıyıl   2. SINIF/4. YARIYIL
Ders Düzeyi  ÖNLİSANS
Yazılım Şekli  ZORUNLU
Bölümü   Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Ön Koşul  YOK
Öğretim Sistemi YÜZYÜZE 
Dersin süresi 14 HAFTA 
Öğretim Üyesi  
Diğer Öğretim Üyesi / Üyeleri  
Öğretim Dili TÜRKÇE 
Staj  YOK
 
Dersin Amacı
 Hastane arşivinin oluşturulması ve düzenlenmesi için gerekli olan bilgi ve becerilerin kazandırılması.
Öğrenme Çıktıları

BÖÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :    
ÖÇ - 1 :  Arşiv yerinin seçimi    
ÖÇ - 2 :  Hasta dosyalarının düzenlenmesi    
ÖÇ - 3 :   Hastanenin özelliğine göre iyi bir arşiv sisteminin kurulması.    
ÖÇ - 4 :      
ÖÇ - 5 :      
ÖÇ - 6 :      
ÖÇ - 7 :      
ÖÇ - 8 :      
BÖÇK : Bölüm öğrenme çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı
Dersin İçeriği
 Tıbbi dokümanların saklanması, tıbbi arşiv ve merkezi tıp arşivinin önemi, merkezi arşiv komitesi, bütçesi, bölümleri, personel temini, indeksleme türleri, merkezi arşiv yerleşim alanı, arşiv binası, depolar, raf düzeni, dönüşüm, tıbbi dokümanları tahrip eden faktörler ve bunlara karsı koruma türleri tıbbi arşiv merkezinin çalışması, milli tıp arşivi kurulması, radyoloji, radyo terapi film arşivleri.
 
Haftalık Detaylı Ders İçeriği
 Hafta Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1  Arşivin Tanımı Önemi ve İşlevleri  
 Hafta 2  Arşivin Yeri ve Mimari Özellikleri  
 Hafta 3  Arşiv Yerinin Düzenlenmesi ve Fiziksel Özellikler  
 Hafta 4  Arşiv Türleri  
 Hafta 5  Arşiv Belgelerinde Kullanılan Bilgiler  
 Hafta 6  Arşivlerin Ayıklanması ve Belgelerin İmhası  
 Hafta 7  Hasta Dosyaları Arşivinin Sağlık Kuruluşları Açısından Yeri ve Önemi  
 Hafta 8  Ara Sınav  
 Hafta 9  Hasta Dosyaları Arşivinin Örgütlenmesi Bölümleri İşlevleri  
 Hafta 10  Hasta Dosyaları Arşivinin Diğer Ünitelerle İşlevsel İlişkileri  
 Hafta 11  Devlet Hastaneleri ve Üniversite Hastanelerinde Tıbbi Arşiv Örneği  
 Hafta 12  Tıbbi Dokümanların Numaralandırılması ve Arşivlerde Saklanma Süreleri  
 Hafta 13  Tıbbi Arşivlerde Mikrofilm  
 Hafta 14  Arşivlerin Manyetik Ortama Aktarılması İşlemleri  
 Hafta 15  Arşivlerin Manyetik Ortama Aktarılması İşlemleri  
 Hafta 16  Final sınavı  
 
Ders Kitabı / Malzemesi
  1. Artukoğlu A., Kaplan A., Yılmaz A., Tıbbi Dokümantasyon, Ankara, 2002.
2. Sümbüloğlu K., Sümbüloğlu V., Tıbbi Dokümantasyon, Ankara, 1998.
3. Demircan A., Tıbbi Dokümantasyon, Tokat, 1996.
 
İlave Kaynak
   
 
Ölçme Yöntemi
Yöntem Hafta Tarih Süre (Saat) Katkı (%)
Arasınav  8  

40 

Kısa sınav      

 

Dönem sonu sınavı 16   

60 

 
Öğrenci İş Yükü
İşlem adı Haftalık süre (saat) Hafta sayısı Dönem toplamı
Yüz yüze eğitim  3  14  42
Sınıf dışı çalışma 14  42 
Arasınav için hazırlık 12 
Arasınav
Kısa sınav      
Dönem sonu sınavı için hazırlık 20  80 
Dönem sonu sınavı

Toplam iş yükü

   

180