TDS207 SEKRETERLİK BİLGİSİ

2+0+2 

ECTS:3

Yıl / Yarıyıl  2. SINIF/3. YARI YIL
Ders Düzeyi  ÖN LİSANS
Yazılım Şekli  ZORUNLU
Bölümü   TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK 
Ön Koşul  YOK 
Öğretim Sistemi  YÜZ YÜZE
Dersin süresi  14 HAFTA
Öğretim Üyesi  
Diğer Öğretim Üyesi / Üyeleri  
Öğretim Dili  TÜRKÇE
Staj   YOK
 
Dersin Amacı
  
Öğrenme Çıktıları

BÖÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :    
ÖÇ - 1 :  Sekreterlik mesleğini genel hatlarıyla tanıyabilir,
   
ÖÇ - 2 :  Sekreterlik türlerini, görev ve sorumluluklarını öğrenir,
   
ÖÇ - 3 :  Sekreterlerin taşıması gereken özellikleri bilir,
   
ÖÇ - 4 :  Sekreterlik mesleğinin niteliklerini kavrar.    
ÖÇ - 5 :      
ÖÇ - 6 :      
ÖÇ - 7 :      
ÖÇ - 8 :      
BÖÇK : Bölüm öğrenme çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı
Dersin İçeriği
 
 
Haftalık Detaylı Ders İçeriği
 Hafta Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1  Derse genel giriş-Sekreterlik tanımı genel kavramlar
 
 Hafta 2  Sekreterlik mesleğinin anlamı ve kapsamı
 
 Hafta 3  Sekreterlik türleri, sekreterlik eğitimi
 
 Hafta 4  Sekreterlerin görev ve sorumlulukları
 
 Hafta 5  Sekreterlerin kişisel özellikleri
 
 Hafta 6  Sekreterin mesleki nitelikleri
 
 Hafta 7  Sekreterin taşıması gereken özellikler, Sekreterin iş etiği, insan ilişkileri
 
 Hafta 8  ARASINAV  
 Hafta 9  Sekreterlikte Nezaket, görgü ve Protokol kuralları
 
 Hafta 10  Telefonda konuşma kuralları, Sekreterin fiziksel görünümü
 
 Hafta 11  Sekreterin toplantıları organize etmesi  
 Hafta 12  Zaman ve imaj yönetiminin genel hatlarıyla anlatılmas
 
 Hafta 13  Sekreterlik hizmetleri ve ofis hostesliği
 
 Hafta 14  Sekreterlik mesleğinde etkin ileşitim yöntemleri
 
 Hafta 15  Sekreterlik mesleğinde etkin ileşitim yöntemleri
 
 Hafta 16  FİNAL SINAVI  
 
Ders Kitabı / Malzemesi
 

 

 1. Öztoprak M.(2006) Sekreterlik Bilgisi, Seçkin Yayıncılık.
2. Altınöz M.(1999) Günümüz İş Ortamında Sekreterlik, Yargı Yayınevi.
3. Tutar H. (2002) Yönetici Sekreterliği, Nobel Yayınları.
4. Koç H. Ve Uygur A (2003) Sekreterlik Teknikleri, Detay Yayıncılık.
5. Demir P. (2000) Sekreterlik Teknikleri ve Büro Yönetimi, Tutibay Yayınları.
İlave Kaynak
   
 
Ölçme Yöntemi
Yöntem Hafta Tarih Süre (Saat) Katkı (%)
Arasınav  8. HAFTA    1 SAAT

%40 

Kısa sınav      

 

Dönem sonu sınavı  16. HAFTA    1 SAAT

 %60

 
Öğrenci İş Yükü
İşlem adı Haftalık süre (saat) Hafta sayısı Dönem toplamı
Yüz yüze eğitim 2 14  28
Sınıf dışı çalışma 14 14
Arasınav için hazırlık 20
Arasınav 1
Kısa sınav      
Dönem sonu sınavı için hazırlık 24 
Dönem sonu sınavı 1

Toplam iş yükü

   

90