TDS208  HASTANE İDARESİ VE ORGANİZASYONU

 2+0+2

ECTS:5

Yıl / Yarıyıl  2. SINIF/4. YARI YIL
Ders Düzeyi  ÖN LİSANS
Yazılım Şekli  ZORUNLU
Bölümü  TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK 
Ön Koşul  YOK
Öğretim Sistemi  YÜZ YÜZE
Dersin süresi  14 HAFTA
Öğretim Üyesi  
Diğer Öğretim Üyesi / Üyeleri  
Öğretim Dili  TÜRKÇE 
Staj  YOK
 
Dersin Amacı
 Hastanelerin yönetimi ve organizasyonu ile ilgili bilgi ve yöntemleri kullanabilme becerisi kazandırmak.
Öğrenme Çıktıları

BÖÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :    
ÖÇ - 1 :  Hastane işletmelerinin diğer işletmelerden ayıran özelliklerin belirlenmesi,  1,5  1
ÖÇ - 2 :  Hastane işletmelerinin organizasyon yapısı 1,5 
ÖÇ - 3 :  Hastane yöneticiliğinin özelliklerinin belirlenmesi. 1,5 
ÖÇ - 4 :      
ÖÇ - 5 :      
ÖÇ - 6 :      
ÖÇ - 7 :      
ÖÇ - 8 :      
BÖÇK : Bölüm öğrenme çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı
Dersin İçeriği
 Hastanelerin özellikleri, organizasyon yapıları, Türkiye ve dünyada hastane organizasyon yapıları, Hastanelerin sınıflandırılması.
 
Haftalık Detaylı Ders İçeriği
 Hafta Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1  Hastanelerin tanımı ve sistemi  1,2,3
 Hafta 2  Hastanelerin amaçları ve işlevleri  1,2,3
 Hafta 3  Hastanelerin sınıflandırılması  1,2,3
 Hafta 4  Hastanelerin özellikleri  1,2,3
 Hafta 5  Hastanelerin kaynakları  1,2,3
 Hafta 6  Türkiye`de hastane organizasyon yapısı  1,2,3
 Hafta 7  Bazı ülkelerin hastane organizasyon yapıları  1,2,3
 Hafta 8  ARA SINAVI  1,2,3
 Hafta 9  Hastanede yönetimin karar alma süreçleri Hastanenin yönetsel yapısı  1,2,3
 Hafta 10  Hastane tanı üniteleri, Tıbbi tedavi üniteleri  1,2,3
 Hafta 11  Yönetim üniteleri, Mali ve teknik üniteler  1,2,3
 Hafta 12  Hasta idaresinin özellikleri ve yönetim kaynakları  1,2,3
 Hafta 13  Hastane yöneticinin özellikleri  1,2,3
 Hafta 14  Hastanelerde iş değerlendirmesi  1,2,3
 Hafta 15  Hastanelerde iş değerlendirmesi  1,2,3
 Hafta 16  FİNAL SINAVI  1,2,3
 
Ders Kitabı / Malzemesi
   1. Hayran, O. ve Sur, H. (ed.) Hastane yöneticiliği, İstanbul , 1997
2. Kurtulmuş S. Sağlık Ekonomisi ve Hastane Yönetimi, İstanbul, 1998.
3. Kavuncubaşı, Ş. Hastane ve sağlık kurumları yönetimi Ankara, 2000
 
İlave Kaynak
   
 
Ölçme Yöntemi
Yöntem Hafta Tarih Süre (Saat) Katkı (%)
Arasınav  8    1

40 

Kısa sınav      

 

Dönem sonu sınavı 16   

60 

 
Öğrenci İş Yükü
İşlem adı Haftalık süre (saat) Hafta sayısı Dönem toplamı
Yüz yüze eğitim  3  14  42
Sınıf dışı çalışma 3 14  42
Arasınav için hazırlık 18
Arasınav
Kısa sınav  14  14
Dönem sonu sınavı için hazırlık 32
Dönem sonu sınavı 1

Toplam iş yükü

   

150