TDS209  SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ

2+0+2 

ECTS:3

Yıl / Yarıyıl  2. SINIF/3. YARI YIL
Ders Düzeyi  ÖN LİSANS
Yazılım Şekli  ZORUNLU
Bölümü  TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK
Ön Koşul  YOK
Öğretim Sistemi   YÜZ YÜZE
Dersin süresi   14 HAFTA
Öğretim Üyesi  
Diğer Öğretim Üyesi / Üyeleri  
Öğretim Dili  TÜRKÇE 
Staj   YOK 
 
Dersin Amacı
 Sağlık hizmetlerinin organizasyonu ve yönetimi ile ilgili bilgi ve yöntemleri kullanabilme becerisi kazandırmak
Öğrenme Çıktıları

BÖÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :    
ÖÇ - 1 :  Sağlık ve sağlık hizmetleri ile ilgili temel kavramları bilir. 1,2,4,6   1
ÖÇ - 2 :  Sağlık hizmetlerini özelliklerine göre sınıflandırır.  1,2,4,6   1
ÖÇ - 3 :  Sağlık hizmetleri sunan kuruluşların tanımlarını yapar.  1,2,4,6   1
ÖÇ - 4 :  Sağlık hizmeti sunan işletmelerin diğer işletmelerden ayıran özellikleri bilir.  1,2,4,6   1
ÖÇ - 5 :  Sağlık Bakanlığı, Üniversite ve Özel Hastanelerin Organizasyon yapılarını bilir.  1,2,4,6   1
ÖÇ - 6 :  Türkiye` deki Sağlık Hizmetleri Sunumunu dönemler halinde bilir.  1,2,4,6   1
ÖÇ - 7 :      
ÖÇ - 8 :      
BÖÇK : Bölüm öğrenme çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı
Dersin İçeriği
 Yönetimin tanımı, yönetimin işlevleri, yönetim süreçleri, sağlık hizmetlerinin özellikleri, sağlık hizmetlerinin organizasyon yapıları, Türkiye ve Dünya’ da sağlık hizmetlerinin yönetimi
 
Haftalık Detaylı Ders İçeriği
 Hafta Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1  Temel Kavramlar  1,2
 Hafta 2  Temel Kavramlar  1,2
 Hafta 3  Yönetimin Tanımı ve Genel Özellikleri  1,2
 Hafta 4  Yönetimin Tanımı ve Genel Özellikleri  1,2
 Hafta 5  Yönetimin İşlevleri  1,2
 Hafta 6  Yönetimin İşlevleri  1,2
 Hafta 7  Yönetimin Tarihsel Gelişimi  1,2
 Hafta 8  ARA SINAV  1,2
 Hafta 9  Sağlık ve Sağlığın Belirleyicileri  1,2
 Hafta 10  Sağlık ve Sağlığın Belirleyicileri  1,2
 Hafta 11  Türkiye`de Sağlık Hizmetlerinin Gelişimi  1,2
 Hafta 12  Türkiye`de Sağlık Hizmetlerinin Gelişimi  1,2
 Hafta 13  Türkiye`de Sağlık Hizmetlerinin Örbütlenmesi  1,2
 Hafta 14  Türkiye`de Sağlık Hizmetlerinin Örgütlenmesi  1,2
 Hafta 15  Türkiye`de Sağlık Hizmetlerinin Örgütlenmesi  1,2
 Hafta 16  FINAL SINAVI  1,2
 
Ders Kitabı / Malzemesi
 

 1- Prof.Dr. Şahin Kavuncubaşı, Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi Ankara, 2000

 2- Prof.Dr. Dilaver Tengilimoğlu Sağlık İşletmeleri Yönetimi, Ankara, 2011

 
İlave Kaynak
   
 
Ölçme Yöntemi
Yöntem Hafta Tarih Süre (Saat) Katkı (%)
Arasınav  8. HAFTA    1 SAAT

%40 

Kısa sınav      

 

Dönem sonu sınavı  16. HAFTA    1 SAAT

 %60

 
Öğrenci İş Yükü
İşlem adı Haftalık süre (saat) Hafta sayısı Dönem toplamı
Yüz yüze eğitim  3  14  42
Sınıf dışı çalışma  2  14  28
Arasınav için hazırlık  1  10  10
Arasınav  1  1  1
Kısa sınav  -  -  -
Dönem sonu sınavı için hazırlık  1  8  8
Dönem sonu sınavı  1  1  1

Toplam iş yükü

   

 90