TDS210 İŞARET DİLİ (SEÇMELİ 2)

2+0+2 

ECTS:4

Yıl / Yarıyıl  2. SINIF/4. YARIYIL
Ders Düzeyi  ÖNLİSANS
Yazılım Şekli  SEÇMELİ
Bölümü  Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Ön Koşul  YOK
Öğretim Sistemi  Yüzyüze
Dersin süresi 14 hafta 
Öğretim Üyesi  
Diğer Öğretim Üyesi / Üyeleri  
Öğretim Dili Türkçe 
Staj Yok 
 
Dersin Amacı
 İşitme engelli bireylerin kullandığı işaret dilini öğrenmek, öğretmek ve sosyal yaşam içerisinde gerektiğinde bu dili kullanma becerisi kazandırmak.
Öğrenme Çıktıları

BÖÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :    
ÖÇ - 1 :   İşaret dilini aktif kullanır ve kendi çalışmalarını alandaki ve dıştaki gruplara aktarır
   
ÖÇ - 2 : işaret dilini kullanarak bilişim ve iletişime yönelik bilgi ve becerilerini geliştirir.    
ÖÇ - 3 :      
ÖÇ - 4 :      
ÖÇ - 5 :      
ÖÇ - 6 :      
ÖÇ - 7 :      
ÖÇ - 8 :      
BÖÇK : Bölüm öğrenme çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı
Dersin İçeriği
 
 
Haftalık Detaylı Ders İçeriği
 Hafta Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1 Türkiyede ve dünyada işaret dili, İşaret dili parmak alfabesi  
 Hafta 2 aile bireyleri ve akrabalar,vücudumuz  
 Hafta 3 Sağlık, fiiller  
 Hafta 4 sıfatlar, zıt anlamlı kelimeler  
 Hafta 5 sayılar, matematik işaretleri ve ölçüler  
 Hafta 6 duygular, zaman ve dilimleri  
 Hafta 7 taşıtlar ve trafik, renkler,spor ve spor kulüpleri  
 Hafta 8  ARA SINAV  
 Hafta 9 okul ve eğitim, ısıtma araçları ve yakacaklar  
 Hafta 10 giyecek ve takılar, yiyecek ve içecekler  
 Hafta 11 ev ve ev eşyaları, meslekler, el takımları ve makineler  
 Hafta 12 bitkiler ve hayvanlar,müzik ve müzik aletleri  
 Hafta 13 isimler  
 Hafta 14  yönler,hava ve coğrafi terimler, deyimler  
 Hafta 15  türkiyenin illeri, ülkeler
 
 Hafta 16  FINAL SINAVI  
 
Ders Kitabı / Malzemesi
 1  

 
İlave Kaynak
   
 
Ölçme Yöntemi
Yöntem Hafta Tarih Süre (Saat) Katkı (%)
Arasınav  8  

40 

Kısa sınav      

 

Dönem sonu sınavı 16   

60 

 
Öğrenci İş Yükü
İşlem adı Haftalık süre (saat) Hafta sayısı Dönem toplamı
Yüz yüze eğitim  3  14  42
Sınıf dışı çalışma 14  28 
Arasınav için hazırlık 24 
Arasınav
Kısa sınav      
Dönem sonu sınavı için hazırlık 3 24 
Dönem sonu sınavı

Toplam iş yükü

   

120